Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài

      1

Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật đó là: 26:4=6,5(m) ( chắc bạn học số thập phân rồi nhỉ)

diện tích mảnh đất hình chữ nhật đó là:

6,5x26= 169( $m^2$ )

Coi mảnh đất hình chữ nhật đó là 100%

diện tích đất có tác dụng nhà là

169:100x62,5=105,625( $m^2$ )

Đáp số:105,625 $m^2$

(chúc bàn sinh hoạt tốt!)


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar


mảnh đất nhà bác lan hình chữ nhật tất cả chiều dài 26m, chiều rộng bởi 3/8 chiều dài, diện tích s đát chưng Lan xây nhà chiếm 85% diện tích s mảnh đất. Tính diện tích đất bac Lan làm cho nhà?
*

Đáp án cụ thể :

Bài giải

Chiều rộngmảnh đất hình chữ nhật đó là: 26 : 4 = 6,5 (m)

Diện tíchmảnh khu đất hình chữ nhật đó là:

6,5 x 26= 169 (m2" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">m2 )

Coi mảnh đất hình chữ nhật chính là 100%

diện tích đất làm cho nhà là :

169 : 100 x 62,5 = 105,625 (m2" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">m2 )

Đáp số : 105,625m2" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">m2