Soạn bài chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

      8

Soạn văn 7 tập 2, soạn bài biến hóa câu chủ động thành câu bị động trang 57 sgk ngữ văn 7 tập 2, để học tốt văn 7. Thay đổi câu chủ động thành câu bị động (và ngược lại, biến hóa câu bị động thành câu công ty động) ngơi nghỉ mỗi đoạn văn đều nhằm liên kết những câu trong đoạn thành một mạch văn thống nhất.


*

A.KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG

I – CÂU CHỦ ĐỘNG VÀ CÂU BỊ ĐỘNG

1. xác định chủ ngữ của từng câu sau:

a)Mọi người thương mến em.

b)Em được mọi tình nhân mến.

Câu a: công ty ngữ: Mọi người

Câu b: công ty ngữ: Em

2. Ý nghĩa của nhà ngữ trong số câu trên khác biệt như cụ nào?

Câu a là câu nhà động, câu b là câu bị động.

Ghi nhớ

Câu chủ động là câu gồm chủ ngữ chỉ người, vật thực hiện một vận động hướng vào người, vật khác (chỉ đơn vị của hoạt động).Câu bị động là câu có chủ ngữ chỉ người, đồ vật được hoạt động của người, đồ vật khác hướng về phía (chỉ đối tượng người sử dụng chỉ hoạt động).

II – MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG

1.Em sẽ chọn câu (a) hay câu (b) để điền vào vị trí có tía chấm trong đoạn trích dưới đây?

- Thuỷ đề xuất xa lớp ta, theo bà mẹ về quê ngoại.

Một giờ đồng hồ "ồ" nổi lên kinh ngạc. Cả lớp sững sờ. Em tôi là bỏ ra đội trưởng, là "vua toán" của lớp tự mấy trong năm này ..., tin này dĩ nhiên làm cho anh em xao xuyến.

(TheoKhánh Hoài)

a)Mọi người yêu thích em.

b)Em được mọi người yêu mến.

Chọn câu b"Em được mọi tình nhân mến"

Đoạn trích trở thành:

- Thuỷ phải xa lớp ta, theo bà bầu về quê ngoại.

Một tiếng "ồ" nổi lên kinh ngạc. Cả lớp sững sờ. Em tôi là đưa ra đội trưởng, là "vua toán" của lớp từ mấy năm nay. Em được mọi tình nhân mến, tin này dĩ nhiên làm cho anh em xao xuyến.

2. Giải thích bởi sao em chọn lựa cách viết như trên.

Câu đứng trước câu yêu cầu lựa chọn, với cả đoạn văn các đang nói vềThuỷ (em).Thuỷ (em)trong đoạn này là đối tượng người sử dụng mà vận động hướng vào (được nói đến) chứ không phải là đơn vị của hoạt động. Mang đến nên, điền vào địa chỉ dấu cha chấm yêu cầu là câu bị động"Em được mọi tình nhân mến."thì mới bảo đảm an toàn mối liên kết giữa các câu trong mạch chung của đoạn.

Ghi nhớ

Việc chuyển thay đổi câu dữ thế chủ động thành câu bị động (và ngược lại, chuyển đổi câu tiêu cực thành câu nhà động) nghỉ ngơi mỗi đoạn văn đều nhằm mục tiêu liên kết những câu trong đoạn thành một mạch văn thống nhất.


LUYỆN TẬP

Đề: Trang 58 sgk ngữ văn 7 tập 2

Tìm câu bị động trong những đoạn trích bên dưới đây. Giải thích vì sao tác giả chọn lựa cách viết như vậy.

- Tinh thần yêu nước cũng như các thiết bị của quý. Bao gồm khi được triển lẵm trong tủ kính, trong bình trộn lê, cụ thể dễ thấy. Nhưng cũng có thể có khi đựng giấu bí mật đáo vào rương, vào hòm.

(Hồ Chí Minh)

- Người đầu tiên chịu tác động của thơ Pháp hết sức đậm là cố gắng Lữ. Những bài bác thơ tất cả tiếng của vắt Lữ thành lập và hoạt động từ đầu năm mới 1933 cho 1934. Giữa lúc tín đồ thanh niên nước ta bấy giờ ngập trong quá khứ cho tận cổ thì ráng Lữ đem về cho bọn họ cái mùi vị phương xa. Tác giả "Mấy vần thơ" tức thời được tôn làm đương thời đệ độc nhất vô nhị thi sĩ.