Một hình chữ nhật có chu vi là 70m, nếu giảm chiều rộng đi 3m và tăng chiều dài 5m thì diện tích như cũ

      2
*

chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn tất cả Toán trang bị lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thoải mái và xóm hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
toàn bộ Toán vật dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
*

Một hình chữ nhật bao gồm chu vi là 70 centimet , chiều rộng bởi 2/5 chiều lâu năm .Tính diện tích s hình chữ nhật kia ?


*

*

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

70 : 2 = 35 (cm)

Tổng số phần bằng nhau là:

2 + 5 = 7 (phần)

Chiều rộng là: 35: 7 x 2 = 10 (cm)

Chiều nhiều năm là: 35 - 10 = 25 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

10 x 25 = 250 (cm2)

Đápsố:250 cm2

---Nhớ cho 1 like nha---


Dưới đây là một vài thắc mắc có thể liên quan tới thắc mắc mà các bạn gửi lên. Có thể trong đó gồm câu vấn đáp mà các bạn cần!
Một hình chữ nhật có chu vi là 70 cm, chiều rộng bằng(dfrac25)chiều dài.a) Tính diện tích hình chữ nhật đó.b) Nối trung điểm những cạnh của hình chữ nhật ta được một hình thoi (có đường chéo là đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh đối diện của hình chữ nhật). Tính tỉ số của diện tích hình thoi và mặc tích hình chữ...

Một hình chữ nhật gồm chu vi là 70 cm, chiều rộng bằng(dfrac25)chiều dài.

a) Tính diện tích hình chữ nhật đó.

b) Nối trung điểm các cạnh của hình chữ nhật ta được một hình thoi (có đường chéo là đoạn thẳng nối trung điểm nhì cạnh đối diện của hình chữ nhật). Tính tỉ số của diện tích hình thoi và mặc tích hình chữ nhật.


Một hình chữ nhật gồm chiều rộng lớn 12 cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng

a. Tính chu vi và ăn diện tích hình chữ nhật

b. Một hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật. Tính diện tích hình vuông vắn đó.


a. Chiều dài hình chữ nhật là

12 x 2 = 24 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là

(12 + 24) x 2 = 72 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là

12 x 24 = 288 (cm2)

b. Cạnh hình vuông vắn là

72 : 4 = 18 (cm)

Diện tích hình vuông là

18 x 18 = 324 (cm2)

Đáp số: a. 72 cm, 288 cm2 /b. 324 cm2


a)một hình chữ nhật tất cả chu vi 150 cm,chiều rộng kém chiều lâu năm 15 cm,tính diện tích s hình chữ nhật đó.

B)một hình bình hành có diện tích bằng 4/5 diện tích s hình chữ nhật cùng và có chiều cao bằng chiều rộng lớn hình chữ nhật. Tính cạnh lòng của hình bình hành.


a. Chu vi hình chữ nhật chính là 150 cm

=> tổng cộng đo của chiều dài và chiều rộng là: 150: 2= 75cm (nửa chu vi)

=> Chiều nhiều năm hình chữ nhật kia là: (75+ 15): 2= 45 cm

Chiều rộng lớn hình chữ nhật sẽ là 45- 15= 30 cm

=> diện tích s hình chữ nhật chính là 45* 30= 1350 cm2

b. Diện tích s hình bình hành là 1350* 4/5= 1080 cm2

=> Cạnh lòng của hình bình hành dài 1080: 30= 36 cm


a, Nửa chu vi hình chữ nhật là:

150 : 2 = 75(cm)

Chiều rộng lớn là:

(75 - 15) : 2 = 30(cm)

Chiều lâu năm là:

75 - 30 = 45(cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

45 x 30 = 1350(cm2)

Đ/s: 1350cm2

b, diện tích hình bình hành là:

1350 x(frac45)= 1080(cm)

Chiều cao bằng chiều rộng hình chữ nhật và bằng 30cm

Độ lâu năm đáy hình bình hành là:

1080 : 30 = 36(cm)

Đ/s: 36cm


Một hình chữ nhật gồm chiều lâu năm là 45 cm ,chiều rộng lớn bằng 1/5 chu vi. Tính diện tích hình chữ nhật đó


Bài 2 : hình chữ nhật gồm chiều rộng là 24 cm . Chiều rộng bởi 2 phần 3d dài . Tính chu vi hình chữ nhật đó

Bài 5 : một mảnh ruộng hình chữ nhậtcó chu vi là 220 m . Nếu bớt chiều nhiều năm đi 10 m cùng tăng chiều rộng 10 m thì diện tích s khôngthayđổi . Tính diện tích s mảnh đất đó


Bài 2:

Chiều dài hình chữ nhật đó là:

24 : 2/3 = 36 ( centimet )

Chu vi hình chữ nhật đó là:

( 36 + 24 ) x 2 = 120 ( centimet )

Đáp số: 120cm


a) Một mảnh đất nền hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 36 m, chiều rộng bởi 2/3chiều dài. Tính chu vi và ăn diện tích miếng đất.

b) Một hình chữ nhật có chiều lâu năm 3/5m, chiều rộng bằng 3/4chiều dài. Tính chu vi và ăn mặc tích hình chữ nhật đó.


a ) .

chiều rộng có độ lâu năm là :

36 : 3 x 2 = 24 (m)

Chu vi mảnh đất :

( 36 + 24 ) x 2 = 120 (m )

Diện tích mảnh đất nền : 36 x 24 = 864 ( m^2)


TOP 6 BÀI TOÁN CHỈ DÀNH đến HỌC SINH NÂNG CAO LỚP 41.Có một hình vuông,nếu mở rộng trở về bên cạnh phải 2 cm và mở rộng trở về bên cạnh trái 4 centimet thì được một hình chữ nhật có chu vi bằng 48 cm.Tính diện tích hình vuông.2.Một hình chữ nhật bao gồm chu vi 28 cm,chiều dài ra hơn chiều rộng lớn 2 cm.Tính diện tích s của hình chữ nhật đó.3.Có một cái sân hình vuông vắn chu vi trăng tròn cm,người ta mở rộng về bên phải 2m và mở rộng...

TOP 6 BÀI TOÁN CHỈ DÀNH mang đến HỌC SINH NÂNG CAO LỚP 4

1.Có một hình vuông,nếu mở rộng về bên phải 2 cm và mở rộng về bên trái 4 centimet thì được một hình chữ nhật bao gồm chu vi bằng 48 cm.Tính diện tích hình vuông.

2.Một hình chữ nhật bao gồm chu vi 28 cm,chiều dài hơn nữa chiều rộng 2 cm.Tính diện tích s của hình chữ nhật đó.

3.Có một chiếc sân hình vuông vắn chu vi trăng tròn cm,người ta mở rộng trở về bên cạnh phải 2m và không ngừng mở rộng bên trái 1m.Hỏi sau khoản thời gian mở rộng lớn chu vi sảnh là bao nhiêu?

4.Một hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm gấp 3 lần chiều rộng với có diện tích s khoảng 75cm2.Tính chu vi hình chữ nhật đó?

5.Cho một hình vuông vắn có chu vi 96cm.Chia hnhf vuông kia thành 2 hình chữ nhật có hiệu nhì chu vi bởi 12cm.Tính chu vi từng hình chữ nhật.

6.Có một hình chữ nhật có chu vi 70cm,được tạo thành hai phần bởi vì một đoạn thẳng song song với chiều rộng thế nào cho phần trước tiên là một hình vuông,phầnthứ hai là hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm gấp 3 lần chiều rộng.Tìm diện tích s hình chữ nhật ban đầu?

NHANH TAY TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI ĐỂ ĐƯỢC TICK NHÉ!!!


#Toán lớp 4
8
Tống Thị Thảo Trang

Đố ai giải được câu hỏi này HIHI


Đúng(0)
Vi Emm

6 câu vậy, nhằm đăng từng tí chứ


Đúng(0)

lm đúng sẽ được tick!

Một hình chữ nhật gồm chu vi là 340 cm. Biết 2/5chiều dài bằng 4/7chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật đó.


#Toán lớp 4
4
Phạm Thị Phương Thảo

Nửa chu vi hình chữ nhật là :

340:2=170(cm)" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">340 : 2 = 170(cm)

Tỉ số giữa chiều dài và chiều rộng lớn là :

47:25=107" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">47 : 25 = 107

Tổng số phần bằng nhau là :

7+10=17" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">7 + 10 = 17( phần )

Chiều nhiều năm của hình chữ nhật là :

170:17×10=100(cm)" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">170 : 17 × 10 = 100(cm)

Diện tích hình chữ nhật sẽ là :

100×(170-100)=7000(cm2)" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">100 × (170 − 100) = 7000(cm2)

Đáp số :7000cm2" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">7000cm2


Đúng(0)
PHUONGLYNH

là sao ?


Đúng(0)

một hình chữ nhật gồm nửa chu vi là 24 cm‚ chiều dài bằng "5/3" chiều rộng. Tính diện tích s hình chữ nhật đó. Lời giải


#Toán lớp 4
2
Vũ Thị Thu Thủy

Ta tất cả sơ đồ:

Chiều dài: 5 phần

Chiều rộng: 3 phần

tổng số phần bằng nhau là: 5+3= 8 (phần)

Chiều dài hình chữ nhật là: 24:8x5= 15 (cm)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là: 24-15= 9 (cm)

diện tích hình chữ nhật kia là: 15x9=135 (cm2)

Đáp số: 135 cm2


Đúng(0)
45Hoàng minh chủ

Giúp bản thân với