Người vừa tặng ta vết thương đau ngọt ngào

      7

Người vừa khuyến mãi ta dấu thương đau ngọt ngàoChẳng nợ nần gì nhau, hãy nhằm tình ta cất cánh caoTừ vào cuộc vui đã sớm nghe lừa dốiChe cất trên nụ môi phần lớn lời yêu vẫn tả tơi.

Thà một đợt đi biện pháp xa nhau ngàn đờiCho lệ này xong rơi tiếng mỉm cười còn vươn trên môi.Người nôn nả lên nhan sắc chưa tàn úaMai kiểu mốt xa cuộc vui chẳng còn hy vọng những ngọt bùi.

Từ đây xa rồi đôi cánh tay ngoanTừ đây giã từ tiếng nói điêu ngoaTừ đây chỉ với lại mình taGià thêm tuổi phân tách xa, tiếc cho 1 ngày đã qua.

Đường tình vừa xa, xác thân đau rã rờiNhưng một lần này thôi nhằm rồi từ đây yên vui.Cuộc đời bi thương tênh ta lẻ loi tìm đếnXin cám ơn bồ đã dìu ta đến chiêu tập phần.


Người vừa khuyến mãi ta vệt thương nhức ngọt ngàoChẳng nợ nần gì nhau, hãy nhằm tình ta bay caoTừ vào cuộc vui sẽ sớm nghe lừa dốiChe che trên nụ môi đông đảo lời yêu sẽ tả tơi.

Thà một lần đi phương pháp xa nhau nghìn đờiCho lệ này ngừng rơi tiếng cười cợt còn vươn trên môi.Người nhanh lẹ lên nhan sắc chưa tàn úaMai mốt xa cuộc vui chẳng còn mong mỏi những ngọt bùi.

Từ đây xa rồi song cánh tay ngoanTừ trên đây giã từ tiếng nói điêu ngoaTừ đây chỉ còn lại mình taGià thêm tuổi phân tách xa, tiếc cho một ngày đã qua.

Đường tình vừa xa, xác thân đau rã rờiNhưng một lượt này thôi nhằm rồi từ trên đây yên vui.Cuộc đời buồn tênh ta một mình tìm đếnXin cám ơn bồ đã dìu ta đến chiêu tập phần.


*Còn Tuổi Nào mang lại Em

Lệ Thu

*
165.380


http://musicmd1fr.hackxuvip.com.net/bucket-image-hackxuvip.com/images/singer/20120119/3cf18ec36e43e60b3b47a6c582ccc6bf5b491964.jpg

Mây long dong

Lệ Thu

*
95.720


http://musicmd1fr.hackxuvip.com.net/bucket-image-hackxuvip.com/images/singer/20120119/3cf18ec36e43e60b3b47a6c582ccc6bf5b491964.jpg
http://musicmd1fr.hackxuvip.com.net/bucket-image-hackxuvip.com/images/singer/20120119/TZFbX2ZpQLa6nYDosN4U58e7556cc93da.jpg
http://musicmd1fr.hackxuvip.com.net/bucket-image-hackxuvip.com/images/singer/20210219/47a50XMm9p4cwbcQFHU2602f65bfd0f16.jpg
http://musicmd1fr.hackxuvip.com.net/bucket-image-hackxuvip.com/images/singer/20120119/TZFbX2ZpQLa6nYDosN4U58e7556cc93da.jpg
http://musicmd1fr.hackxuvip.com.net/bucket-image-hackxuvip.com/images/singer/20161230/gQdiKMJKfQoyJyC7j2yu5bcee0a7e8b94.jpg
http://musicmd1fr.hackxuvip.com.net/bucket-image-hackxuvip.com/images/singer/20210219/47a50XMm9p4cwbcQFHU2602f65bfd0f16.jpg
http://musicmd1fr.hackxuvip.com.net/bucket-image-hackxuvip.com/images/singer/20140609/lVDYhGzzAh6huZKVooQH5dccf2f86cb07.jpg
http://musicmd1fr.hackxuvip.com.net/bucket-image-hackxuvip.com/images/singer/20120119/TZFbX2ZpQLa6nYDosN4U58e7556cc93da.jpg
http://musicmd1fr.hackxuvip.com.net/bucket-image-hackxuvip.com/images/singer/20120119/TZFbX2ZpQLa6nYDosN4U58e7556cc93da.jpg