Ngày xuân vui cưới hoài linh

      3
×Close nhiều người đang xem trang giờ đồng hồ Việt không dấu! Click vào liên kết sau để thấy trang giờ Việt bao gồm dấu: mùa xuân Vui Cưới
O vui qua xa la vui,Nha trai ben sợi ai ni cung that tuoi.Ngay xuan hoa la khoe mau tuoi,Muon sac huy hoang khổng lồ tham đến ngay vui.Mung tung hon toi chuc chu re moi,Toi chuc co dau hien nen moi duyen trau cau.Co dau duyen dang xinh that la xinh,Ben chu re hien xung lua lai vua doi.Quan vien nhì ho chuc mung,Cho doi vo chong thuong men nhau dai lau.O vui qua xa cha con oi,Nha trai thi hang nhì ben gai kem gi dau.Ngay xuan ta hat cau ben lau,Ta hat khuc sum vay cho ngat ngay troi may.Ba Hai bố dang noi voi vậy Tam,Tui tinh phái nam nay tui cuoi luon mang lại thang Sau, Anh tinh mang lại roi tui voi anh di lam sui luon.Ong sui cung dang noi voi cha sui,Dau voi re hien xung lua thiet la vua doi nghen.Ngay ni sum hop doi dang,Oi thoi ho hang ta vui qua xa la vui.ÐK : Tram phái mạnh duyen tinh vung ben,Thuong nhau thuong tron doi thông thường suc xay ngay lập tức mai.Tuong lai chung mot huong doi,Cho nhau niem vui niem tin yeu sang ngoi.Cho nhau duyen man huong nong,Cho nhau nu hong con trinh nguyen phoi phoi.Sang nam mang lại doi mot tin mung,Con cung dau long la mot be trai that ngoan bởi nghe hongO vui qua xa la vui...
bài bác hát vào album
Nghe nhac Nghe tat ca 12 bai.
Ngoc Ho

Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.