Mẫu biên bản nghiệm thu công trình nhà ở

      11

Để đưa công trình vào sử dụng, các bên cần thực hiện nghiệm thu công trình. Quá trình nghiệm thu dự án công trình sẽ được khắc ghi trong Biên phiên bản nghiệm thu công trình. Vậy, chủng loại Biên phiên bản nghiệm thu công trình hiện giờ là chủng loại nào? ko nghiệm thu công trình xây dựng bị xử phân phát bao nhiêu?


*

Biên bạn dạng nghiệm thu dự án công trình là gì? gồm có loại nào?

Biên bạn dạng nghiệm thu dự án công trình là biên bạn dạng dùng nhằm để thẩm định, thu thừa nhận hoặc chứng thực đã kiểm tra quality công trình hoặc những hạng mục xây dựng lắp để tại công trình hay dự án công trình xây dựng.

Theo đó, câu hỏi nghiệm thu rất có thể được thực hiện bởi cơ quan tính năng có thẩm quyền hoặc vày doanh nghiệp hoặc cá nhân dựa vào bạn dạng vẽ và những số đo quality công trình đã làm được thi công.

Hiện ni sử dụng một trong những loại Biên bạn dạng nghiệm thu công trình sau:

- Biên bản nghiệm thu chấm dứt công trình: Là Biên bản nghiệm thu sau cùng để gửi cả công trình xây dựng vào sử dụng. Trong Biên bản nghiệm thu công trình thường có chi tiết các hạng mục công trình xây dựng và biên bản đánh giá, nghiệm thu những hạng mục đó.


- Biên bạn dạng nghiệm thu trọng lượng công trình: loại biên phiên bản này xác định rõ những công việc nào đã có hoàn thành, hóa học lượng các bước đạt được…

- Biên bản nghiệm thu khuôn khổ công trình: Là văn bản ghi nhấn về việc dứt nghĩa vụ của bên nhận xây dựng công trình so với một hạng mục nào đó.

 

Biên phiên bản nghiệm thu công trình xây dựng có văn bản gì?

Biên bạn dạng nghiệm thu công trình thông thường có đầy đủ các nội dung sau:

- Tên dự án công trình và các hạng mục công trình;

- Tên với thông tin cá thể thuộc phần tử trực tiếp nghiệm thu;

- Đơn vị thi công;

- fan hoặc đơn vị chức năng giám sát;

- công ty đầu tư/chủ nhà;

- thời gian nghiệm thu...

Ngoài ra, Biên bản nghiệm thu công trình xây dựng phải trình bày rõ ràng những reviews về dự án công trình được nghiệm thu sát hoạch và kết luận rất có thể đưa công trình vào thực hiện hay không.

Trường đúng theo không được nghiệm thu, bắt buộc nêu rõ những yêu cầu thay thế và hoàn thành xong để đơn vị kiến tạo sửa chữa, tương khắc phục.


Mẫu Biên bản nghiệm thu công trình bây chừ có vẻ ngoài thế nào? (Ảnh minh họa)

Một số mẫu mã Biên bạn dạng nghiệm thu công trình xây dựng hiện nay

1. Biên phiên bản nghiệm thu xong xuôi công trình

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - thoải mái - Hạnh phúc 

........... , ngày ....... Mon ...... Năm ..........


BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH

1. Tên công trình:.....................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng:..............................................................................................

3. Nguyên tố trực tiếp nghiệm thu:

Đại diện Chủ đầu tư (chủ cửa hàng sản xuất):

- Ông .................................................... - chức vụ: .................................................

- Ông .................................................... - chức vụ: ................................................

Đại diện đơn vị chức năng tư vấn đo lường và thống kê (nếu có):

- Ông .................................................... - chức vụ: ................................................

- Ông .................................................... - chức vụ: ................................................


Đại diện đơn vị cung ứng, gửi giao, lắp ráp công nghệ:

- Ông .................................................... - chức vụ: ................................................

- Ông .................................................... - chức vụ: ................................................

Đại diện 1-1 vị thi công xây dựng (nếu có):

- Ông .................................................... - chức vụ: .................................................

- Ông .................................................... - chức vụ: ................................................

4. Thời hạn nghiệm thu:

Bắt đầu:..............giờ, ngày .........tháng .......... Năm ................................................

Kết thúc:..............giờ, ngày .........tháng .......... Năm ..............................................

5. Đánh giá dự án công trình xây dựng đã thực hiện:

a) tư liệu làm địa thế căn cứ nghiệm thu:


- các tài liệu tất cả có:

Hồ sơ công nghệ, thiết kế kiến thiết lắp đặt thiết bị;

Bản vẽ hoàn công công trình;

Các hiệu quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, sản phẩm được thực hiện trong quy trình xây dựng;

Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;

Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật dĩ nhiên hợp đồng xây dựng;

Nhật cam kết thi công;

Biên phiên bản nghiệm thu quá trình xây dựng;

Biên bạn dạng nghiệm thu chấm dứt giai đoạn xây dựng;

Biên bản nghiệm thu demo liên động không tải;

b) quality hạng mục dự án công trình xây dựng, dự án công trình xây dựng (đối chiếu cùng với thiết kế, tiêu chuẩn chỉnh xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật): < Nêu rõ quality của từng hạng mục (lò gạch) theo tiêu chuẩn chỉnh xây dựng, đánh giá mức độ đảm bảo bình an khi vận hành sản xuất...>

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................


c) các ý loài kiến khác:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

6. Kết luận: < gật đầu đồng ý nghiệm thu ngừng hạng mục công trình hoặc dự án công trình xây dựng để mang vào sử dụng. Yêu cầu sửa chữa, trả thiện bổ sung cập nhật và các ý kiến khác nếu có>

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước lao lý về ra quyết định nghiệm thu này.

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký tên, ghi rõ chúng ta tên, công tác và đóng vệt pháp nhân)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ CUNG ỨNG, CHUYỂN GIAO,LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ

(Ký tên, ghi rõ chúng ta tên, chuyên dụng cho và đóng lốt pháp nhân)

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT

(Ký tên, ghi rõ họ tên, dùng cho và đóng vết pháp nhân)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG

(Ký tên, ghi rõ chúng ta tên, công tác và đóng lốt pháp nhân)

 

2. Biên bạn dạng nghiệm thu trọng lượng công trình


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - thoải mái - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH

- Công trình: ………………………………………

- Số Biên bạn dạng nghiệm thu: 01/BBNT/DG-HL

- Ngày nghiệm thu: …/…/…

- cân nặng thực hiện: từ ngày....tháng....năm....đến ngày...tháng....năm....

I. CÁC BÊN tham gia NGHIỆM THU:

1. Đại diện: …………………………………………… (hoặc bên thầu support giám sát)

- Ông: ........................................... Chức vụ:

- Ông: ........................................... Chức vụ:

2. Đại diện công ty thầu thi công: …………………………………………………………...

- Ông: ........................................... Chức vụ:

- Ông: ........................................... Chức vụ:

II. CÁC BÊN THỐNG NHẤT NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH NHƯ SAU:

TT

NỘI DUNG

CÔNG VIỆC

QUY CÁCH

KÍCH THƯỚC

ĐVT

KHỐI LƯỢNG

Ghi Chú

RỘNG

SÂU

CAO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khối lượng chấm dứt đạt unique yêu cầu của làm hồ sơ thiết kế, những quy chuẩn, quy phạm áp dụng, ý kiến đề nghị thanh toán.

ĐẠI DIỆN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG

3. Biên bản nghiệm thu khuôn khổ công trình

 

Tên nhà đầu tư

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

….., ngày…....... Tháng…....... Năm…........

 

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH

1. Khuôn khổ công trình:………………………..…………………..


2. Địa điểm xây dựng: ………………………………

3. Thành phần tham gia nghiệm thu:

a) Phía công ty đầu tư: ………………………………………………

- Người đại diện thay mặt theo pháp luật: ………………………………………………

- bạn phụ trách bộ phận giám sát xây cất xây dựng công trình của công ty đầu tư: ………………………

b) Phía bên thầu xây dựng xây dựng công trình: ………………………


- Người đại diện thay mặt theo pháp luật: ………………………

- bạn phụ trách xây đắp trực tiếp: ………………………

c) Phía nhà thầu thi công xây dựng công trìnhtham gia sát hoạch theo yêu cầu của chủ đầu tư chi tiêu xây dựng công trình: ………………………

- Người đại diện thay mặt theo pháp luật: ………………………

- chủ nhiệm thiết kế: ………………………

4. Thời hạn tiến hành nghiệm thu :


Bắt đầu: …....... Ngày…........ Tháng…....... Năm…......

Kết thúc:…....... Ngày…........ Tháng…....... Năm…......

Tại: …………………………………………………………..

5. Đánh giá chỉ hạng mục công trình xây dựng xây dựng:

a) tư liệu làm địa thế căn cứ để nghiệm thu:

………………………………………………


………………………………………………

b) chất lượng hạng mục công trình xây dựng (đối chiếu cùng với thiết kế, tiêu chuẩn chỉnh xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật)

………………………………………………

………………………………………………

c) những ý con kiến khác nếu như có.

6. Kết luận :

- gật đầu đồng ý nghiệm thu kết thúc hạng mục dự án công trình hoặc công trình xây dựng để lấy vào sử dụng.

- Yêu mong sửa chữa, trả thiện bổ sung cập nhật và những ý loài kiến khác giả dụ có.

Các bên trực tiếp nghiệm thu phụ trách trước lao lý về đưa ra quyết định nghiệm thu này.

NHÀ THẦU GIÁM SÁT THI CÔNG

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ

NHÀ THẦU THIẾT KẾ

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

NHÀ THẦU THI CÔNG

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH


Bàn giao công trình chưa được nghiệm thu, bị vạc bao nhiêu?

Sau khi ngừng công trình, chủ đầu tư chi tiêu phải triển khai nghiệm thu tiếp đến mới được bàn giao nhà, công trình. Trường hợp chuyển nhượng bàn giao nhà, công trình xây dựng trước khi nghiệm thu sẽ bị phạt nặng. Cầm cố thể, heo điểm d khoản 4 Điều 58 Nghị định 16 năm 2022:

4. Vạc tiền tự 800.000.000 đồng mang đến 1.000.000.000 đồng đối với chủ đầu tư dự án marketing bất đụng sản gồm một trong các hành vi sau đây:

...

d) bàn giao nhà, dự án công trình xây dựng cho người tiêu dùng khi chưa hoàn thành đầu bốn xây dựng công ty ở, công trình xây dựng xây dựng và những công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xóm hội theo quy trình tiến độ ghi trong dự án công trình đã được phê duyệt, chưa bảo vệ kết nối với khối hệ thống hạ tầng thông thường của quần thể vực, không hoàn thiện tổng thể phần mặt kế bên (đối với trường hợp chuyển giao nhà, công trình xây dựng xây dựng thô) hoặc chưa ngừng nghiệm thu hoặc chưa có văn phiên bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan gồm thẩm quyền đưa công trình xây dựng nhà ở, dự án công trình hạ tầng xóm hội vào sử dụng theo quy định;

Như vậy, chủ đầu tư bàn giao nhà, công trình xây dựng chưa ngừng nghiệm thu cho người sử dụng hoặc chưa có văn bản chấp thuận công dụng nghiệm thu của cơ quan gồm thẩm quyền đưa công trình nhà ở, công trình xây dựng hạ tầng buôn bản hội vào sử dụng theo quy định sẽ ảnh hưởng phạt nặng từ 800 triệu đồng đến 01 tỷ đồng.

Ngoài ra, chủ đầu tư chi tiêu còn buộc dừng chuyển nhượng bàn giao nhà, công trình xây dựng, xong xuôi việc sản xuất hoặc buộc xong xuôi nghiệm thu hoặc bao gồm văn phiên bản chấp thuận hiệu quả nghiệm thu của cơ sở nhà nước tất cả thẩm quyền theo quy định.
Trên đây là Mẫu Biên bạn dạng nghiệm thu. Trường hợp còn thắc mắc. Bạn phấn kích liên hệ  19006199 để được hỗ trợ.
*
Tác giả: Linh Trang