Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân là loại giấy tờ quan trọng đặc biệt để khẳng định quyền và nghĩa vụ công dân của một nước. Vậy chủng loại đơn đề nghị cấp căn cước như vậy nào?

*
*
Để bao gồm đáp án sớm nhất có thể trong lĩnh vực lao lý dân sự, hotline Tổng đài tứ vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Mẫu ý kiến đề nghị cấp căn cước công dân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

————— 

Ảnh chân dung 3cm x 4cm

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/ĐỔI/CẤP LẠI CHỨNG MINH NHÂN DÂN

Kính gửi: ……

Họ với tên khai sinh(1): …..

Họ và tên gọi khác (nếu có)(1): ……

Ngày, tháng, năm sinh: ………./……../……….; nam nữ (Nam/nữ): …….

Số CMND đã có được cấp(2):

Cấp ngày: ………./………/……….. Khu vực cấp: ……..

Dân tộc: …….. Tôn giáo: ………

Nơi đăng ký khai sinh: ……..

Quê quán: …….

Nơi thường xuyên trú: ……

Nghề nghiệp: …… chuyên môn học vấn: …..

Họ và tên phụ thân (1): …..

Họ cùng tên chị em (1): …..

Họ với tên vk (chồng) (1): ……

Hồ sơ hộ khẩu số: ……… Sổ đk thường trú số: …….; Tờ số: ……… Số năng lượng điện thoại: ………..

Tôi ý kiến đề nghị được cấp/đổi/cấp lại CMND, lý do(3): ………

Tôi (có/không) …… ý kiến đề nghị được xác thực số CMND (9 số) đã có được cấp(4).

Tôi xin khẳng định những thông tin trên là đúng sự thật, giả dụ sai tôi hoàn toàn chịu trọng trách trước pháp luật.

….., ngày ….. Mon ….. Năm ….. ….., ngày ….. Tháng ….. Năm …..

Trưởng Công an xã, phường, thị trấn(5) tín đồ làm đơn

(Ký, ghi rõ chúng ta tên cùng đóng dấu) (Ký, ghi rõ chúng ta tên)

Mẫu đề nghị cấp chứng tỏ nhân dân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

———————-

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG MINH NHÂN DÂN

Kính gửi: Công an………………………………………

Tên tôi là:…………………………… Nam/nữ………….

Tên call khác:………………………………………………

Sinh ngày ………./………/………; Nguyên quán:……….

……………………………..………………………………..

Nơi ĐKHK thường xuyên trú:……………………………………

………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

Họ thương hiệu cha:…………………………………………………

Họ thương hiệu mẹ:………………………………………………….

Sổ hộ khẩu số:………… tập:…………. Tờ:………………

Tôi xin được cấp thủ tục CMND, lý do: (cấp mới, cung cấp đổi, cấp lại)……

…………………………………………………………………

……………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật.

XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN…………………………

(Phường/xã/thị trấn chỗ ĐKHK hay trú)Chứng dìm ông, bà: ……………………………………..…………………………………………………………………Sinh ngày ……….. Mon ……….. Năm ………………Đăng ký kết thường trú tại: …………………………………………………………………………………………………..Ngày ……… mon …….. Năm 200….Trưởng Công an làng …………………………………….(Ký tên, đóng dấu)

Ngày … tháng … Năm …

NGƯỜI LÀM ĐƠN(ký, ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm ngôn từ về mẫu mã đơn đề nghị hưởng trợ cung cấp thất nghiệp Tại đây

NỘI DUNG TRAO ĐỔI THÔNG TIN

Họ tên: ……………………………………………………………………..

Sinh ngày ……… tháng ………. Năm ………. Tại: ………………..

Nơi ĐKHK thường xuyên trú: ………………………………………………..

Họ thương hiệu cha: ………………… bọn họ tên mẹ: …………………………….

Đã được cấp cho CMND số …………. Ngày …….. Tháng …….. Năm ….

Tại: C.A ………………………………………………………………………

Ý KIẾN XÁC MINH CỦA PHÒNG HỒ SƠ

Qua tra cứu vãn trong tàng thư chúng tôi thấy: ………………………..

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

Ngày ……. Mon …… năm ……..

TRƯỞNG PHÒNG PV27(Ký, ghi rõ chúng ta tên)

Ngày … tháng … Năm …

Bài viết liên quan