Cách giải bài toán dạng: viết tập hợp, xác định số phần tử của tập hợp, tập hợp con toán lớp 6

      3

Một tập hợp rất có thể có một trong những phần tử,có phần lớn tử, gồm vô số phần tử, cũng có thể không có thành phần nào.

Tập hòa hợp không có phần tử nào được gọi là tập hòa hợp rỗng với được kí hiệu là (emptyset )

Ví dụ: Tập hợp (A = left x;y;z ight\) có tía phần từ bỏ là (x;y;z) 

Tập hợp những số thoải mái và tự nhiên nằm thân 5 với 6 là tập rỗng (emptyset ) vì không tồn tại số tự nhiên và thoải mái nào nằm trong lòng 2 số 5 với 6.

Tập phù hợp con

Nếu mọi bộ phận của tập vừa lòng A hầu như thuộc tập đúng theo B thì tập vừa lòng A call là tập hợp con của tập đúng theo B. Kí hiệu: A ⊂ B hay B 

*
A với đọc là: A là tập hợp bé của tập thích hợp B hoặc A được chứa trong B hoặc B đựng A.

Ví dụ: cho hai tập hợp (A = left 1;2;3 ight;B = left 1;2;3;4;5 ight\). Lúc ấy ta thấy mọi thành phần của tập hòa hợp A đông đảo là thành phần cảu tập vừa lòng B buộc phải A là tập bé của B, hay (A subset B)

Chú ý:

Nếu ( A subset B) cùng ( B subset A) thì ta nói A và B là nhị tập hợp bằng nhau, kí hiệu A=B.

hackxuvip.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
3.8 bên trên 116 phiếu
Bài tiếp sau
*


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai thiết yếu tả

Giải cạnh tranh hiểu

Giải sai

Lỗi khác

Hãy viết chi tiết giúp hackxuvip.com


gởi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã thực hiện hackxuvip.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Họ cùng tên:


gửi Hủy quăng quật
Liên hệ chính sách
*

*
*

*
*

*

*

Đăng ký để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép hackxuvip.com nhờ cất hộ các thông tin đến các bạn để cảm nhận các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.