Phiếu đánh giá và xếp loại viên chức năm 2019

      9

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tư liệu tại phía trên (69 KB, 10 trang )


chủng loại số 3. Đánh giá, phân các loại viên chức.CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúcPHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨCNăm 2019- Họ với tên: ……………- chức danh nghề nghiệp: Giáo viên- Đơn vị công tác: ………………….- Hạng chức danh nghề nghiệp và công việc (ngạch viên chức): 15a.204 (V.07.03.08)Bậc: 2 thông số lương: 2,41I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG RÈN LUYỆNCỦA VIÊN CHỨC1. Hiệu quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ:- hoàn thành nhiệm vụ và quá trình được giao theo tiêu chí đăng kíđầu năm học.- Thực hiện nghiêm túc theo đúng kế hoạch, và các bước được phâncông.- phiên bản thân luôn phấn đấu kết thúc mọi trách nhiệm được giao.- Chấp hành tráng lệ quy chế chăm môn; soạn giảng đầy đủ, đúngchương trình, bảo đảm khối lượng, hóa học lượng quá trình và thì giờ công.2. Việc tiến hành quy định về đạo đức nghề nghiệp:- luôn luôn có phẩm hóa học đạo đức tốt, phong cách lối sinh sống giản dị, trong sáng.- thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong gia đình, phiên bản thân cùng tại vị trí cơquan bản thân công tác.- Chấp hành giỏi các công ty trương, con đường lối chủ yếu sách, lao lý của Nhà
nước.- gồm tính kỷ khí cụ và ý thức kỷ phương pháp cao trong công việc, chấp hành nội quy,quy chế của cơ quan, chấp hành tốt những luật pháp của Pháp lệnh Cán bộ, Côngchức.3. Niềm tin trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, lòng tin hợp tác cùng với đồngnghiệp và thực hiện quy tắc xử sự của viên chức:- có thái độ hoà nhã, khiêm tốn, chân tình, thẳn chiến hạ với quần chúng. # khi giaotiếp công việc.- Biết lắng nghe chủ kiến đóng góp của quần chúng để hành động đúngtrong cách ứng xử và giao tiếp công việc.- Có lòng tin phối hợp, hợp tác trong các bước đối cùng với đồng nghiệp cùng cácđoàn thể trong ban ngành để thực hiện nhiệm vụ chung. Nhằm kết thúc công việcchuyên môn của mình.4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:- luôn luôn chấp hành tốt mọi công ty trương, mặt đường lối, chế độ của Đảng,Pháp luật của nhà nước, của ngành giáo dục, ở trong phòng trường.- Không chấm dứt học tập để nâng cấp trình độ trình độ nghiệp vụ. Có ý chícầu tiến, biết tìm tòi giao lưu và học hỏi đồng chí, đồng nghiệp của bản thân mình để hoàn thành tốt mọinhiệm vụ được giao.- Biết lắng nghe chủ ý đóng góp của tập thể, đồng nghiệp để đúc rút kinhnghiệm cho bản thân trong quy trình tự nâng cấp trình độ chuyên môn nghiệp vụcủa mình.- Không xong rèn luyện phẩm chất đạo đức, trình độ, trình độ nghiệpvụ và tài năng công tác, đáp ứng nhiệm vụ được phân công.PHẦN DÀNH RIÊNG mang đến VIÊN CHỨC QUẢN LÝ5. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức triển khai nhiệm vụ:...................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................6. Kết quả hoạt động vui chơi của đơn vị được giao cai quản lý, phụ trách:.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................II. TỰ ĐÁNH GIÁ , PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC1. Đánh giá ưu, nhược điểm:* Ưu điểm:- dứt nhiệm vụ được giao, không hoàn thành học tập cải thiện trình độchuyên môn, có tinh thần đoàn kết học hỏi và giao lưu đồng nghiệp.* Nhược điểm- mặc dù trong quy trình công tác nhiều lúc tôi vẫn chưa sắp xếp côngviệc được khoa học.- ý thức phê và tự phê không cao.2. Phân một số loại đánh giá:2- dứt tốt nhiệm vụ...............................,ngày.....tháng.... Năm 20.....
Người tự nhận xét(Ký, ghi rõ họ với tên)3III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾPQUẢN LÝ1. Ý kiến của tập thể đơn vị chức năng nơi viên chức công tác:............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. Thừa nhận xét của chỉ đạo trực tiếp quản lý viên chức:..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................,ngày.....tháng.... Năm 2019Thủ trưởng trực tiếp tấn công giá(Tổ trưởng, Trưởng phòng...Ký, ghi rõ họ và tên)IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓTHẨM QUYỀN1. Nhận xét ưu, nhược điểm:
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. Kết quả đánh giá, phân nhiều loại công chức:...................................................................................................................................................................4(Phân loại reviews theo một trong những 4 nấc sau: kết thúc xuất sắc đẹp nhiệmvụ;Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; xong xuôi nhiệm vụ; Không dứt nhiệm vụ)..............................,ngày.....tháng.... Năm 2019Thủ trưởng cơ quan, đối kháng vị(Hiệu trưởng, giám đốc TTKý, ghi rõ họ với tên, đóng dấu)5.CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – thoải mái – Hạnh phúcPHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨCNăm 2019
- Họ cùng tên: ………- chức vụ nghề nghiệp: Giáo viên- Đơn vị công tác: ……………..- Hạng chức danh công việc và nghề nghiệp (ngạch viên chức): 15a.204 (V.07.03.08)Bậc: 2 hệ số lương: 2,41I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG RÈN LUYỆNCỦA VIÊN CHỨC1. Hiệu quả thực hiện các bước hoặc nhiệm vụ:- dứt nhiệm vụ và các bước được giao theo tiêu chí đăng kíđầu năm học.- Thực hiện nghiêm túc theo đúng kế hoạch, và quá trình được phâncông.- phiên bản thân luôn phấn đấu dứt mọi trọng trách được giao.- Chấp hành tráng lệ quy chế chăm môn; biên soạn giảng đầy đủ, đúngchương trình, bảo đảm khối lượng, chất lượng quá trình và thời giờ công.2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp nghề nghiệp:- luôn luôn có phẩm hóa học đạo đức tốt, phong cách lối sinh sống giản dị, vào sáng.- thực hành thực tế tiết kiệm, chống tiêu tốn lãng phí trong gia đình, bạn dạng thân và tại địa điểm cơquan mình công tác.- Chấp hành xuất sắc các chủ trương, con đường lối thiết yếu sách, điều khoản của Nhànước.- tất cả tính kỷ dụng cụ và ý thức kỷ phương tiện cao vào công việc, chấp hành nội quy,quy chế của cơ quan, chấp hành tốt những lao lý của Pháp lệnh Cán bộ, Côngchức.3. Niềm tin trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, lòng tin hợp tác cùng với đồngnghiệp và thực hiện quy tắc xử sự của viên chức:- gồm thái độ hoà nhã, khiêm tốn, chân tình, thẳn chiến hạ với quần chúng khi giao
tiếp công việc.6- Biết lắng nghe chủ ý đóng góp của quần chúng để hành vi đúngtrong biện pháp ứng xử và giao tiếp công việc.- Có ý thức phối hợp, hợp tác ký kết trong các bước đối với đồng nghiệp với cácđoàn thể trong cơ quan để thực hiện nhiệm vụ chung. Nhằm ngừng công việcchuyên môn của mình.4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:- luôn luôn chấp hành xuất sắc mọi chủ trương, con đường lối, cơ chế của Đảng,Pháp luật ở trong nhà nước, của ngành giáo dục, ở trong nhà trường.- Không xong xuôi học tập để nâng cấp trình độ trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Tất cả ý chícầu tiến, biết tìm kiếm tòi học hỏi và giao lưu đồng chí, đồng nghiệp của mình để ngừng tốt mọinhiệm vụ được giao.- Biết lắng nghe chủ kiến đóng góp của tập thể, đồng nghiệp để đúc rút kinhnghiệm cho phiên bản thân trong quy trình tự cải thiện trình độ trình độ nghiệp vụcủa mình.- Không hoàn thành rèn luyện phẩm hóa học đạo đức, trình độ, trình độ chuyên môn nghiệpvụ và kỹ năng công tác, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ được phân công.PHẦN DÀNH RIÊNG cho VIÊN CHỨC QUẢN LÝ5. Năng lực lãnh đạo, cai quản lý, điều hành và quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ:.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................6. Kết quả hoạt động vui chơi của đơn vị được giao cai quản lý, phụ trách:...................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................II. TỰ ĐÁNH GIÁ , PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC1. Đánh giá bán ưu, nhược điểm:* Ưu điểm:- ngừng nhiệm vụ được giao, không chấm dứt học tập nâng cấp trình độchuyên môn, có niềm tin đoàn kết học hỏi đồng nghiệp.* Nhược điểm- mặc dù trong quy trình công tác thỉnh thoảng tôi vẫn chưa bố trí côngviệc được khoa học.- ý thức phê và tự phê không cao.2. Phân nhiều loại đánh giá:7- xong tốt nhiệm vụ...............................,ngày.....tháng.... Năm 20.....Người tự nhận xét(Ký, ghi rõ họ cùng tên)8
III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾPQUẢN LÝ1. Ý kiến của tập thể đơn vị chức năng nơi viên chức công tác:............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. Thừa nhận xét của chỉ huy trực tiếp làm chủ viên chức:..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................,ngày.....tháng.... Năm 2019Thủ trưởng trực tiếp tiến công giá(Tổ trưởng, Trưởng phòng...Ký, ghi rõ họ với tên)IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓTHẨM QUYỀN1. Dấn xét ưu, nhược điểm:.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. Kết quả đánh giá, phân nhiều loại công chức:
...................................................................................................................................................................9(Phân loại nhận xét theo 1 trong các 4 nút sau: chấm dứt xuất sắc đẹp nhiệmvụ;Hoàn thành tốt nhiệm vụ; xong nhiệm vụ; Không kết thúc nhiệm vụ)..............................,ngày.....tháng.... Năm 2019Thủ trưởng cơ quan, 1-1 vị(Hiệu trưởng, chủ tịch TTKý, ghi rõ họ cùng tên, đóng dấu)10


*
tùy chỉnh cấu hình và quản lý hệ thống tấn công giá hiệu quả thực hiện các bước tại công ty cổ phần elan& teo 37 620 0
*
*
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CỦA CHỨC DANH NHÂN VIÊN TÍN DỤNG TẠI NHTMCP Á CHÂU 25 668 2
*
*
Đánh giá công dụng thực hiện công tác quy hoạch áp dụng đất và cơ sở hạ tầng ship hàng chương trình bắt đầu nông thôn bắt đầu trên địa phận xã quay vân thị xã đại từ tỉnh thái nguyên quá trình 2012 2014 77 511 0
*
*
trả thiện khối hệ thống đánh giá tác dụng thực hiện các bước của nhân viên bán sản phẩm và marketing tại doanh nghiệp cổ phần ngôi trường xuân việt 118 496 1
*
*
TCCB V v danh gia ket qua thuc hien cong tac Vi su tien bo phu nu va Tieu De an 2 4 176 0
*
Đánh giá tác dụng thực hiện các bước của công chức tại những cơ quan trình độ thuộc ủy ban nhân dân Tp. Biên Hòa, thức giấc Đồng Nai (LV thạc sĩ) 114 336 0