Soạn văn 6 chữa lỗi dùng từ tiếp theo

      49

Soạn Văn lớp 6 gọn gàng tập 1 bài xích Chữa lỗi cần sử dụng từ (tiếp theo). Câu 1. Chỉ ra lỗi sử dụng từ trong những câu sau:


I. DÙNG TỪ KHÔNG ĐÚNG NGHĨA

Trả lời câu 1 (trang 75 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Người viết đã mắc lỗi sử dụng từ không đúng nghĩa:

a) yếu đuối điểm

b) đề bạt

c) hội chứng thực

Trả lời câu 2 (trang 75 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Thay thay từ sai bởi từ khác:

a) yếu điểm thay bằng điểm yếu.

Bạn đang xem: Soạn văn 6 chữa lỗi dùng từ tiếp theo

b) đề bạt thay bằng bầu.

c) chứng thực thay bằng chứng kiến.


Trả lời câu 1 (trang 75 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Gạch chân các phối kết hợp từ đúng:

- bản (tuyên ngôn) - bảng (tuyên ngôn);

- (tương lai) sáng lạng - (tương lai) xán lạn;

- bôn cha (hải ngoại) - buôn bố (hải ngoại);

- (bức tranh) thuỷ mặc - (bức tranh) thuỷ mạc;

- (nói năng) tuỳ tiện - (nói năng) từ bỏ tiện.


Trả lời câu 2 (trang 76 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Chọn từ tương thích điền vào nơi trống:

a) coi thường khỉnh

b) khẩn trương

c) băn khoăn


Trả lời câu 3 (trang 75 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Chữa lỗi sử dụng từ trong những câu sau:

a) Thay từ đá bằng từ đấm hoặc vậy từ tống bằng từ tung.

Xem thêm: Lỗi Font Chữ Trong Word Biến Thành Ô Vuông, Group Tin Học

b) Thay thực thà bằng thành khẩn.

Thay bao biện bằng ngụy biện.

c) Thanh tinh tú bằng tinh túy.

hackxuvip.com


*
Bình luận
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp hackxuvip.com


Cảm ơn chúng ta đã thực hiện hackxuvip.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | chế độ

*
Hỏi bài bác
*

Đăng cam kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép hackxuvip.com giữ hộ các thông báo đến bạn để nhận thấy các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.