Ma trận đề thi lớp 2 theo thông tư 22

      1

Ma trận đề kiểm soát học kì 2 lớp hai năm học 2021 - 2022 mang cho tới bảng ma trận quánh tả đề thi học tập kì 2 môn Toán, giờ Việt sách Cánh diều, Kết nối học thức với cuộc sống. Ma trận đề thi có phong cách thiết kế theo chuẩn 3 cường độ của Thông tư 2, giúp thầy cô mau lẹ xây dựng đề thi học tập kỳ 2 mang lại học sinh của mình theo chương trình mới.

Bên cạnh đó, thầy cô các khối lớp 3, 4, 5 có thể tìm hiểu thêm ma trận đề thi học kì 2 theo 4 cường độ của Thông tứ 22. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung bài viết dưới phía trên của hackxuvip.com để có thêm nhiều kinh nghiệm hơn:


Ma trận đề thi học tập kì 2 lớp 2 theo Thông tư 27

Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2021 - 2022

Ma trận đề thi kì 2 môn giờ đồng hồ Việt lớp 2 sách Cánh diều

Mạch loài kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

HT khác

TNKQ

TL

HT khác

TNKQ

TL

HT khác

TNKQ

TL

HT khác

1. Đọc

a. Đọc gọi văn bản

Số câu

2

1

1

2

1

1

4

Số điểm

1,0

0,5

1,0

1,0

1,0

0,5

2.5

b) kỹ năng và kiến thức Tiếng Việt

Số câu

1

1

1

1

1

2

3

5

Số điểm

0,5

1,0

0,5

1,0

0,5

1,0

2,5

3,5

Tổng

Số câu

3

1

1

1

1

2

4

4

1

9

Số điểm

1,5

1.0

0,5

1,0

0,5

1,5

2,0

3,5

0.5

6.0


Ma trận đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp hai năm 2021 - 2022

Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Cánh diều

Năng lực, phẩm chấtSố câu với số điểmMức 1Mức 2Mức 3Tổng
TNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTL

SỐ HỌC - ĐẠI LƯỢNG - GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN

Số câu

4

1

1

2

5

3

Câu số

1a,c,d

2

4

1b

3,5

Số điểm

2

2

0,5

2

2,5

4

YẾU TỐ HÌNH HỌC

Số câu

1

2

1

2

Câu số

7b

7a,c

Số điểm

0,5

1

0,5

1

YẾU TỐ THỐNG KÊ, XÁC SUẤT

Số câu

1

1

2

1

3

Câu số

6a

6b

6c

8

Số điểm

0,5

0,5

1

0,5

1,5

Tổng

Số câu

6

1

1

3

4

7

8

Số điểm

3

2

0,5

2,5

2

3,5

6,5


Ma trận đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách Kết nối trí thức với cuộc sống

Mạch loài kiến thức

Số câuCâu sốSố điểm

Mức 1Mức 2Mức 3Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Số cùng phép tính

Số câu

3

1

1

1

1

4

3

Số điểm

3

1

1

1

1

4

3

2. Hình học cùng đo lường:

Số câu

1

1

1

2

1

Số điểm

1

1

1

2

1

3. Một số yếu tố thống kê với xác suất

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Tổng số câu

5

3

2

6

4

Tổng số điểm

5

3

2

6

4

Tỉ lệ %

50%

30%

20%

60%

40%


Chia sẻ bởi:
*
Tuyết Mai

Link hackxuvip.com chính thức:

Ma trận đề thi học kì 2 lớp hai năm 2021 - 2022 theo Thông tứ 27 tải về Xem
*