Rừng lá xanh xanh cây bao phủ đường đi.Thành phố sau sườn lưng ôm mộng ước gì?Tôi là bạn vui chinh chiến nhiều năm lâu.Nên mộng mong đầu tôi nghe đang chìm sâu.Từ sản phẩm công nghệ thu thanh cô thanh nữ vừa ca:"Trọn kiếp yêu anh bộ đội khổ xa nhà."Giữa rừng già nghe giờ đồng hồ hát thật caoNhưng thân già tôi gồm thấy gì đâu!Sao không hát cho người giết giặc bên trên cầu?Khi bùn lầy còn pha sắc đẹp áo xanh trong sương súng xây thành,mắt quầng thâm nám mất ngủ tàn tối khói lửagiờ chỉ cần hai tiếng: MẾN ANHSao không hát cho những người còn mải mêlá rừng bao bọc kín đường về phồn hoa?Không hát cho những bà bầu từng đêm nhớ bé xa?Hay hát cho tất cả những người vừa ở xuống chiều qua.Rừng lá xanh xanh lối mòn chạy quanh.Đời lính quen yêu khổ cực quân hành.Nghe từ thời điểm ngày thơ giờ đồng hồ súng triền miênđánh giặc thọ bền mang đến non nước bình yên.Lời hát xin khiến rung hễ thật lâu.Đừng hát như chim bên trên vùng lá sầu!Xin thành thật trong câu hát đầu môi.Như lính giữa rừng yêu lá thấp nhưng thôi!
bài xích hát vào album
Nghe nhạc Nghe toàn bộ 29 bài.
Ngọc Huyền

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.