Mẫu công văn đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công

      1
MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập – tự do – hạnh phúc ---------

Số: 817/UB-NC Về bài toán đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch cải tân hành chánh

Thành phố hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 năm 1997

Kính gửi:

- Đ/c chủ tịch Sở - Ban - Ngành TP - Đ/c chủ tịch UBND quận, huyện.

Qua rộng 2 tháng thực hiện, nhiều phần Uỷ ban dân chúng cácquận, huyện với 5 ngành, sở thành phố đã tích cực triển khai và có khá nhiều chuyểnbiến, từng bước đưa công tác cai quản hành chánh nhà nước đi vào nề nếp và đạtđược một số kết quả thiết thực được nhân dân đống ý ủng hộ. Tuy nhiên, cònmột số quận thị xã và những Sở ngành tp (trừ 6 đơn vị thí điểm) triển khaicông bài toán còn chậm, chưa theo đúng kế hoạch của tp đề ra. Để tiếp tụcthực hiện xuất sắc kế hoạch đề ra. Ban lãnh đạo cải cách hành chánh tp đề nghịlãnh đạo những Sở, ban, ngành cùng quận, thị trấn thực hiện tiếp tục các các bước sauđây:

+ Đối cùng với 15 quận, huyện: liên tục triển khai cơ chế 1 cửamà Ban lãnh đạo cải giải pháp hành chánh tp đã trải qua và cần sơ kết đánhgiá phương diện thuận lợi, khó khăn, khuyến cáo biện pháp giải quyết và xử lý kịp thời để trungtuần tháng 4-1997 đoòng loạt đi vào tiến hành "1 cửa, 1 dấu" ngơi nghỉ cấpquận, huyện.

+ Đối cùng với 5 ngành, sở tiến hành thí điểm.

Hoàn thiện đề án cải cách hành chánh của từng đơn vị (sau khiđược Ban chỉ đạo góp ý ngã sung) theo hướng:

- xác định rõ chức năng nhiệm vụ của đối chọi vị.

- số lượng các phòng ban siêng môn.

- số lượng cán bộ (chuyên viên, phục vụ...)

- Thời gian xử lý thủ tục.

- Sơ đồ tổng thể về cách xử trí hồ sơ của 1-1 vị.

- Đề xuất xử lý các côn trùng quan hệ: giữa sở ngành vớinhau, giữa sở ngành với các bộ ngành trung ương và Uỷ ban nhân dân thành phố,sở ngành cùng với quận, huyện.

Thời gian thực hiện: cuối tháng 3-1997 có báo cáo về Ban chỉđạo cải tân hành chánh thành phố.

+ Đối với những Sở ngành khác của thành phố.

Thời gian thực hiện: thời điểm cuối tháng 3-1997.

Ban tổ chức triển khai chánh quyền thành phố đôn đốc, kiểm tra những đơnvị thực hiện, kịp thời đề xuất các biện pháp xử lý khó khăn ở các đơn vịquận, huyện và sở ngành tp để cho quá trình được tiến hành đồng bộ nhưkế hoạch đã định.

T/L CHỦ TỊCH ubnd THÀNH PHỐ UỶ VIÊN PHÓ BAN THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO CCHC THÀNH PHỐ Mai Quốc Bình