Khi vũ trụ lên đèn thành phố ngả nghiêng

      132
Khi vũ trụ lên đèn thành phố ngả nghiêng men rượu say mèm. Tuổi thơ đi hoang nghìn tối trốn ngủ. Phần ba tuổi đời hoang truất phế sau lưng. Nay góp phương diện góp lời làm lính mà thôi đối lập đây rồi.Từng đêm quê hương đạn bay súng nổ, hỏa châu phân minh những khuôn mặt người yêu phố thị.Ngày nào đó tôi còn thèm ánh nắng kinh đô, thèm ly bia qua giờ đồng hồ nhạc mơ hồ, cùng ngàn nụ cười ánh nhìn giai nhân.Nay trả lại cho tất cả những người thành phố sau sườn lưng môi ngọt rượu nồng, giầy xô (sault) tôi đi hằn bên trên lá cỏ, Đồn xa tôi sống trấn quân thù hôm sớm tỏ mặt.

Bạn đang xem: Khi vũ trụ lên đèn thành phố ngả nghiêng


Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Làm Thế Nào Để Cắt File Pdf Trên Máy Tính Mà Bạn Chưa Biết, Top 10 Cách Cắt File Pdf Trên Máy Tính

Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.