Kịch bản chương trình đại hội công đoàn cơ sở

      8

Để Đại hội Công đoàn cơ sở diễn ra thành công tốt đẹp, không thể không có kịch phiên bản cũng như lời dẫn sẵn sàng trước. Vậy mời chúng ta cùng tham khảo 3 chủng loại kịch bản Đại hội Công đoàn đại lý trong nội dung bài viết dưới đây.


Kịch bản Đại hội Công đoàn cơ sở Mẫu 1

A. TỔ CHỨC: (Người dẫn chương trình) – Đ/c ........

1. Xin chào cờ:

- Đ/c dẫn công tác (đứng trên bục): Đã mang đến giờ thao tác xin trân trọng kính mời các vị đại biểu cùng Đại hội đứng lên chỉnh đốn phục trang làm lễ chào cờ.

Tất cả chú ý: Nghiêm!chào cờ! chào - Quốc ca (mở sản phẩm hát)-> mở nhạc: Đ/c .........

(Hát Quốc ca xong) Thôi! Xin trân trọng kính mời quý khách đại biểu và cục bộ Đại hội an toạ.


2. Tuyên tía lý do, ra mắt đại biểu: Đ/c dẫn công tác (tiếp tục tại bục):

Kính thưa khách hàng đại biểu. Thưa Đại hội.

Thực hiện tại theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Thực hiện tại theo chiến lược số .../KH-CĐGD ngày ... Tháng ... Năm 20... Của LĐLĐ thành phố Bến Tre về việc tổ chức triển khai Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội X Công đoàn tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ .....

Được sự gật đầu thống độc nhất của thường vụ LĐLĐ thành phố Bến Tre, của bỏ ra bộ trường thcs Nhơn Thạnh cùng sự thống duy nhất của chỉ huy cơ quan.

Hôm nay, Công đoàn trường trung học cơ sở Nhơn Thạnh tổ chức triển khai Đại hội Công đoàn đại lý nhiệm kỳ ...., nhằm nhận xét kết quả buổi giao lưu của Công đoàn các đại lý trong thời gian qua và quyết định phương hướng, trọng trách trong thời hạn tới, đồng thời bầu ra BCH nhiệm kỳ ...., thảo luận, đóng góp báo cáo, phương phía nhiệm kỳ ..... Của LĐLĐ thành phố, thai đại biểu dự Đại hội Công đoàn LĐLĐ thành phố nhiệm kỳ ..... đó đó là lý vày của buổi làm việc hôm nay.


Đến dự và lãnh đạo Đại hội của họ hôm nay, đại diện cho Ban tổ chức đại hội, tôi xin trân trọng giới thiệu:

* Về phía LĐLĐ thành phố, có:

-…………………………….……………………………………………....

- ……………………………………………………………………………

* Về phía công đoàn cơ sở, có:

- Đ/c Ngô Ngọc Đãi, túng bấn thư đưa ra bộ, Hiệu trưởng đơn vị trường

cùng 30 đại biểu xác nhận được triệu tập tham gia Đại hội.

* Về phía CĐCS bạn:

- Đ/c ……………………………….CT CĐCS ngôi trường TH Nhơn Thạnh

- Đ/c ……………………………….CT CĐCS ngôi trường MG Nhơn Thạnh

Một lần nữa, xin nhiệt tình hoan nghênh chung (vỗ tay). Xin cảm ơn Đại hội.

3. Thai đoàn công ty tịch, đoàn thư ký: Đ/c điều khiển và tinh chỉnh chương trình (đứng sống bục):

Thưa những đồng chí, thưa Đại hội. Chúng ta sẽ tiến hành một phần việc không còn sức đặc biệt của Đại hội kia là bầu Đoàn quản trị để lãnh đạo, quản lý điều hành Đại hội. Thưa Đại hội, theo phiên Đại hội trù bị lúc….giờ…..ngày…….tháng…… năm .... Dự kiến con số đoàn chủ tịch sẽ là 05 Đ/c với list như sau:

1. Đ/c ........ – túng thiếu thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường

2. Đ/c ........ – quản trị CĐCS nhiệm kỳ ......

3. Đ/c .......... – Phó chủ tịch CĐCS nhiệm kỳ .......

4. Đ/c ..........– UV. BCH CĐCS nhiệm kỳ ........

5. Đ/c .......... – UV. BCH CĐCS nhiệm kỳ .........


Xin trình và kiến nghị Đại hội cho chủ ý (chờ cho ý kiến).

Nếu Đại hội thống độc nhất vô nhị với số lượng và list đoàn quản trị Đại hội bọn họ là 05 Đ/c trên thì kiến nghị cho biểu quyết giơ thẻ Công đoàn một lần cho tất cả danh sách (Xin mời). Xin cảm ơn Đại hội. Đại biểu như thế nào có ý kiến khác? Xin mời. (Không có). Do vậy Đại hội sẽ thống nhất Đoàn quản trị gồm những đồng chí:

1. Đ/c ........ – bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường

2. Đ/c ........ – quản trị CĐCS nhiệm kỳ ......

3. Đ/c .......... – Phó quản trị CĐCS nhiệm kỳ .......

4. Đ/c ..........– UV. BCH CĐCS nhiệm kỳ ........

5. Đ/c .......... – UV. BCH CĐCS nhiệm kỳ .........

Cũng thống độc nhất trong phiên họp trù bị, để ghi chép những diễn biến của Đại hội, tôi xin ra mắt đoàn Thư cam kết gồm những Đ/c sau:

- Đ/c: ..........- Thư ký kết 1: Ghi biên bản chương trình Đại hội

- Đ/c: ............. - Thư ký 2: Ghi biên bạn dạng Nghị quyết Đại hội

Nếu đại hội thống độc nhất 02 Đ/c trên thâm nhập đoàn Thư ký kết xin biểu quyết bằng phương pháp giơ thẻ công đoàn một lần cho cả danh sách (Xin mời). Xin cảm ơn Đại hội. Đại biểu làm sao có ý kiến khác? Xin mời. (Không có). Bởi vậy Đại hội đã thống độc nhất vô nhị Đoàn Thư ký gồm các đồng chí:

- Đ/c: ..........

- Đ/c: ..............

Xin mời đoàn chủ tịch và Thư ký vào vị trí làm việc.

Sau phía trên tôi xin trao quyền điều hành cho đòan công ty tịch. Kính chúc Đại hội thành công giỏi đẹp.

B. NỘI DUNG: (Đây là phần trung tâm do Đoàn chủ tịch điều hành)

1. Đọc diễn văn khai mạc Đại hội:

Đ/c ........ Trình làng Đ/c ........ đọc khai mạc

2. Trải qua chương trình Đại hội: (Đ/c ...... Giới thiệu bằng hữu ......)


- Thưa quý khách đại biểu, thưa Đại hội, thay mặt đoàn nhà tịch, tôi xin trải qua chương trình thao tác của Đại hội. (có lịch trình kèm theo)

3. Report số lượng tư bí quyết đại biểu dự Đại hội (Đ/c ...... Reviews Đ/c .......)

4. Trình bày báo cáo, phương vị trí hướng của BCH Công đoàn trước Đại hội:

Đ/c đoàn chủ tịch (đứng tại bục): (Đ/c ....... Giới thiệc Đ/c .....) tiếp sau chương trình thao tác làm việc của Đại hội. Xin trân trọng giới thiệu đồng minh ……………………….. Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ ....... Với phương hướng, trọng trách trong nhiệm kỳ ....... Xin kính mời đồng chí.

Đ/c ..... (đứng tại bục): Thưa đại hội, dưới đây tôi xin thông qua report tổng kết vận động công đoàn nhiệm kỳ ...... Và phương hướng, trách nhiệm trong nhiệm kỳ ......... (đọc báo cáo).

(Đọc xong) Xin cảm ơn Đại hội.

5. Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành CĐCS nhiệm kỳ ........

Đ/c ..... Giới thiệu Đ/c .....

6. Báo cáo tổng nhất trí kiến đàm luận của Tổ Công đoàn về báo cáo, phương vị trí hướng của CĐCS; những văn khiếu nại của LĐLĐ thành phố, các kiến nghị của CBGV-LĐ.

Đ/c .... Trình làng Đ/c ....

7. Tiếp tục luận bàn báo cáo, phương hướng của Công đoàn (biểu quyết của Đại hội): Đoàn quản trị điều hành

Đ/c .... Ra mắt Đ/c ....

Đ/c ....: thường xuyên chương trình là phần thảo luận, đóng góp góp chủ ý của khách hàng đại biểu. (Gợi ý một số nội dung thảo luận). Xin trân trọng kính mời

(Đại biểu phát biểu)

(Khi ĐB vạc biểu, Đoàn chủ tịch ghi nhận lại nhứng chủ ý để giải trình sau khi các ĐB phát biểu xong)

8. Tuyên bố của chỉ huy Đảng, Công đoàn cung cấp trên

8.1. Phát biểu của cấp cho ủy Đảng:

Đ/c ....: Kính thưa khách hàng đại biểu, thưa Đại hội. Nhiệm kỳ qua, cùng với sự trở nên tân tiến đi lên của địa phương, đất nước, sum vầy công đoàn trường trung học cơ sở Nhơn Thạnh đã thường xuyên tích cực đổi mới các nội dung, phương thức hoạt động và đề ra nhiều phong trào thi đua nhằm thỏa mãn nhu cầu nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên công đoàn đôi khi từng bước đáp ứng yêu cầu, trách nhiệm trong tình trạng mới. Trong quy trình vận cồn và đi lên ấy của mình, Công đoàn trường luôn luôn luôn tiếp nhận được sự đon đả tin tưởng sâu sắc và sự lãnh chỉ đạo toàn diện của cấp ủy Đảng, chính quyền…… Về tham gia và chỉ đạo Đại hội của bọn chúng ta. Thay mặt đại diện Đoàn chủ tịch tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời bạn hữu Ngô Ngọc Đãi – bí thư đưa ra bộ, Hiệu trưởng nhà trường phân phát biểu chỉ huy Đại hội. (chờ tuyên bố xong).


8.2. Tuyên bố của Công đoàn cấp trên:

Đ/c ....: đứng trên bục: Kính thưa quý vị đại biểu, thưa Đại hội, trong những năm qua Công đoàn trường thcs Nhơn Thạnh luôn nhận được sự quan lại tâm sâu xa của thường vụ LĐLĐ thành phố, đó chính là nguồn cổ vũ hết sức đẩy đà cho các phong trào, buổi giao lưu của toàn thể sum họp công đoàn trường. Đến với Đại hội của bọn chúng ta hôm nay tôi xin được trân trọng ra mắt và kính mời đồng chí ……..............…phát biểu lãnh đạo đại hội. (phát biểu xong)

Đáp từ bỏ - Đ/c quản trị mới đứng tại bục: Kính thưa đại hội, đại diện thay mặt cho cục bộ cán bộ, sum vầy công đoàn trường thcs Nhơn Thạnh, tôi xin trân trọng cảm ơn mọi ý kiến, lãnh đạo rất cạnh bên với tình hình, đk tại đơn vị chức năng mà Đ/c Ngô Ngọc Đãi và Đ/c ......................................................... đã chia sẻ cùng với Công đoàn trường. Đại hội xin lĩnh hội tổng thể những chủ kiến dặn dò, lãnh đạo của đồng chí để bổ sung cập nhật vào Nghị quyết và từ đó xây dựng những chương trình hành vi thiết thực nhằm tiếp tục tăng mạnh công tác Công đoàn trong nhiệm kỳ tới, xứng đáng với sự tin yêu, kỳ vọng của các đồng chí. Xin kính chúc sức khỏe năm mới đồng chí.

9. Tổ chức triển khai bầu cử: BCH nhiệm kỳ mới

9.1. giới thiệu yêu nhà tiêu chuẩn, tổ chức cơ cấu ứng cử, đề cử, số lượng BCH CĐCS nhiệm kỳ mới

9.1.1. thông qua tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng Uỷ viên BCH CĐCS:

- Đ/c .... (đứng tại bục): (có report kèm theo).

9.1.2. Thảo luận, biểu quyết số lượng ứng cử, đề cử:

- Đ/c: Duy (đứng tại bục):

Xin chủ ý biểu quyết của Đại hội: Đ/c như thế nào thống độc nhất vô nhị với số lượng ứng cử, đề cử BCH CĐCS nhiệm kỳ .... Như đã trình bày, biểu quyết bằng phương pháp giơ thẻ CĐ. Xin mời. Đ/c nào có chủ kiến khác? (không có). Xin cảm ơn! vì thế đại hội sẽ thống nhất số lượng UVBCH CĐCS trường trung học cơ sở Nhơn Thạnh nhiệm kỳ .... Là 5 đồng chí. Xin cảm ơn Đại hội.

9.1.3. Thông qua danh sách ứng cử, đề cử vào BCH CĐCS:

- Đ/c: Yến Phượng (đứng trên bục):

Thưa Đại hội, theo phiên Đại hội trù bị lúc….giờ…..ngày…….tháng…… năm 2017 dự kiến list ứng cử, đề cử vào BCH CĐCS nhiệm kỳ .... Như sau: (có list kèm theo)

Xin chủ ý Đại hội: Đ/c làm sao thống độc nhất với danh sách 07 bạn bè như tôi trình diễn để đại hội thai vào BCH CĐCS thì mang lại biểu quyết bằng phương pháp giơ thẻ CĐ. Xin mời. Đ/c nào có ý kiến khác? (không có). Xin cảm ơn. Như vậy Đại hội đã thống nhất danh sách ứng cử BCH CĐCS trường thcs Nhơn Thạnh nhiệm kỳ .... Có các bè bạn (thông qua danh sách). Xin cảm ơn Đại hội. Đề nghị thư cam kết cho niêm yết danh sách.

9.2. Ấn định số lượng và bầu Ban bầu cử

- Đ/c: Ánh Phượng

Kính thưa Đại hội, để tiến hành việc bầu BCH CĐCS nhiệm kỳ ....., chúng ta sẽ thực hiện bầu Ban bầu cử để giúp đỡ Đại hội làm xuất sắc công tác bầu cử.


Theo phiên Đại hội trù bị lúc….giờ…..ngày…….tháng…… năm ..... Dự kiến list Ban thai cử như sau:

- Đ/c: .... - Trưởng ban

- Đ/c: ..... - Thành viên

- Đ/c: ..... - Thành viên

Nếu Đại hội thống độc nhất với danh sách 03 Đ/c trên tham gia Ban thai cử xin mang đến biểu quyết bằng phương pháp giơ thẻ CĐ. Xin mời. Đ/c như thế nào có chủ ý khác? (không có). Xin cảm ơn. Vì thế Đại hội đang thống nhất danh sách Ban thai cử BCH CĐCS trường thcs Nhơn Thạnh nhiệm kỳ ....... Tất cả các đồng chí (thông qua danh sách). Xin cảm ơn Đại hội. Xin kính mời Ban bầu cử lên làm cho việc.

9.3. Ban bầu cử làm việc

9.3.1. Trải qua thể lệ thai cử và tiến hành bỏ phiếu

Đ/c trưởng phòng ban bầu cử lên triển thi công tác thai cử. (đứng trên bục trải qua thể lệ thai cử) (có thể lệ bầu cử kèm theo)

Xin Đại hội có chủ kiến gì vướng mắc về thể lệ bầu cử. Nếu Đại hội không tồn tại ý kiến gì khác thì xin mời các đồng chí thành viên vào Ban thai cử phạt phiếu bầu. Sau khi phát phiếu trưởng phòng ban hỏi có đại biểu nào chưa xuất hiện phiếu bầu? (không có) (phát phiếu kết thúc và đếm phiếu phân phát ra).

(Ban thai cử cho khám nghiệm thùng phiếu). Hiện giờ xin mời đại biểu quăng quật phiếu, thứ nhất xin mời các bạn hữu trong đoàn nhà tịch, thư cam kết đoàn, sau đó là dãy bên trái hội trường với lần lượt là dãy mặt phải. Xin mời các bạn bè bắt đầu vứt phiếu. Xin hỏi bao gồm đại biểu nào chưa bỏ thăm không? (Không có). Trưởng phòng ban bầu cử mời thay mặt LĐLĐ thành phố và Đ/c ... – túng thiếu thư đưa ra bộ cùng giám sát và đo lường việc kiểm phiếu. (kiểm tra số phiếu thu vào tại chỗ).

- Đ/c trưởng ban: (đứng tại bục): Thưa đại hội, số phiếu vạc ra là ….. Số phiếu thu vào thu vào là … phiếu. Dưới đây mời các thành viên trong Ban thai cử triển khai công tác kiểm phiếu.

(Tổ chức văn nghệ)

10. Ra mắt kết quả bầu cử khóa mới

- Đ/c trưởng phòng ban (đứng tại bục): Thưa các bằng hữu đại biểu, thưa Đại hội, sau thời gian thao tác hết sức khẩn trương, Ban kiểm phiếu xin báo cáo lại công dụng bầu Ban chấp hành CĐCS nhiệm kỳ .... Rõ ràng như sau: tôi xin trải qua biên bạn dạng bầu cử (đọc biên bản) (có biên phiên bản kèm theo)

11. Thai đại biểu dự Đại hội LĐLĐ thành phố lần lắp thêm X

Tiến hành giống như như thai BCH

12. Chào làng kết quả bầu cử đại biểu dự Đại hội LĐLĐ thành phố lần lắp thêm X

Trưởng ban thai cử

13. Chỉ định triệu tập viên triệu tập hội nghị lần 1 BCH CĐCS nhiệm kỳ .....

(Đ/c Đãi) hướng đẫn 01 member trong BCH new làm triệu tập viên để triệu tập họp BCH lần sản phẩm nhất

14. BCH bắt đầu họp phiên đầu tiên để bầu các chức danh công ty tịch, Phó chủ tịch và UBKT và nhà nhiệm UBKT. -> Theo kịch phiên bản họp BCH lần 1

(Đại hội nghỉ ngơi giải lao)

15. Report kết quả Hội nghị lần lần đầu BCH CĐCS .....

Đ/c Yến Phượng

16. Tặng quà các Đ/c không gia nhập BCH khóa mới

Đ/c................... điều động

17. BCH CĐCS mới reviews và tiềm ẩn trước Đại hội (Chủ tịch đoàn giới thiệu)

Đ/c …. (Đứng trên bàn) Thưa những đồng chí, Đại hội đã bầu BCH bao gồm 05 Đ/c. Tại hội nghị BCH phiên thứ nhất đã bầu Chủ tịch, Phó quản trị (đọc list và phục vụ từ cao cho tới thấp). Xin kính mời Ban chấp hành mới reviews đại hội.

Đ/c quản trị mới phát biểu thừa nhận nhiệm vụ: Được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành CĐCS nhiệm kỳ ...., chúng tôi xin hứa mang hết khả năng, trí tuệ, cấu kết một lòng để lãnh chỉ đạo, cải thiện hơn nữa công dụng công tác Công đoàn cùng phong trào vận động Công đoàn nhiệm kỳ .... Ban chấp hành CĐCS kính mong liên tiếp được đón nhận sự quan liêu tâm của các cấp chỉ huy Đảng, công đoàn cấp cho trên, bao gồm quyền, sự phối kết hợp cộng tác và cung ứng của cán bộ, sum họp công đoàn trong bên trường để với Ban chấp hành CĐCS đưa trào lưu Công đoàn ngày càng cải cách và phát triển đi lên một cách vững chắc, đáp ứng nhu cầu được với gần như yêu cầu nhiệm vụ trong thực trạng mới. Xin cảm ơn sự lòng tin của Đại hội

18. Đoàn đại biểu dự Đại hội LĐLĐ tp ra mắt, hứa hẹn

Đ/c.....................

20. Thông qua dự thảo nghị quyết Đại hội:

Đ/c hiền khô (tại bàn): tiếp theo sau chương trình xin kính mời Đ/c .... Thay mặt Đoàn thư cam kết lên thông qua dự thảo quyết nghị Đại hội. Xin mời Đ/c.

Đ/c Hạnh đứng trên bục: Kính thưa quý vị đại biểu, thưa Đại hội. đại diện cho đoàn Thư ký tôi xin trải qua dự thảo quyết nghị Đại hội CĐCS trường trung học cơ sở ...., nhiệm kỳ .... (đọc xong). Xin cảm ơn Đại hội.

21. Biểu quyết dự thảo nghị quyết Đại hội:

Đ/c chủ tịch mới đứng tại bục: Thưa Đại hội, họ đã nghe đoàn Thư ký trải qua toàn văn dự thảo quyết nghị Đại hội Công đoàn các đại lý trường trung học cơ sở ...., nhiệm kỳ .... Xin ý kiến Đại hội.

Nếu Đại hội thống nhất với những chỉ tiêu bên trên xin mang đến biểu quyết bằng cách giơ thẻ CĐ. Xin mời. Đ/c làm sao có chủ kiến khác? (không có). Xin cảm ơn. Vậy nên Đại hội đã thống nhất những chỉ tiêu của Đại hội CĐCS trường trung học cơ sở Nhơn Thạnh nhiệm kỳ ..... Xin cảm ơn Đại hội. Đề nghị các bạn bè cho một tràng pháo tay thật lớn để biểu đạt quyết trung tâm thực hiện thành công Nghị quyết trong thời gian đến. Xin cảm ơn những đồng chí.

22. Diễn văn bế mạc: Đ/c .... đứng tại bàn: Xin trân trọng trình làng Đ/c …., chủ tịch CĐCS hiểu diễn văn bế mạc Đại hội. Đ/c … đứng tại bục: (đọc diễn văn bế mạc).

23. Xin chào cờ bế mạc: (đọc xong diễn văn bế mạc, đoàn chủ tịch đi xuống vị trí mặt dưới).

Người dẫn chương trình: xong xuôi buổi đại hội từ bây giờ xin kính mời quý đại biểu có tác dụng lễ kính chào cờ bế mạc.

Nghiêm! chào cờ - chào (không hát quốc ca).

Chương trình đại hội đến đấy là hết. Xin thực bụng cám ơn quý vị đại biểu đang đi vào dự đại hội, giúp cho đại hội được thành công giỏi đẹp. Một đợt nữa, xin trân trọng cám ơn./.

Kịch bản Đại hội Công đoàn cơ sở Mẫu 2

1. Đón tiếp đại biểu, bình ổn tổ chức, văn nghệ chào mừng:

- thay mặt Ban tổ chức Đại hội xin cảm ơn đội nghệ thuật đã mang đến những tiết mục văn nghệ đặc sắc chúc mừng Đại hội - Xin cảm ơn.

Xin kính mời Đ/c ………… chủ tịch CĐCS lên tặng ngay hoa đến đội văn nghệ.

2. Chào cờ

- thay mặt đại diện Ban tổ chức Đại hội trân trọng kính mời qúy vị đại biểu và toàn bộ đại biểu Đại hội đứng dậy làm lễ chào cờ.

(Mở băng nhạc quốc ca).

(Xong) - Kính mời qúy đại biểu ngồi.

3. Tuyên ba lý do, giới thiệu đại biểu

- Kính thưa các Đ/c lãnh đạo!

- Kính thưa những Đ/c đại biểu!

Thực hiện tại Điều lệ Công đoàn việt nam (khóa XI), planer số …… ngày …../…/2017 của Ban thường vụ Công sum vầy chức thức giấc về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến cho tới Đại hội IV Công sum họp chức tỉnh, Đại hội XIII Công đoàn tỉnh với Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, sau một thời gian chuẩn bị, được sự gật đầu đồng ý của Ban hay vụ Công đoàn tụ chức tỉnh, cấp ủy với Lãnh đạo 1-1 vị, lúc này Ban chấp hành CĐCS long trọng tổ chức Đại hội đại biểu (toàn thể) Công đoàn đại lý lần thứ….., nhiệm kỳ ..... Đó là nguyên nhân của Đại hội hôm nay!

3. Đến dự và chỉ huy Đại hội hôm nay:

Thay khía cạnh Ban tổ chức triển khai Đại hội, tôi xin trân trọng kính giới thiệu:

* cấp ủy:

- Đ/c:………………………………………………………..

- Đ/c:………………………………………………………..

(Vỗ tay).

* Lãnh đạo solo vị:

- Đ/c:………………………………………………………..

- Đ/c:………………………………………………………..

(Vỗ tay).

* Công đoàn viên chức tỉnh:

- Đ/c:………………………………………………………..

- Đ/c:………………………………………………………..

(Vỗ tay).

- Xin trân trọng kính ra mắt 50 đại biểu chủ yếu thức thay mặt cho …….đoàn viên công đoàn (nếu là đại hội đại biểu) là những đại biểu ưu tú, vượt trội trong hoạt động công đoàn về dự Đại hội. (Vỗ tay).

- Xin giới thiệu các cả nhà phóng viên Báo, Đài của tỉnh, Báo Lao Động, tạp chí Công đoàn Bình Định vẫn về dự và cung cấp tin Đại hội. Ban tổ chức Đại hội nhiệt độ liệt chào đón sự có mặt của những Đ/c lãnh đạo, khách hàng đại biểu và tổng thể đại biểu của Đại hội! (Vỗ tay).

4. Thai đoàn nhà tịch, Đoàn thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu đại hội:

Tiếp theo chương trình, thay mặt Ban tổ chức tôi xin báo cáo và xin chủ ý Đại hội về bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn Thư ký kết và Ban thẩm tra tư cách Đại biểu

4a. Về bầu Đoàn chủ tịch:

* Dự loài kiến số lượng thành viên Đoàn nhà tịch: 03 đồng chí.

- Xin ý kiến đại hội con số thành viên ĐCT (chờ 1 chút). Nếu Đại hội không có ý kiến xin biểu quyết thông qua.

- Đại biểu làm sao thống độc nhất vô nhị với số lượng thành viên Đoàn quản trị là 03 Đ/c mang đến biểu quyết (giơ tay) - Xin cảm ơn.

- Đại biểu nào không thống duy nhất - không có.

Như vậy, Đại hội thống tốt nhất 100% con số thành viên Đoàn quản trị là ……. Đ/c. Xin cảm ơn.

* tiếp sau đây tôi xin trải qua danh sách dự con kiến Đoàn chủ tịch:

Đ/c:……………………………Đ/c: ……………………………Đ/c: ……………………………

- Xin ý kiến đại hội về danh sách dự kiến Đoàn chủ tịch tôi vừa thông qua (chờ 1 chút). giả dụ Đại hội không có ý kiến xin biểu quyết thông qua:

- Đại biểu nào thống nhất với danh sách tôi vừa thông qua cho biểu quyết giơ tay - Xin cảm ơn.

- Đại biểu nào không thống tốt nhất - không có

Như vậy, Đại hội thống độc nhất 100% danh sách thành viên Đoàn chủ tịch. Xin cảm ơn.

4b: thai đoàn thư ký:

Dự kiến số lượng thành viên Đoàn thư ký kết là: 02 đồng chí. Xin chủ ý Đại hội số lượng thành viên ĐTK (chờ 1 chút). nếu Đại hội không có ý loài kiến xin biểu quyết thông qua.

- Đại biểu như thế nào thống độc nhất với con số thành viên Đoàn thư ký kết là 02 Đ/c cho biểu quyết (giơ tay) - Xin cảm ơn

- Đại biểu nào ko thống duy nhất - không có

Như vậy, Đại hội thống nhất 100% con số thành viên Đoàn thư ký là 02 Đ/c. Xin cảm ơn

* list Đoàn thư ký kết dự kiến như sau:

Đ/c: ……………………………Đ/c:……………………………

- Xin chủ kiến đại hội về list dự loài kiến đoàn Thư cam kết tôi vừa trải qua (chờ 1 chút) . ví như Đại hội không chủ kiến gì thì xin biểu quyết:

- Đại biểu nào thống nhất với danh sách tôi vừa thông qua cho biểu quyết (giơ tay)- Xin cảm ơn

- Đại biểu nào không thống độc nhất - ko có

Như vậy, Đại hội thống độc nhất 100% list thành viên Đoàn Thư ký. Xin cảm ơn.

4c. Bầu ban Thẩm tra tư cách Đại biểu dự Đại hội:

* Số lượng: Dự con kiến là …..Đ/c, xin chủ kiến Đại hội số lượng thành viên (chờ 1 chút). giả dụ Đại hội không chủ ý gì thì xin mang đến biểu quyết:

- Đại biểu như thế nào thống tốt nhất với con số thành viên Ban thẩm tra tư bí quyết đại biểu là 05 Đ/c mang đến biểu quyết (giơ tay) - Xin cảm ơn.

- Đại biểu nào không thống nhất - không có

Như vậy, Đại hội thống duy nhất 100% số lượng thành viên Ban thẩm tra tư giải pháp đại biểu là ….. Đ/c - Xin cảm ơn

* Danh sách thành viên Ban Thẩm tra tư giải pháp Đại biểu như sau:

Đ/c: ……………………………Đ/c: ……………………………Đ/c: ……………………………

- Xin chủ kiến đại hội về danh sách dự kiến Ban Thẩm tra tư phương pháp Đại biểu tôi vừa thông qua (chờ 1 chút). trường hợp Đại hội không chủ ý gì thì xin biểu quyết.

- Đại biểu nào thống duy nhất với list tôi vừa trải qua cho biểu quyết (giơ tay) Xin cảm ơn.

- Đại biểu nào ko thống độc nhất - ko có

Như vậy, Đại hội thống nhất 100% list thành viên Ban Thẩm tra tư cách Đại biểu - Xin cảm ơn.

Tiếp theo chương trình: Xin kính mời các đồng chí trong Đoàn chủ tịch lên quản lý điều hành Đại hội; mời các đồng minh Đoàn Thư ký lên vị trí làm việc.