Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 107

      8

Với những người chưa được tiếp xúc quá trình thực tế sẽ sẽ không nắm rõ giải pháp lập Giấy ý kiến đề nghị thanh toán ra làm sao cho đúng. Trong bài viết này hackxuvip.com sẽ tin tức đến bạn các Mẫu Giấy đề xuất thanh toán chuẩn hiện nay.


*

Câu hỏi: Em đang phải tìm mẫu Giấy đề nghị giao dịch thanh toán cho doanh nghiệp theo mẫu chuẩn chỉnh đang vận dụng hiện nay, mong muốn hackxuvip.com có thể cung cấp giúp em đa số mẫu giấy này ạ.

Giấy đề nghị thanh toán là gì?

Trong quy trình làm việc, công tác, sắm sửa trang đồ vật để giao hàng chung cho các bước sẽ vạc sinh các khoản giá cả khác nhau, và fan lao hễ sẽ trợ thời ứng trước tiền của chính mình để triển khai thanh toán. Sau đó, người lao cồn sẽ thực hiện Giấy đề nghị thanh toán giao dịch để được thanh toán các khoản ngân sách này.

Ngoài ra, Giấy đề nghị thanh toán còn được sử dụng trong những trường phù hợp như: Tổng hợp các khoản đã bỏ ra kèm theo triệu chứng từ (nếu có); làm thủ tục thanh toán, căn cứ giao dịch thanh toán và ghi sổ kế toán…

Hiện nay, Giấy kiến nghị thanh toán có nhiều mẫu không giống nhau. Tuy nhiên phần đông các mẫu mã này đểu gồm những nội dung:

Giấy đề nghị thanh toán giao dịch không chỉ có 1 mẫu duy nhất, nhưng chú ý chung sẽ có những nội dung thiết yếu như sau:

- Tên đối chọi vị, công ty và thành phần đề nghị thanh toán.

- họ tên, phần tử đang làm việc của cá nhân đề nghị thanh toán.

- Ghi rõ tổng số tiền đề nghị giao dịch bằng cả số cùng chữ.

- con số chứng từ nơi bắt đầu nộp kèm cùng nộp hóa đơn chứng tự hoặc bản sao hóa đơn.

Mẫu Giấy đề nghị giao dịch áp dụng hiện nay là mẫu nào?(Ảnh minh họa)

Giấy đề nghị thanh toán giao dịch do ai viết?

Sau lúc mua hàng/sau khi ngân sách chi tiêu cho những nhiệm vụ được giao, người mua hàng/người ngân sách chi tiêu sẽ lập giấy ý kiến đề xuất thanh toán.

Giấy đề nghị thanh toán được chuyển mang lại kế toán trưởng cơ quan, solo vị, doanh nghiệp cẩn thận và ghi ý kiến đề nghị Giám đốc/Tổng người có quyền lực cao (hoặc tín đồ được uỷ quyền) để mắt tới chi.

Căn cứ ra quyết định của người dân có thẩm quyền lưu ý chi, kế toán lập phiếu đưa ra kèm theo giấy đề nghị giao dịch thanh toán và chuyển đến thủ quỹ làm giấy tờ thủ tục xuất quỹ.

Một số chủng loại Giấy đề nghị thanh toán chuẩn

1. Mẫu Giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 133 - mẫu số 05 - TT

Đơn vị: .........................

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày.....tháng.....năm.....

Kính gửi:..................................................................................................................

Họ cùng tên người ý kiến đề nghị thanh toán:...........................................................................

Bộ phận (Hoặc địa chỉ):.............................................................................................

Nội dung thanh toán:.................................................................................................

Số tiền: ........................... (Viết bởi chữ):...............................................................

(Kèm theo ........................... Chứng từ gốc)

Người ý kiến đề xuất thanh toán(Ký, chúng ta tên)

Kế toán trưởng(Ký, họ tên)

Người duyệt(Ký, chúng ta tên)

2. Mẫu mã Giấy đề nghị thanh toán theo Thông tứ 107 - mẫu mã số: C42-BB

Đơn vị: …………………….

Mã QHNS: ………………..

Mẫu số: C42-BB

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TẠM ỨNG

Ngày…..tháng……năm………

- Họ với tên bạn thanh toán:....................................................................

- phần tử (hoặc địa chỉ):..............................................................

- Số tiền tạm thời ứng được giao dịch theo bảng dưới đây:

Diễn giải

Số tiền

A

1

I. Số tiền trợ thời ứng

1. Số trợ thì ứng những kỳ trước chưa bỏ ra hết

2. Số trợ thì ứng kỳ này:

- Phiếu chi số……………….ngày……………..

- Phiếu bỏ ra số……………….ngày……………..

- ….

II. Số tiền đề xuất thanh toán

1. Triệu chứng từ: ……………số…………….. Ngày……………….

2 ……………………………………………………………….

III. Số thừa nhất thời ứng kiến nghị nộp trả lại

IV. Số thiếu ý kiến đề nghị chi xẻ sung

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký, chúng ta tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, bọn họ tên)

KẾ TOÁN THANH TOÁN(Ký, bọn họ tên)

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ(Ký, họ tên)

3. Mẫu Đề nghị thanh toán tạm ứng theo Thông tứ 79 - mẫu mã số: C43-BB

ĐƠN VỊ:…………………

Mã QHNS:……………….

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TẠM ỨNG

Ngày…..tháng…….năm……

- họ tên bạn thanh toán:……………………………………………………………….

- phần tử (hoặc địa chỉ):……………………………………………………………….

- Đềnghị giao dịch thanh toán tạm ứng theo bảng dưới đây:

Diễn giải

Sốtiền

A

1

I. Số tiền trợ thời ứng

1. Số nhất thời ứng những kỳ trước chưa đưa ra hết

2. Số trợ thì ứng kỳ này:

- Phiếu bỏ ra số ………….ngày………

- Phiếu chi số ………….ngày………

- …

II. Số tiền ý kiến đề xuất thanh toán

1. Chứng từ:………..số……….ngày………….

2.……………………………………………………

III. Số thừa trợ thì ứng ý kiến đề xuất nộp trả lại

IV. Số thiếu kiến nghị chi xẻ sung

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký, bọn họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, bọn họ tên)

KẾ TOÁN THANH TOÁN(Ký, họ tên)

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ(Ký, bọn họ tên)

Trên đó là một số mẫu Giấy đề nghị thanh toán.Nếu còn vẫn đề không biết rõ, vui lòng liên hệ19006199để được hỗ trợ.