Mẫu đơn xin cấp phép xây dựng nhà ở

      59
Mẫu Đơn xin giấy tờ xây dựng (mẫu số 01) là mẫu đơn tiên tiến nhất được phát hành kèm theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP. Đây là mẫu đối kháng phải tất cả trong hồ sơ xin bản thảo xây dựng nhà ở riêng lẻ cũng như các hồ sơn xin bản thảo xây dựng khác.
*
Mục lục bài bác viết
*
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng đến công trình: Không theo tuyến/Theo đường trong đô thị/Tín ngưỡng tôn giáo/Tượng đài, tranh hùng hổ /Nhà làm việc riêng lẻ/Sửa chữa, cải tạo/Theo quá trình cho công trình không áp theo tuyến/Theo giai đoạn cho dự án công trình theo đường trong đô thị/Dự án/Di dời công trình)

Kính gửi: ...............................................................

Bạn đang xem: Mẫu đơn xin cấp phép xây dựng nhà ở

1. Thông tin về nhà đầu tư:

- tên chủ chi tiêu (tên chủ hộ):..................................................................

- người đại diện: ........................... Công tác (nếu có): ……………………

phường/xã:....................... Quận/huyện: .............. Tỉnh/thành phố: ...............

- Số năng lượng điện thoại:........................................................................................

2. Tin tức công trình:

- Địa điểm xây dựng:

Lô khu đất số:................................................... Diện tích....................... M2.

Tại số nhà: ................................... đường/phố.........................................

phường/xã:................................ Quận/huyện: ...............................................

tỉnh, thành phố: ............................................................................................

3. Tổ chức/cá nhân lập, thẩm tra xây cất xây dựng:

3.1. Tổ chức/cá nhân lập thiết kế xây dựng:

- tên tổ chức/cá nhân: ............ Mã số chứng chỉ năng lực/hành nghề:.......

- Tên với mã số chứng chỉ hành nghề của các chủ nhiệm, công ty trì thiết kế:..

3.2. Tổ chức/cá nhân thẩm tra thiết kế xây dựng:

- tên tổ chức/cá nhân: ...................... Mã số chứng chỉ năng lực/hành nghề:

..................................................................................................................

- Tên cùng mã số chứng chỉ hành nghề của các chủ trì thẩm tra thiết kế:......

4. Nội dung đề xuất cấp phép:

4.1. Đối cùng với công trình không tuân theo tuyến, tín ngưỡng, tôn giáo:

- loại công trình:................................ Cấp cho công trình:.............................

- diện tích xây dựng: ................................. M2.

- Cốt xây dựng:........................................... M.

- Tổng diện tích s sàn (đối cùng với công trình dân dụng và dự án công trình có kết cấu dạng nhà):................................... Mét vuông (ghi rõ diện tích s sàn các tầng hầm, tầng cùng bề mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- độ cao công trình:.............. M (trong đó ghi rõ chiều cao những tầng hầm, tầng cùng bề mặt đất, tầng lửng, tum - trường hợp có).

- Số tầng:............................. (ghi rõ số tầng hầm, tầng xung quanh đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum - giả dụ có).

4.2. Đối với dự án công trình theo đường trong đô thị:

- nhiều loại công trình: ................................... Cấp cho công trình: ......................

- Tổng chiều dài công trình:....... M (ghi rõ chiều nhiều năm qua từng khoanh vùng đặc thù, qua từng địa giới hành bao gồm xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố).

- Cốt của công trình: ............................ M (ghi rõ cốt qua từng khu vực vực).

- chiều cao tĩnh ko của tuyến: .. M (ghi rõ chiều cao qua những khu vực).

- Độ sâu công trình: ........................... M (ghi rõ độ sâu qua từng quần thể vực).

4.3. Đối với công trình xây dựng tượng đài, tranh hoành háng:

- các loại công trình:........................... Cấp cho công trình: .................................

- diện tích xây dựng:........................................ M2.

- Cốt xây dựng: ...................................... M.

- độ cao công trình: ........................... M.

Xem thêm: Nhạc Thiền Tịnh Tâm Năng Cao Sức Khỏe, Nhạc Thiền Phật Giáo Tĩnh Tâm An Lạc Hay Nhất

4.4. Đối với dự án công trình nhà sống riêng lẻ:

- cấp cho công trình:......................................................................................

- diện tích xây dựng tầng trệt (tầng trệt):................................... M2.

- Tổng diện tích s sàn: ..................... M2 (trong đó ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- độ cao công trình: ................. M (trong kia ghi rõ chiều cao những tầng hầm, tầng xung quanh đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (trong kia ghi rõ số tầng hầm, tầng xung quanh đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

4.5. Đối với trường đúng theo cải tạo, sửa chữa:

- nhiều loại công trình: .......................... Cấp công trình:...................................

- những nội dung theo phép tắc tại mục 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 tương ứng với nhiều loại công trình.

4.6. Đối với trường hợp cấp thủ tục phép theo giai đoạn:

- quá trình 1:

+ loại công trình:............................... Cung cấp công trình:.............................

+ các nội dung theo công cụ tại mục 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 tương ứng với một số loại và quá trình 1 của công trình.

- quy trình 2:

Các nội dung theo lao lý tại mục 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 khớp ứng với các loại và quy trình tiến độ 1 của công trình.

- quy trình .............

4.7. Đối với ngôi trường hợp cấp cho cho Dự án:

- thương hiệu dự án: ..............................................................................................

Đã được: .............. Phê duyệt, theo đưa ra quyết định số: ...... Ngày....................

- Gồm: (n) công trình

Trong đó:

Công trình số (1-n): (tên công trình)

* một số loại công trình:.............................. Cấp công trình:...............................

* các thông tin đa số của công trình: ....................................................

4.8. Đối với trường hợp di dời công trình:

- công trình cần di dời:

- một số loại công trình:............................. Cung cấp công trình:................................

- diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): ............................................... M2.

- Tổng diện tích s sàn:........................................................ M2.

- chiều cao công trình: ................................................... M.

- Địa điểm công trình dịch chuyển đến:

Lô đất số: ............................................. Diện tích............................ M2.

Tại:.............................................. đường: .................................................

phường (xã)........................................ Quận (huyện)................................

tỉnh, thành phố: ........................................................................................

- Số tầng:...................................................................................................

5. Dự kiến thời gian dứt công trình:..................................... Tháng.

6. Cam kết: Tôi xin cam kết làm theo như đúng giấy phép được cấp, giả dụ sai tôi xin trọn vẹn chịu nhiệm vụ và bị xử trí theo điều khoản của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này những tài liệu:

1 -

2 -

…………, ngày ….. Tháng …. Năm…..NGƯỜI LÀM ĐƠN/ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ(Ký, ghi rõ bọn họ tên, đóng vết (nếu có))