Mất hóa đơn liên 2 bị phạt bao nhiêu tiền

      3

*
Mục lục bài xích viết

Mức xử phạt hành vi làm cho mất, cháy, lỗi hóa 1-1 năm 2022 (Ảnh minh họa)

Các hành vi bị phạt cảnh cáo

- làm cho mất, cháy, hỏng hóa đối kháng đã lập (trừ liên giao cho khách hàng) trong quá trình sử dụng, đang kê khai, nộp thuế, tất cả hồ sơ chứng từ chứng minh việc mua bán sản phẩm hóa, thương mại dịch vụ và tất cả tình tiết bớt nhẹ;

- làm cho mất, cháy, hỏng hóa đối kháng đã lập sai, đã xóa bỏ và người bán đã lập hóa đối chọi khác sửa chữa cho hóa 1-1 lập sai, xóa bỏ này.

Các hành vi bị vạc tiền

(1) phát tiền trường đoản cú 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng so với hành vi: có tác dụng mất, cháy, hư hóa đơn đã lập (liên giao mang đến khách hàng) trong quy trình sử dụng, người buôn bán đã kê khai, nộp thuế, gồm hồ sơ, tài liệu, hội chứng từ minh chứng việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và bao gồm tình tiết bớt nhẹ.

Trường hợp người mua làm mất, cháy, lỗi hóa đối kháng phải bao gồm biên bản của người bán và người mua ghi dìm sự việc.

(2) phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng so với một trong các hành vi sau đây:

+ có tác dụng mất, cháy, lỗi hóa 1-1 đã phát hành, đã tải của cơ quan thuế nhưng chưa lập;

+ có tác dụng mất, cháy, hỏng hoá solo đã lập (liên giao đến khách hàng) trong quy trình sử dụng, người phân phối đã kê khai, nộp thuế, gồm hồ sơ, tài liệu, hội chứng từ chứng tỏ việc mua bán hàng hóa, dịch vụ;

Trường hợp người mua làm mất, cháy, lỗi hóa solo phải tất cả biên phiên bản của người bán và người mua ghi dấn sự việc.

+ làm mất, cháy, hỏng hóa đối kháng đã lập nhưng chưa khai thuế;

Các bên liên quan phải tạo biên bạn dạng ghi nhận câu hỏi mất, cháy, hỏng hóa đơn.

(Nghị định 125/2020/NĐ-CP hiện hành không áp dụng xử phạt so với hành vi làm mất, cháy, hư hóa đối kháng đã lập nhưng không khai thuế.)

(3) vạc tiền từ bỏ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng so với hành vi làm cho mất, cháy, lỗi hóa solo đã lập, đang khai thuế trong quá trình sử dụng hoặc trong thời gian lưu trữ, trừ các trường thích hợp (1), (2) cùng trường vừa lòng bị phân phát cảnh cáo vẫn nêu sống trên.

(Quy định hiện tại hành yêu mong xử phạt so với hành vi làm cho mất, cháy, lỗi hóa đối chọi đã nộp thuế trong quá trình sử dụng hoặc lưu trữ.)

Xử phạt trong trường hợp vày lỗi của mặt thứ ba

Khi xẩy ra mất, cháy, hư hóa đơn đã lập (liên giao đến khách hàng) trong quy trình sử dụng, người cung cấp đã kê khai, nộp thuế, gồm hồ sơ, tài liệu, triệu chứng từ chứng minh việc mua bán sản phẩm hóa, dịch vụ nhưng vị lỗi của bên thứ ba:

+ Nếu bên thứ ba tiến hành giao dịch với người bán thì người phân phối là đối tượng người tiêu dùng bị xử phạt;

+ Nếu mặt thứ ba tiến hành giao dịch với người mua thì người mua là đối tượng người tiêu dùng bị xử phạt.

Người cung cấp hoặc người mua và bên thứ bố lập biên bạn dạng ghi nhận vụ việc mất, cháy, lỗi hóa đơn.

Căn cứ pháp lý: Khoản 4 Điều 1 Nghị định 102/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung cập nhật Điều 26 Nghị định 125/2020/NĐ-CP .