Word đến hackxuvip.com 365 Word 2021 Word 2019 Word năm 2016 Word 2013 Word 2010 Word 2007 coi thêm...Ít hơn

Khi bạn thao tác với một bảng khôn xiết dài, nó đã chạy qua nhiều trang. Bạn cũng có thể thiết lập bảng để các hàng title của bảng lộ diện trên từng trang từ động.

Bạn rất có thể chọn tự hai phương pháp để thiết lập bảng của mình để hàng tiêu đề hoặc hàng tái diễn của nó.

Bạn rất có thể thực hiện làm việc sau đây:

Chọn mặt hàng hoặc hàng tiêu đề mà bạn muốn lặp lại trên mỗi trang. Vùng chọn phải bao gồm hàng đầu tiên của bảng.

Bên dưới Công cầm Bảng, bên trên tab Bố trí, trong nhóm Dữ liệu, bấm Lặp lại hàng Tiêu đề.

*

Hoặc bạn có thể sử dụng phương pháp này:

Trong bảng, hãy bấm chuột phải vào mặt hàng mà bạn có nhu cầu lặp lại, rồi bấm thuộc tính bảng.

Trong hộp thoại thuộc tính bảng , bên trên tab hàng , hãy lựa chọn hộp kiểm lặp lại bên dưới dạng tiêu đề ở đầu từng trang .

Chọn OK.


Lưu ý: 

Các tiêu đề bảng tái diễn chỉ hiển thị vào Dạng xem bố trí In hoặc khi chúng ta in tài liệu.

Nếu bạn thay đổi tiêu đề bảng trên trang nhất tiên, tiêu đề biến đổi trên tất cả các trang khác cũng. Bạn chỉ hoàn toàn có thể sửa đổi tiêu đề bảng trên trang thứ nhất — những hàng title trên những trang tiếp theo sau đều bị khóa.

Mặc mặc dù Word auto lặp lại tiêu đề bảng trên những trang mới tác dụng từ lốt ngắt trang từ bỏ động, nó sẽ không còn lặp lại đầu trang nếu bạn chèn ngắt trang thủ công trong một bảng.


Chèn hoặc vẽ bảng


*
*
*

Bạn đề xuất thêm trợ giúp?


Phát triển các kĩ năng của bạn
Khám phá câu chữ đào tạo
Sở hữu tính năng lạ đầu tiên
Tham gia hackxuvip.com dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?


CóKhông
Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng đến biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng mang lại biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Giải quyết được vấn đề
Xóa hướng dẫn
Dễ theo dõi
Không có thuật ngữ
Hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp với màn hình
Hướng dẫn không chính xác
Quá kỹ thuật
Không đủ thông tin
Không đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)
Gửi phản hồi

Cảm ơn phản hồi của bạn!


×
Nội dung mới
hackxuvip.com Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Nhà phạt triển
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) © hackxuvip.com 2021