Bạn vẫn xem phiên bản rút gọn gàng của tài liệu. Coi và mua ngay bản đầy đủ của tài liệu tại trên đây (47.64 KB, 4 trang )


MẪU GIÁO ÁN DẠY HỌC THEO CÔNG VĂN 1046*TÊN BÀI DẠYNgày soạn:…………Tiết theo PPCT:…...Tuần dạy:………….I. Mục tiêu:Xác định chuẩn chỉnh kiến thức, kỹ năng , cách biểu hiện theo lịch trình hiện hành và địnhhướng cải cách và phát triển năng lực học sinh :1. Con kiến thức: xác định cụ thể các nấc độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vậndụng cao....................................................................................................................................................................................................................................................................................2. Kĩ năng...................................................................................................................................................................................................................................................................................3. Thái độ...................................................................................................................................................................................................................................................................................4. Định hướng năng lực hình thành...................................................................................................................................................................................................................................................................................II. Chuẩn bị của thầy giáo và học tập sinh1. Sẵn sàng của giáo viên...................................................................................................................................................................................................................................................................................2. Sẵn sàng của học sinh...................................................................................................................................................................................................................................................................................III. Tổ chức triển khai các vận động học tập1. Ổn định lớp
...................................................................................................................................................................................................................................................................................2. Kiểm tra bài cũ...................................................................................................................................................................................................................................................................................3. Thi công tiến trình dạy học3.1. Vận động khởi rượu cồn (Tạo tâm gắng học tập, góp HS ý thức được nhiệm vụhọc tập, hứng thú học bài xích mới)1- Mục tiêu:...................................................................................................................................................................................................................................................................................- Phương thức:+ Đàm thoại, nêu vấn đề, phạt vấn, gợi mở…+ hoạt động cá nhân/ cả lớp/ nhóm/ cặp đôi…....................................................................................................................................................................................................................................................................................- Dự kiến sản phẩm (Gợi ý sản phẩm):...................................................................................................................................................................................................................................................................................- gia sư nhận xét, dẫn dắt vào bài xích mới:...................................................................................................................................................................................................................................................................................3.2. Chuyển động hình thành kiến thức và kỹ năng (Giúp HS lĩnh hội được KT, KN new vàđưa những KT, KN mới vào hệ thống kiến thức, tài năng của bản thân. GV sẽ giúp đỡ HS xâydựng kiến thức mới của phiên bản thân bên trên cơ sở tổ chức các hoạt động học tập)Hoạt đụng 1: phụ thuộc nội dung đề mục của bài đặt tên cho hoạt động.- Mục tiêu:
( kiến thức, năng lực )...................................................................................................................................................................................................................................................................................- Phương thức:+ Đàm thoại, nêu vấn đề, câu hỏi, bài bác tập, gợi mở…+ vận động cá nhân/ cả lớp/ nhóm/ cặp đôi…....................................................................................................................................................................................................................................................................................Hoạt rượu cồn trên tiến hành theo các bước được gợi nhắc như sau:Hoạt cồn của giáo viênHoạt độngcủa học tập sinhNội dung chính(kiến thức yêu cầu đạt)Bước 1: Tổ chức hoạt động vàgiao trọng trách cho học tập sinhBước 2: chào đón vàthực hiện tại nhiệm vụđược giaoBước 3: Dự kiến sản phẩm( gợi ý sản phẩm )Bước 4: Nghiên cứu,2tìm đọc tài liệu, traođổi, thảo luận, trình
bày, báo cáo sản phẩmBước 5: nhấn xét, tiến công giáhoạt động, thành phầm của HSHoạt động 2: phụ thuộc nội dung đề mục của bài đặt tên cho hoạt động.( các bước tiến hành như vận động 1. Hoạt động hình thành kiến thức và kỹ năng tổ chứcbao nhiêu chuyển động tùy thuộc vào văn bản của bài bác ).3.3. Vận động luyện tập ( giúp HS củng cố, triển khai xong KT, KN vừa lĩnh hộiđược )- Mục tiêu:( kiến thức, kỹ năng )...................................................................................................................................................................................................................................................................................- Phương thức:+ phát vấn, câu hỏi, bài tập…+ vận động cá nhân...................................................................................................................................................................................................................................................................................- Dự con kiến sản phâm ( gợi nhắc sản phẩm ):...................................................................................................................................................................................................................................................................................- dấn xét, reviews sản phẩm, hoạt động:...................................................................................................................................................................................................................................................................................3.4. Hoạt động vận dụng ( HS vận dụng được những kiến thức, năng lực để giảiquyết các tình huống/vấn đề bắt đầu trong học hành hoặc trong cuộc sống đời thường )- Mục tiêu( kiến thức, tài năng )...................................................................................................................................................................................................................................................................................- Phương thức:
+ bài tập, câu hỏi, tình huống…+ chuyển động cá nhân, cặp đôi, đội …....................................................................................................................................................................................................................................................................................- Dự kiến sản phẩm ( lưu ý sản phẩm ): bài xích giải, câu trả lời, thành phầm thực hành,bài viết, thuyết trình:3...................................................................................................................................................................................................................................................................................- dìm xét, đánh giá sản phẩm, hoạt động:...................................................................................................................................................................................................................................................................................3.5. Hoạt động tìm tòi mở rộng- Mục tiêu:( kiến thức, năng lực )...................................................................................................................................................................................................................................................................................- Phương thức:+ phân tích tài liệu, làm bài tập, trải nghiệm thực tế cuộc sống, HS rất có thể tựđưa ra tình huống, bài xích tập và giải quyết+ chuyển động cá nhân, cặp đôi, nhóm...................................................................................................................................................................................................................................................................................- Dự kiến thành phầm ( gợi nhắc sản phẩm ): bài giải, bốn liệu sưu tầm, bài báo cáo, sảnphẩm nghiên cứu khoa học…....................................................................................................................................................................................................................................................................................- dấn xét, review sản phẩm, hoạt động:
...................................................................................................................................................................................................................................................................................4