Biểu mẫu

Mẫu biên phiên bản bàn giao tài liệu, được áp dụng trong công tác chuyển nhượng bàn giao tài liệu giữa các bên là doanh nghiệp, công ty, cơ quan, tổ chức triển khai và cá nhân trong những giao dịch dân sự, sale và yêu mến mại, đồng thời rất có thể giúp cho các bên hệ thống, những thống kê và kiểm soát điều hành được tư liệu của mình.


Hồ sơ

Mẫu biên bản bàn giao tài liệu 

CÔNG TY ...

CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới

Độc lập - tự do - Hạnh phúc

Số: ... /BBBGTL-ĐMS Đà Nẵng, ngày ... Tháng ... Năm ...

.

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI LIỆU 

.

I/ Thành phần:

1. Đại diện bên giao tư liệu (Bên A): doanh nghiệp ...

Ông (Bà): ...

Chức vụ: ...

2. Đại diện bên nhận tư liệu (Bên B): ...

Ông (Bà): ...

Chức vụ: ...

Giấy CMND số ..., ngày cấp .../ .../ ..., nơi cấp cho ...

Địa chỉ trụ sở: ...

II/ Nội dung:

Bên A bàn giao tổng thể hồ sơ, tư liệu ... Cho bên B, như sau:

Stt Tên tư liệu Số lượng Ghi chú
1
2
3
4
5

Bên B đã kiểm tra, dấn đầy đủ tổng thể hồ sơ, tài liệu trên đây. 

Hai mặt đã hiểu lại biên bản, đồng ý với câu chữ và ký tên chứng thực dưới đây.

Biên phiên bản này được lập thành 02 phiên bản có giá bán trị pháp lý như nhau, được giao cho bên A 01 phiên bản và bên B 01 bản./.


BÊN NHẬN(Chữ ký, họ và tên).... Nguyễn Văn B BÊN GIAO(Chữ ký, họ với tên)...  Nguyễn Văn A

Mẫu biên bản bàn giao tư liệu tải về 

  Văn phòng nguyên lý sư ĐMSGiám đốc(Đã duyệt)Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN


Mẫu giấy thừa nhận tiền


Mẫu giấy dấn tiền: được sử dụng phổ cập trong các giao dịch dân sự, thương mại và sale giữa các doanh nghiệp, công ty, tổ chức hoặc cá nhân


Mẫu biên bản thanh lý thích hợp đồng dịch vụ thương mại pháp lý


Mẫu hợp đồng ủy quyền đăng ký doanh nghiệpMẫu phiếu yêu cầu tiến hành dịch vụ pháp lýMẫu giấy giới thiệu


Mẫu giấy giới thiệu, được các doanh nghiệp, công ty, cơ quan, tổ chức triển khai và đơn vị chức năng sử dụng phố biến đổi trong việc tương tác công tác, làm cho việc, hội đàm văn bản, giấy tờ, tài liệu cùng thông tin.


1

HỖ TRỢ TƯ VẤN


gmail.comdms
hackxuvip.com Skype:

dmslawfirm

Facebookhackxuvip.com

HỎI ĐÁP


HỦY BỎ
*

Văn phòng chế độ sư ĐMS tại Đà Nẵng

46 Nguyễn Khánh Toàn, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng, việt nam

© năm nhâm thìn DMS Law Firm, All Rights Reserved. Kiến tạo Website Đà Nẵng