Máy tính xách tay macbook

      7

Apple táo macbook pro 13 (MNEH3SA/A) (Apple M2/8GB RAM/256GB SSD/13.3 inch IPS/Mac OS/Xám)

34.499.000₫
táo khuyết Macbook Pro 13 (MNEH3SA/A) (Apple M2/8GB RAM/256GB SSD/13.3 inch IPS/Mac OS/Xám)
- giá bán bán: 31.999.000₫ <Đã bao hàm VAT>
- giá rẻ nhất:
- Bảo hành:12 Tháng chính hãng
- Kho hàng:
Thông số thành phầm
*

*

*

Apple macbook pro 13 Touchbar (MYD82SA/A) (Apple M1/8GB RAM/256GB SSD/13.3 inch IPS/Mac OS/Xám) (NEW)

35.339.000₫
táo bị cắn dở Macbook Pro 13 Touchbar (MYD82SA/A) (Apple M1/8GB RAM/256GB SSD/13.3 inch IPS/Mac OS/Xám) (NEW)
- giá chỉ bán: 30.499.000₫ <Đã bao gồm VAT>
- giá bèo nhất:
- Bảo hành:12 Tháng chủ yếu hãng
- Kho hàng: contact
Thông số sản phẩm

Apple macbook Air 13 (MGN63SA/A) (Apple M1/8GB RAM/256GB SSD/13.3 inch IPS/Mac OS/Xám) (NEW)

27.259.000₫
táo bị cắn dở Macbook Air 13 (MGN63SA/A) (Apple M1/8GB RAM/256GB SSD/13.3 inch IPS/Mac OS/Xám) (NEW)
- giá bán: 23.899.000₫ <Đã bao gồm VAT>
- giá thấp nhất:
- Bảo hành:12 Tháng chủ yếu hãng
- Kho hàng:
Thông số thành phầm

Apple laptop apple macbook Air 13 (MGNA3SA/A) (Apple M1/8GB RAM/512GB SSD/13.3 inch IPS/Mac OS/Bạc) (NEW)

34.329.000₫
apple Macbook Air 13 (MGNA3SA/A) (Apple M1/8GB RAM/512GB SSD/13.3 inch IPS/Mac OS/Bạc) (NEW)
- giá chỉ bán: 30.699.000₫ <Đã bao gồm VAT>
- giá rẻ nhất:
- Bảo hành:12 Tháng bao gồm hãng
- Kho hàng: contact
Thông số sản phẩm

Apple macbook Air 13 (MGNE3SA/A) (Apple M1/8GB RAM/512GB SSD/13.3 inch IPS/Mac OS/Vàng) (NEW)

34.329.000₫
táo bị cắn Macbook Air 13 (MGNE3SA/A) (Apple M1/8GB RAM/512GB SSD/13.3 inch IPS/Mac OS/Vàng) (NEW)
- giá bán bán: 31.399.000₫ <Đã bao gồm VAT>
- giá rẻ nhất:
- Bảo hành:12 Tháng chính hãng
- Kho hàng: tương tác
Thông số sản phẩm

Apple macbook Air 13 (MGN93SA/A) (Apple M1/8GB RAM/256GB SSD/13.3 inch IPS/Mac OS/Bạc) (NEW)

27.259.000₫
hãng apple Macbook Air 13 (MGN93SA/A) (Apple M1/8GB RAM/256GB SSD/13.3 inch IPS/Mac OS/Bạc) (NEW)
- giá bán bán: 23.999.000₫ <Đã bao gồm VAT>
- giá bèo nhất:
- Bảo hành:12 Tháng bao gồm hãng
- Kho hàng: tương tác
Thông số thành phầm

Apple laptop macbook Air 13 (MGND3SA/A) (Apple M1/8GB RAM/256GB SSD/13.3 inch IPS/Mac OS/Vàng) (NEW)

27.259.000₫
táo bị cắn Macbook Air 13 (MGND3SA/A) (Apple M1/8GB RAM/256GB SSD/13.3 inch IPS/Mac OS/Vàng) (NEW)
- giá bán: 23.999.000₫ <Đã bao hàm VAT>
- giá bèo nhất:
- Bảo hành:12 Tháng chủ yếu hãng
- Kho hàng: liên hệ
Thông số sản phẩm

Apple macbook phiên bản pro 13 Touchbar (Z11B000CT) (Apple M1/16GB RAM/256GB SSD/13.3 inch IPS/Mac OS/Xám)

42.409.000₫
táo bị cắn Macbook Pro 13 Touchbar (Z11B000CT) (Apple M1/16GB RAM/256GB SSD/13.3 inch IPS/Mac OS/Xám)
- giá chỉ bán: 37.299.000₫ <Đã bao gồm VAT>
- giá rẻ nhất:
- Bảo hành:12 Tháng chủ yếu hãng
- Kho hàng: liên hệ
Thông số thành phầm

Apple macbook pro 13 Touchbar (Z11D000E5) (Apple M1/16GB RAM/256GB SSD/13.3 inch IPS/Mac OS/Bạc)

42.409.000₫
táo khuyết Macbook Pro 13 Touchbar (Z11D000E5) (Apple M1/16GB RAM/256GB SSD/13.3 inch IPS/Mac OS/Bạc)
- giá chỉ bán: 37.299.000₫ <Đã bao gồm VAT>
- giá rẻ nhất:
- Bảo hành:12 Tháng bao gồm hãng
- Kho hàng: tương tác
Thông số sản phẩm

Apple táo macbook pro 13 Touchbar (Z11F000CF/Z11D000E7) (Apple M1/16GB RAM/512GB SSD/13.3 inch IPS/Mac OS/Bạc)

47.459.000₫
hãng apple Macbook Pro 13 Touchbar (Z11F000CF/Z11D000E7) (Apple M1/16GB RAM/512GB SSD/13.3 inch IPS/Mac OS/Bạc)
- giá chỉ bán: 42.999.000₫ <Đã bao hàm VAT>
- giá rẻ nhất:
- Bảo hành:12 Tháng bao gồm hãng
- Kho hàng: liên hệ
Thông số thành phầm
táo bị cắn Macbook Pro 13 (MNEQ3SA/A) (Apple M2/8GB RAM/512GB SSD/13.3 inch IPS/Mac OSXám)
- giá bán: 38.999.000₫ <Đã bao hàm VAT>
- giá tốt nhất:
- Bảo hành:12 Tháng chính hãng
- Kho hàng: liên hệ
Thông số sản phẩm
táo bị cắn Macbook Pro 13 (MNEJ3SA/A) (Apple M2/8GB RAM/512GB SSD/13.3 inch IPS/Mac OS/Bạc)
- giá chỉ bán: 38.999.000₫ <Đã bao hàm VAT>
- giá thấp nhất:
- Bảo hành:12 Tháng bao gồm hãng
- Kho hàng: tương tác
Thông số thành phầm

Apple macbook phiên bản pro 13 Touchbar (MYD92SA/A) (Apple M1/8GB RAM/512GB SSD/13.3 inch IPS/Mac OS/Xám) (NEW)

40.389.000₫
táo khuyết Macbook Pro 13 Touchbar (MYD92SA/A) (Apple M1/8GB RAM/512GB SSD/13.3 inch IPS/Mac OS/Xám) (NEW)
- giá chỉ bán: 36.799.000₫ <Đã bao gồm VAT>
- giá thấp nhất:
- Bảo hành:12 Tháng chủ yếu hãng
- Kho hàng: contact
Thông số thành phầm

Apple apple macbook phiên bản pro 16” (MK1A3SA/A) (Apple M1 Max/32GB RAM/1TB SSD/16.2 inch/Mac OS/Xám) (2021)

91.999.000₫
táo bị cắn dở Macbook Pro 16” (MK1A3SA/A) (Apple M1 Max/32GB RAM/1TB SSD/16.2 inch/Mac OS/Xám) (2021)
- giá bán: 87.699.000₫ <Đã bao hàm VAT>
- giá thấp nhất:
- Bảo hành:12 Tháng thiết yếu hãng
- Kho hàng: tương tác
Thông số sản phẩm

Apple apple macbook phiên bản pro 16” (MK1H3SA/A) (Apple M1 Max/32GB RAM/1TB SSD/16.2 inch/Mac OS/Bạc) (2021)

91.999.000₫
hãng apple Macbook Pro 16” (MK1H3SA/A) (Apple M1 Max/32GB RAM/1TB SSD/16.2 inch/Mac OS/Bạc) (2021)
- giá chỉ bán: 87.699.000₫ <Đã bao hàm VAT>
- giá thấp nhất:
- Bảo hành:12 Tháng chủ yếu hãng
- Kho hàng: liên hệ
Thông số sản phẩm

Apple apple macbook pro 16” (MK193SA/A) (Apple M1 Pro/16GB RAM/1TB SSD/16.2 inch/Mac OS/Xám) (2021)

71.999.000₫
táo khuyết Macbook Pro 16” (MK193SA/A) (Apple M1 Pro/16GB RAM/1TB SSD/16.2 inch/Mac OS/Xám) (2021)
- giá chỉ bán: 67.199.000₫ <Đã bao hàm VAT>
- giá tốt nhất:
- Bảo hành:12 Tháng thiết yếu hãng
- Kho hàng: tương tác
Thông số sản phẩm

Apple táo macbook pro 16” (MK1F3SA/A) (Apple M1 Pro/16GB RAM/1TB SSD/16.2 inch/Mac OS/Bạc) (2021)

71.999.000₫
táo bị cắn dở Macbook Pro 16” (MK1F3SA/A) (Apple M1 Pro/16GB RAM/1TB SSD/16.2 inch/Mac OS/Bạc) (2021)
- giá bán bán: 67.199.000₫ <Đã bao gồm VAT>
- giá tốt nhất:
- Bảo hành:12 Tháng bao gồm hãng
- Kho hàng: contact
Thông số thành phầm

Apple apple macbook phiên bản pro 14” (MKGP3SA/A) (Apple M1 Pro/16GB RAM/512GB SSD/14.2 inch/Mac OS/Xám) (2021)

52.999.000₫
táo Macbook Pro 14” (MKGP3SA/A) (Apple M1 Pro/16GB RAM/512GB SSD/14.2 inch/Mac OS/Xám) (2021)
- giá bán: 49.499.000₫ <Đã bao hàm VAT>
- giá bèo nhất:
- Bảo hành:12 Tháng bao gồm hãng
- Kho hàng: contact
Thông số sản phẩm

Apple macbook pro 14” (MKGR3SA/A) (Apple M1 Pro/16GB RAM/512GB SSD/14.2 inch/Mac OS/Bạc) (2021)

52.999.000₫
táo bị cắn Macbook Pro 14” (MKGR3SA/A) (Apple M1 Pro/16GB RAM/512GB SSD/14.2 inch/Mac OS/Bạc) (2021)
- giá bán: 49.499.000₫ <Đã bao gồm VAT>
- giá tốt nhất:
- Bảo hành:12 Tháng bao gồm hãng
- Kho hàng: contact
Thông số sản phẩm

Apple apple macbook phiên bản pro 14” (MKGQ3SA/A) (Apple M1 Pro/16GB RAM/1TB SSD/14.2 inch/Mac OS/Xám) (2021)

64.999.000₫
apple Macbook Pro 14” (MKGQ3SA/A) (Apple M1 Pro/16GB RAM/1TB SSD/14.2 inch/Mac OS/Xám) (2021)
- giá chỉ bán: 61.999.000₫ <Đã bao gồm VAT>
- giá bèo nhất:
- Bảo hành:12 Tháng chủ yếu hãng
- Kho hàng: contact
Thông số thành phầm

Apple apple macbook pro 14” (MKGQ3SA/A) (Apple M1 Pro/16GB RAM/1TB SSD/14.2 inch/Mac OS/Bạc) (2021)

64.999.000₫
táo apple Macbook Pro 14” (MKGQ3SA/A) (Apple M1 Pro/16GB RAM/1TB SSD/14.2 inch/Mac OS/Bạc) (2021)
- giá chỉ bán: 61.999.000₫ <Đã bao hàm VAT>
- giá bèo nhất:
- Bảo hành:12 Tháng chính hãng
- Kho hàng: tương tác
Thông số sản phẩm

Apple macbook pro 16” (MK183SA/A) (Apple M1 Pro/16GB RAM/512GB SSD/16.2 inch/Mac OS/Xám) (2021)

64.999.000₫
táo Macbook Pro 16” (MK183SA/A) (Apple M1 Pro/16GB RAM/512GB SSD/16.2 inch/Mac OS/Xám) (2021)
- giá chỉ bán: 61.599.000₫ <Đã bao gồm VAT>
- giá thấp nhất:
- Bảo hành:12 Tháng bao gồm hãng
- Kho hàng: contact
Thông số sản phẩm

Apple macbook pro 16” (MK1E3SA/A) (Apple M1 Pro/16GB RAM/512GB SSD/16.2 inch/Mac OS/Bạc) (2021)

64.999.000₫
táo Macbook Pro 16” (MK1E3SA/A) (Apple M1 Pro/16GB RAM/512GB SSD/16.2 inch/Mac OS/Bạc) (2021)
- giá bán bán: 61.599.000₫ <Đã bao gồm VAT>
- giá rẻ nhất:
- Bảo hành:12 Tháng thiết yếu hãng
- Kho hàng: tương tác
Thông số thành phầm

Apple macbook pro 13 Touchbar (Z11C000CH) (Apple M1/16GB RAM/512GB SSD/13.3 inch IPS/Mac OS/Xám)

47.459.000₫
hãng apple Macbook Pro 13 Touchbar (Z11C000CH) (Apple M1/16GB RAM/512GB SSD/13.3 inch IPS/Mac OS/Xám)
- giá bán bán: 42.999.000₫ <Đã bao hàm VAT>
- giá rẻ nhất:
- Bảo hành:12 Tháng bao gồm hãng
- Kho hàng: contact
Thông số thành phầm

Apple macbook Air 13 (Z12B000B) (Apple M1/16GB RAM/512GB SSD/13.3 inch IPS/Mac OS/Vàng)

40.399.000₫
táo Macbook Air 13 (Z12B000B) (Apple M1/16GB RAM/512GB SSD/13.3 inch IPS/Mac OS/Vàng)
- giá bán bán: 37.359.000₫ <Đã bao hàm VAT>
- giá bèo nhất:
- Bảo hành:12 Tháng thiết yếu hãng
- Kho hàng: liên hệ
Thông số thành phầm

Apple macbook Air 13 (MGN73SA/A) (Apple M1/8GB RAM/512GB SSD/13.3 inch IPS/Mac OS/Xám) (NEW)

34.329.000₫
táo apple Macbook Air 13 (MGN73SA/A) (Apple M1/8GB RAM/512GB SSD/13.3 inch IPS/Mac OS/Xám) (NEW)
- giá bán bán: 31.999.000₫ <Đã bao hàm VAT>
- giá rẻ nhất:
- Bảo hành:12 Tháng chủ yếu hãng
- Kho hàng: liên hệ
Thông số thành phầm

Apple macbook phiên bản pro 13 Touchbar (MYDA2SA/A) (Apple M1/8GB RAM/256GB SSD/13.3 inch IPS/Mac OS/Bạc) (NEW)

35.339.000₫
hãng apple Macbook Pro 13 Touchbar (MYDA2SA/A) (Apple M1/8GB RAM/256GB SSD/13.3 inch IPS/Mac OS/Bạc) (NEW)
- giá bán bán: 32.689.000₫ <Đã bao hàm VAT>
- giá thấp nhất:
- Bảo hành:12 Tháng chính hãng
- Kho hàng: tương tác
Thông số sản phẩm

Apple macbook Air 13 (Z128000BR) (Apple M1/16GB RAM/512GB SSD/13.3 inch IPS/Mac OS/Bạc)

40.399.000₫
táo apple Macbook Air 13 (Z128000BR) (Apple M1/16GB RAM/512GB SSD/13.3 inch IPS/Mac OS/Bạc)
- giá bán bán: 37.359.000₫ <Đã bao gồm VAT>
- giá rẻ nhất:
- Bảo hành:12 Tháng bao gồm hãng
- Kho hàng: tương tác
Thông số thành phầm
apple Macbook Air 13 (Z125) (Apple M1/16GB RAM/512GB SSD/13.3 inch IPS/Mac OS/Xám)
- giá bán bán: 37.359.000₫ <Đã bao gồm VAT>
- giá rẻ nhất:
- Bảo hành:12 Tháng chính hãng
- Kho hàng: contact
Thông số sản phẩm

Apple apple macbook Air 13 (Z12A0004Z) (Apple M1/16GB RAM/256GB SSD/13.3 inch IPS/Mac OS/Vàng)

34.329.000₫
táo apple Macbook Air 13 (Z12A0004Z) (Apple M1/16GB RAM/256GB SSD/13.3 inch IPS/Mac OS/Vàng)
- giá chỉ bán: 31.509.000₫ <Đã bao gồm VAT>
- giá rẻ nhất:
- Bảo hành:12 Tháng chủ yếu hãng
- Kho hàng: contact
Thông số thành phầm

Apple macbook Air 13 (Z127000DE) (Apple M1/16GB RAM/256GB SSD/13.3 inch IPS/Mac OS/Bạc)

34.329.000₫
hãng apple Macbook Air 13 (Z127000DE) (Apple M1/16GB RAM/256GB SSD/13.3 inch IPS/Mac OS/Bạc)
- giá bán bán: 31.509.000₫ <Đã bao hàm VAT>
- giá bèo nhất:
- Bảo hành:12 Tháng chủ yếu hãng
- Kho hàng: liên hệ
Thông số thành phầm

Apple laptop macbook Air 13 (Z124000DE) (Apple M1/16GB RAM/256GB SSD/13.3 inch IPS/Mac OS/Xám)

34.329.000₫
táo bị cắn dở Macbook Air 13 (Z124000DE) (Apple M1/16GB RAM/256GB SSD/13.3 inch IPS/Mac OS/Xám)
- giá bán: 31.509.000₫ <Đã bao gồm VAT>
- giá bèo nhất:
- Bảo hành:12 Tháng chính hãng
- Kho hàng: tương tác
Thông số sản phẩm

Apple là 1 thương hiệu không hề lạ lẫm gì với phần nhiều mọi người hiện nay. Cùng với Iphone, dòng máy vi tính Apple hay có cách gọi khác là Macbook là 2 hình tượng điển hình, đại diện thay mặt cho yêu quý hiệu thời thượng này. Vậy máy tính của táo bị cắn dở có gì khá nổi bật mà không ít người mong hy vọng được cài em nó cho vậy? Nó tất cả thực sự xứng đang với cái giá tiền không? Hãy cùng hackxuvip.com nhận xét em nó qua bài viết này nhé !

Tại sao hãy lựa chọn Macbook

Thiết kế quý phái trọng

So với những mẫu laptop khác cùng kích thước, các chiếc Macbook được thiết kế tuyệt đẹp cùng bóng bẩy, hiện hữu lên nét hết sức sang trọng. Đặc biệt rộng là hình ảnh sản phẩm quả táo apple ở mặt sườn lưng của máy có khả năng sáng lên khi được ánh sáng chiếu vào. Đây cũng là biểu tượng đặc biệt để dấn dạng các thành phầm đến từ thương hiệu Apple. 

*

Ở cái laptop Apple, các bạn không thể nào thấy một mẫu máy làm sao quá cồng kềnh. Tất cả các mẫu Macbook đều phải có kích thước vô cùng nhỏ gọn cùng trọng lượng chỉ rơi vào tình thế khoảng từ một - 1,3kg. Hầu hết thiết kế, cụ thể của máy đa số được hoàn thiện một biện pháp tỉ mỉ, hợp lý và ngay tức thì mạch. Khó có thể tìm thấy một cụ thể thừa, xuất xắc lỗi nào trên dòng máy tính của apple này. Đúng là tiền như thế nào của nấy.

Màn hình hiển thị độ phân giải cao

Macbook được lắp thêm một màn hình Retina có độ sắc nét cực cao. Đây cũng là một trong điểm cộng tiếp sau của Macbook. Với phần lớn người liên tục phải xủ lí công việc liên quan cho đồ họa, lập trình tốt làm văn bản thì đó là một sản phẩm vô cùng thích hợp vơi bạn, màn hình của Macbook có công dụng hiển thị color siêu chuẩn, các cụ thể hình ảnh được diễn tả rõ ràng, nhan sắc nét. Các bạn sẽ không gặp phải triệu chứng sai màu tốt mỏi mắt khi có tác dụng việc.

*

Trackpad siêu đỉnh

Trackpad của Macbook yêu cầu gọi là khôn xiết đỉnh so với các máy tính chạy Window. Các thao táo bị cắn từ Trackpad trên MacOS rất nhiều chủng loại cùng độ nhạy tuyệt đối hoàn hảo khi liên can với screen Retina. Chắc chắn rằng rằng vấn đề đó sẽ đem đến trải nghiệm vô cùng hoàn hảo và tuyệt vời nhất khi bạn thao tác làm việc với máy tính Apple này. 

Các thao tác hữu ích khi áp dụng Trackpad của Macbook:

Chạm 3 ngón bên trên Trackpad: Để dịch rời cửa sổ (Finder, trình duyệt, ứng dụng,…), bôi đen văn bản để copy, dịch chuyển nhanh những tập tin, thư mục,… hoàn toàn có thể được coi như là thao tác nhấn con chuột trái và giữ vào đối tượng.Chạm 4 ngón tay với vuốt lên: Để coi nhanh tất cả các cửa sổ đang được mở vào phiên thao tác hiện tại.Chạm 4 ngón tay với vuốt lịch sự phải: Để di chuyển sang màn hình Desktop thiết bị 2, 3, 4,… (Khi có tác dụng việc, mình thường xuyên để các ứng dụng tương quan trong cùng 1 cửa ngõ sổ, ví dụ những thứ về code sẽ để tại Desktop 1, các thứ tương quan đến vui chơi giải trí sẽ làm lơ Desktop 2,…)

Pin dung tích cao, thực hiện lâu với bền

Macbook có thể sử dụng kéo dài một ngày dài làm vấn đề với 9 giờ 31 phút trong bài kiểm tra lướt web đọc báo liên tục bằng Wifi ở độ sáng màn hình 150 nits, quá qua mức trung bình là 8 tiếng 42 phút. Trong lúc đó, XPS 13 đạt 7 giờ, Surface Pro 7 giờ khoảng 30 phút và Envy chỉ đạt ngưỡng 6 giờ 31 phút.

Đồng bộ với các thiết bị khác của táo bị cắn rất tốt 

Nếu như nhiều người đang sử dụng các thiết bị không giống của táo khuyết như Apple Watch, iPhone, AirPod,… thì khả năng khả năng đồng hóa giữa các thiết bị này vô cùng tuyệt vời. Chẳn hạn, giữa Macbook với Macbook hoặc Macbook với iPhone, iPad thì bạn có thể dễ dàng chuyển dữ liệu như hình ảnh, video,… một cách dễ ợt thông qua AirDrop.

Hoặc chúng ta cũng có thể trả lời ngay cuộc điện thoại tư vấn trên apple macbook hoặc táo Watch mà không cần thiết phải tìm cái điện thoại đang để chỗ nào rồi nhấc lên nhằm nghe máy,…

*

Bảo mật xuất sắc hơn các dòng máy tính xách tay khác

Đây cũng được coi là ưu điểm đặc biệt của laptop macbook so với phần đông dòng laptop khác. Windows 10 dù là hệ điều hành tốt nhất có thể và bắt đầu nhất hiện giờ nhưng không bảo mật như Mac OS X. Một máy tính xách tay Mac không cài đặt phần mềm bảo mật thông tin nào nhưng mà ít có nguy cơ bị virus giỏi malware tiến công so với máy tính xách tay Windows.

MacBook giá bao nhiêu tiền?

Là những dòng sản phẩm mang thương hiệu của táo khuyết kết hợp với những tính năng, điểm mạnh vượt trội thì hiển nhiên giá thành của những dòng laptop apple macbook trên thị trường việt nam không cần là rẻ, cùng tham khảo giá cả của một trong những dòng MacBook rất nổi bật nhé!

Giá bán một vài dòng laptop apple macbook Air

- macbook Air 2017: Tuy hiện nay sản phẩm đã xong sản xuất và cũng không hề được buôn bán trên thị trường. Mặc dù nhiên, với một trong những cửa hàng nhỏ dại thì vẫn được giao chào bán và giá thành của macbook Air 2017 giao động từ khoảng chừng 16 triệu mang đến 20triệu, tùy sản phẩm và địa điểm bán.

- laptop apple macbook Air 2018: giá bán Macbook Air 2018 8GB tham khảo tại hackxuvip.com từ bỏ 27tr5 - 33tr5, đặc biệt quan trọng phiên phiên bản Laptop hãng apple Macbook Air MREC2 8GB có mức giá lên tới mức 34.7 triệu 

- apple macbook Air 2019: Phiên bản MacBook Air 2019 8GB có giá thành tham khảo trên hackxuvip.com khoảng tầm 27 triệu - mang đến 32 triệu tùy dòng sản phẩm 

- macbook Air 2020: Là phiên phiên bản mới tốt nhất của mẫu MacBook Air, giá cả tham khảo laptop macbook Air 2020 ở hackxuvip.com có giá thành từ 25 triệu cho 31 triệu 500

- laptop macbook Air M1: Là phiên bản MacBook Air sử dụng chip giải pháp xử lý M1 vô cùng trẻ trung và tràn đầy năng lượng mà chỉ riêng hãng apple mới gồm nên giá của mẫu Macbook Air M1 cũng thuộc một số loại đắt độc nhất vô nhị thuộc dòng sản phẩm này. Giá bán tham khảo của apple macbook Air M1 tại hackxuvip.com là sát 37 triệu.

Giá buôn bán tham khảo một số trong những dòng laptop macbook Pro

Tùy vào cấu hình máy mà lại giá apple macbook Pro cũng có các mức giá không như thể nhau, dưới đây là giá phân phối của 2 phiên bản MacBook Pro giá mới nhất: 

- apple macbook phiên bản pro 2019: Mức giá cả tham khảo của phiên bản MacBook Pro 2019 tại hackxuvip.com khoảng chừng 33 triệu đến 67 triệu, đặc trưng là Apple apple macbook phiên bản pro 16 Touchbar 2019 có giá gần 67 triệu.

- apple macbook phiên bản pro 2020: Nhìn chung thì các phiên bạn dạng Macbook Pro 2020 về cấu hình và thiết kế thì cũng không khác các so với phiên bạn dạng MacBook Pro 2019 là mấy. Vị vật giá bán của táo macbook pro 2020 cũng không chênh lệch các so với phiên bản tiền nhiệm của nó, trên hackxuvip.com có mức giá tham khảo khoảng tầm 32 triệu mang lại 54 triệu.

- macbook pro M1: Là phiên phiên bản Macbook Pro có sử dụng con chip trẻ trung và tràn trề sức khỏe M1 mà chỉ riêng táo khuyết mới có. Giá cả tham khảo của macbook pro M1 trên hackxuvip.com khoảng 32 cho 44 triệu tùy thông số kỹ thuật máy. 

Phân biệt các dòng apple macbook của Apple

Các sản phẩm máy tính xách tay Apple được phân ra làm cho 2 dòng thiết yếu đó là apple macbook Air với MacBook Pro. Trường hợp như macbook Air được coi là dòng laptop giá thấp của Apple, triệu tập vào phân khúc cỡ trung thì laptop macbook Pro chính là dòng laptop thời thượng của hãng apple với hiệu năng bạo gan mẽ.

Macbook Air tuy được coi là dòng laptop giá bèo của táo khuyết nhưng táo apple vẫn trang bị đến nó đầy đủ các kĩ năng mà một laptop văn phòng đề nghị có bao gồm cả tác dụng xử lý trang bị họa ở mức cơ bản. Với xây cất đặc trưng là mỏng mảnh nhẹ, thuận tiện mang đi 

MacBook Pro nghe thấy cái tên là đã biết nó mập tới độ lớn nào rồi. Với thiết kế trẻ khỏe chuyên nghiệp, hiệu năng mạnh bạo mẽ, xử lý những tác vụ thứ họa mượt mà thì apple macbook phiên bản pro xứng đáng được coi là dòng Laptop cao cấp của Apple. 

Dòng apple macbook Pro có thiết kế để cung ứng sức khỏe khoắn và kỹ năng lớn rộng cho nhu yếu sử dụng bài bản hơn, trong những lúc dòng macbook Air được thiết kế để tất cả tính di động về tối đa.

Kích thước: apple macbook Air cung ứng màn hình form size 11 inch với 13 inch nhỏ tuổi gọn, tính di động cao. Macbook Pro hỗ trợ màn hình bao gồm các kích thước 13 inch, 15 inch và 16 inch, cung ứng nhiều không khí hiển thị hơn.Cân nặng: apple macbook Air nặng trĩu 1,35 kg trong lúc MacBook Pro nặng trĩu 1,57 kg CPU: Cả hai gần như đạt tiêu chuẩn với CPU Intel chip core i5 lõi kép, nhưng lại MacBook Air có tốc độ 1.4 GHz, trong khi MacBook Pro chạy ở vận tốc 2.4 GHz.Khả năng nâng cấp: Cả hai đều rất có thể được upgrade lên CPU Intel chip core i7 lõi ​​kép, tuy nhiên tốc độ nhanh nhất có thể của laptop macbook Air là 1.7 GHz, trong khi sớm nhất của apple macbook phiên bản pro chạy ở tốc độ 2.8 GHz.RAM: Cả hai đều sở hữu RAM 4GB ở cấu hình thấp nhất, nhưng MacBook Air bao gồm RAM về tối đa lên 8GB khi mua, trong những khi MacBook Pro tất cả RAM tối đa lên đến 16GB.Bộ nhớ: Cả hai đông đảo có bộ nhớ SSD 128GB ở thông số kỹ thuật thấp nhất, mà lại MacBook Air bao gồm thể cấu hình khi cài đặt lên 256GB hoặc 512GB, trong khi MacBook Pro hỗ trợ cả hai tùy lựa chọn đó với tùy chọn 1TB.Chip thiết bị họa: MacBook Air sử dụng đồ họa hãng sản xuất intel HD 5000; apple macbook Pro thực hiện đồ họa hãng intel Iris được đánh giá là giỏi hơn.Độ phân giải: MacBook Air có độ phân giải màn hình 1440x900, trong khi MacBook Pro có màn hình "Retina" với độ phân giải 2560x1600.Cổng kết nối: Cả nhị đều cung cấp micro kép, cổng tiếp nối usb 3 kép, dắt cắm thẻ SDXC, giắc gặm tai nghe cùng cổng USB-C Thunderbolt, dẫu vậy MacBook Air cung cấp một cổng Thunderbolt duy nhất, trong những lúc MacBook Pro hỗ trợ hai và ném vào cổng HDMI để có biện pháp tốt .Mức giá: laptop macbook Air đã có túi tiền rẻ hơn so với laptop macbook Pro

Vì vậy, nếu bạn là dân thi công đồ họa hay mong muốn cho một chiếc laptop có hiệu năng cao thì ắt hẳn apple macbook Pro đang là chắt lọc lý tưởng đối với bạn. Táo macbook pro 13 inch hoàn toàn có thể nhanh rộng tới 65% so với laptop apple macbook Air 13 inch, có gấp rất nhiều lần RAM, gấp đôi dung lượng lưu trữ, đồ họa nhanh hơn, độ phân giải screen cũng vội 3 lần và nhiều tùy chọn không ngừng mở rộng và xuất clip hơn được tích hợp sẵn. Còn nếu như khách hàng không buộc phải tới công suất cao, mà chỉ đơn giản và dễ dàng là một dòng laptop nhỏ tuổi gọn nhưng lại vẫn bắt buộc xử lý các tác vụ khỏe khoắn cơ bản thì còn trông chờ gì mà không chắt lọc MacBook Air . Nhẹ hơn 15%, thời lượng sạc trâu hơn, giá cũng rẻ hơn nhiều so với apple macbook Pro.