Không truy cập được file share trong mạng lan win 10

      4

Lỗi không truy cập được share thư mục thực sự khó khăn chịu. Ví dụ: Trường đúng theo bạn share thư mục hoặc vật dụng in qua mạng Lan, nhưng máy tính của bạn khi truy cập vào thư mục được chia sẻ thì xuất hiện thông báo lỗi “You can’t access this shared thư mục because your organization’s security policies block unauthenticated guest access. These policies help protect your PC from unsafe or malicious devices on the network.”. Trong chỉ dẫn này, cửa hàng chúng tôi sẽ chỉ cho mình cách bạn có thể giải quyết vấn đề này.


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Nhấp đúp vào nó và bảo đảm an toàn giá trị DWORD được để thành 1.

Tất nhiên, trường hợp khóa AllowInsecureGuestAuth ko hiển thị, bạn phải tự tạo. Nhấp chuột buộc phải vào Parameters → New → DWORD Value.

Tóm lại, việc khắc phục mọi sự việc về giao thức share là siêu quan trọng. Chắc chắn, setup chia sẻ cho các thư mục trơ thổ địa cũng xứng đáng kiểm tra.