Hãy nhập thắc mắc của bạn, hackxuvip.com đã tìm những câu hỏi có sẵn mang đến bạn. Ví như không thỏa mãn nhu cầu với các câu vấn đáp có sẵn, các bạn hãy tạo câu hỏi mới.

Một mảnh đất nền hình bình hành gồm độ dài đáy là 120 m,chiều cao bằng3/4 độ nhiều năm đáy.

Tính:

a) diện tích mảnh khu đất đó.

b)Trên mảnh đất đó,người ta sử dụng 3/5 diện tích s mảnh khu đất để trồng hoa.Tính diện tích s đất còn lại.
Chiều cao mảnh đất là :

120 : 4 x 3 = 90 ( m )

a) diện tích s mảnh đất là :

120 x 90 = 10800 ( m2)

b) diện tích đất cồn lại là :

10800 - ( 10800 : 5 x3 ) = 4320 ( m2)

Đáp số : a) 10800m2

b) 4320m2


Dưới đấy là một vài thắc mắc có thể tương quan tới câu hỏi mà chúng ta gửi lên. Rất có thể trong đó bao gồm câu trả lời mà chúng ta cần!

Một mảnh đất nền hình bình hành có độ lâu năm đáy là 120m,chiều cao bằng ba phần tư độ nhiều năm đáy.

Tính:

a) diện tích s mảnh khu đất đó.

b) Trên mảnh đất đó,người ta thực hiện 3/5 diện tích mảnh đất để trồng hoa.Tinh diện tích s đất còn lại.

Đọc tiếp...chiều cao là :

120 : 4 x 3 = 90 (m)

diện tích mảnh đất nền là :

120 x 90 = 10800 (m2)

diên tích khu đất trồng hoa là :

10800 : 5 x 3 = 6480 (m2)

diện tích đất còn sót lại là :

10800 - 6480 = 4320 (m2)


a) độ cao của thửa ruộng đó là :

120 x 3/4 = 90 ( m )

Diện tích củathửa ruộng đó là :

120 x 90 = 1080 ( m2)

Diện tích trồng hoa là :

1080 x 3/5 = 648 ( m2)

Diện tích đất sót lại là :

1080 - 648 = 432 ( m2)

Đáp số : a) 1080 m2

b) 432m2


chiều cao là :

120 : 4 x 3 = 90 (m)

diện tích mảnh đất là :

120 x 90 = 10800 (m2)

diên tích đất trồng hoa là :

10800 : 5 x 3 = 6480 (m2)

diện tích đất còn lại là :

10800 - 6480 = 4320 (m2)


Một mảnh đất hình bình hành có độ cao 75 m, độ lâu năm đáy gấp rất nhiều lần chiều cao. Tín đồ ta thực hiện 2/5 diện tích mảnh đất ấy để trồng hoa.Tính diện tích trồng hoa ?

Đọc tiếp...


Diện tích mảnh đất hình bình hành là:

75 . (75 . 2) = 11250 (m^2)

Diện tích trồng hoa là:

11250 . 2/5 = 4500 (m^2)

ĐS: 4500 m^2


Diện tích mảnh đất hình bình hành là:

75 . (75 . 2) = 11250 (m^2)

Diện tích trồng hoa là:

11250 . 2/5 = 4500 ((m^2))

ĐS: 4500(m^2)


Độ dài đáy hình bình hành là:

75 x 2 = 150 m

diện tích s hình bình hành:

75 x 150 = 11.250 mét vuông

diện tích s trồng hoa:

11.250 x 2/5 = 4500 mét vuông

Đ/s:4500 mét vuông


kiểm tra Toán lớp 4 Giải SGK Toán lớp 4 Giải SGK giờ Việt lớp 4 Hỏi đáp Toán lớp 4 Hỏi đáp giờ đồng hồ Việt lớp 4 Hỏi đáp giờ đồng hồ Anh lớp 4
αβγηθλΔδϵξϕφΦμ∂Ωωχσρ∞π∃⊥()<>|/ℕℤℚℝℕ∗