Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều rộng là 5/9 m, chiều dài gấp rưỡi chiều rộng

      5
Home/ Môn học/Toán/1.Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều rộng lớn 5/9m, chiều nhiều năm gấp rưỡi chiều rộng. Tính chu vi và ăn diện tích tấm bìa này.7. Một nhà máy sản xuất dự định may 48 b

1.Một tấm bìa hình chữ nhật tất cả chiều rộng 5/9m, chiều lâu năm gấp rưỡi chiều rộng. Tính chu vi và diện tích tấm bìa này.7. Một nhà máy sản xuất dự định may 48 b


1.Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều rộng lớn 5/9m, chiều lâu năm gấp rưỡi chiều rộng. Tính chu vi và diện tích tấm bìa này.7. Một nhà máy dự định may 48 cỗ quần áo trẻ nhỏ hết 120m vải. Ngày đầu may được 19 bộ, bữa sau may không còn 57,5m vải. Hỏi còn bắt buộc may từng nào bộ xống áo nữa.


*

Đáp án :

Bài 1 : Chu vi: $frac259$ m , diện tích: $frac2554$ m² ; bài xích 7 : 6 bộ

Giải thích công việc giải :

Bài 1 :Gấp rưỡi = $frac32$

Chiều lâu năm của tấm bìa là: $frac59$ × $frac32$ = $frac56$ ( m )

Chu vi của tấm bìa là: ( $frac56$ + $frac59$ ) × 2 = $frac259$ ( m )

Diện tích của tấm bìa là: $frac56$ × $frac59$ = $frac2554$ ( m² )

Bài 7 : 1 bộ áo xống hết số m vải vóc là: 120 ÷ 48 = 2,5 ( m )

Ngày sau may được số bộ áo xống là: 57,5 ÷ 2,5 = 23 ( cỗ )

Còn yêu cầu may số bộ áo quần nữa là: 48 – ( 23 + 19 ) = 6 ( cỗ )


*

kimoanh
0
Reply

$1/$ `Gấp` `rưỡi` `=` `Gấp` `3/2`

`Chiều` `dài` `là:`

`5/9 × 3/2 = 5/6` `(m)`

`(5/9 + 5/6) × 2 = 25/9` `(m)`

`Diện` `tích` `tấm` `bìa` `là :`

`5/9 × 5/6 = 25/54` `(m^2)`

$7/$ $ extSố vải để may một bộ quần áo là: $

`120 ÷ 48 = 2,5` `(m)`

$ extSố bộ áo quần may ngày hôm sau là:$

`57,5 ÷ 2,5 = 23` `(bộ)`

$ extXí nghệp vẫn may được:$

`19 + 23 = 42` `(bộ)`

$ extXí nghiệp còn bắt buộc may:$

`48 – 42 = 6` `(bộ)`

`Xin` `hay` `nhất` `!`


Leave an answer


Name*

E-Mail*

website


Featured image
Select tệp tin Browse

Captcha*35:5x4+1-9:3 = ? ( )


Answer*


Click here khổng lồ cancel reply.
Faith
*

About Faith
Đặt Câu Hỏi