Kể lại buổi sinh hoạt lớp ở đó em đã phát biểu ý kiến để chứng minh nam là một người bạn rất tốt

      3

Câu vấn đáp được chuẩn xác chứa thông tin chính xác và xứng đáng tin cậy, được chứng thực hoặc trả lời bởi những chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.


*

Hmm,Mình sẽ làm cho cả dàn ý lẫn bài xích văn luôn để cho chính mình dễ tìm hiểu thêm nhé