Mẫu đơn xin cấp lại đăng ký xe ô tô

      2
Tôi mong mỏi hỏi về cấp cho lại đăng ký xe máy. Tôi mới bị mất xe máy, tôi ao ước hỏi là tôi đã có được cấp lại đk xe lắp thêm không? Mẫu đối kháng cấp lại đăng ký xe máy tất cả những gì? mong mỏi nhận được tứ vấn. Xin cảm ơn!
*
Nội dung bao gồm

Cấp lại giấy đk xe thiết bị trong trường thích hợp nào?

Căn cứ theo điều khoản tại Điều 11 Thông tư 58/2020/TT-BCA nguyên lý về việc cấp lại giấy đăng ký xe máy trong các trường hòa hợp sau:

"Điều 11. Cấp cho đổi, cấp cho lại giấy chứng nhận đăng cam kết xe, biển lớn số xe1. Đối tượng cung cấp đổi, cung cấp lại giấy ghi nhận đăng ký kết xe: xe cải tạo, xe đổi khác màu sơn, xe vận động kinh doanh vận tải đã được đk cấp hải dương nền màu trắng, chữ cùng số color đen; gia hạn giấy ghi nhận đăng ký kết xe; giấy chứng nhận đăng cam kết xe bị mờ, rách rưới nát hoặc bị mất hoặc đổi khác các tin tức của công ty xe (tên nhà xe, địa chỉ) hoặc chủ xe có nhu cầu đổi giấy chứng nhận đăng ký kết xe cũ mang giấy ghi nhận đăng cam kết xe theo khí cụ của Thông bốn này.2. Đối tượng cấp cho đổi, cấp lại hải dương số xe: biển lớn số bị mờ, gẫy, lỗi hoặc bị mất hoặc công ty xe có nhu cầu đổi biển số 3, 4 số sang biển cả số 5 số; xe hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ đã được đăng ký cấp biển khơi số nền màu trắng, chữ cùng số màu đen đổi sang biển số nền màu vàng, chữ với số màu đen...."

Như vậy, theo lý lẽ tại khoản 1 Điều 11 Thông bốn 58/2020/TT-BCA thì bài toán mất xe là một trong trong những điều kiện để có thể được cung cấp lại giấy đk xe máy.

*

Xe đồ vật mất, viết đối kháng xin cấp cho lại giấy đk xe máy đã đạt được hay không? hồ sơ cấp cho lại giấy đk xem máy như thế nào?

Lệ phí cấp lại giấy đăng ký xe sản phẩm công nghệ là bao nhiêu?

Căn cứ theo phép tắc tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 229/2016/TT-BTC mức sử dụng mứu lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông được thực hiện như sau:

Đơn vị tính: đồng/lần/xe

*

Như vậy, đối với lệ phí cấp cho lại giấy đk xe máy thì:

- Trường thích hợp xe lắp thêm (trừ xe máy dịch chuyển từ khu vực có nấc thu tốt về khu vực có nấc thu) cao áp thì mức lệ tổn phí sẽ là 50.000 VNĐ

- ngôi trường hợp cung cấp đổi giấy đăng ký không kèm theo biển cả số ô tô, xe đồ vật thì mức lệ mức giá là 30.000 NVĐ.

Căn cứ theo mẫu mã 02 Phụ lục II phát hành kem theo Thông bốn 58/2020/TT-BCA như sau: