Tạo ghi chú trên màn hình máy tính win 10

      15

Hãy xem Ghi chú nhanh như một nguyên lý điện tử tương đương với giấy ốp ghi chú nhỏ tuổi màu vàng. Tuy vậy không y hệt như giấy, Ghi chú cấp tốc (trước đây là Ghi chú Bên) ngay chớp nhoáng được lưu lại vào sổ biên chép OneNote của khách hàng để chúng ta cũng có thể tìm kiếm và sắp xếp chúng.


Tạo Ghi chú nhanh mới trong những khi OneNote đã chạy

Chọn Dạng xem > Ghi chú nhanh Mới.

*

Nhập ghi chú của người tiêu dùng vào hành lang cửa số ghi chú nhỏ. Chúng ta có thể định dạng văn phiên bản bằng các lệnh trên thanh hiện tượng mini xuất hiện. (Nếu chúng ta không thấy được thanh công cụ này, hãy click chuột ... ở phía bên trên cùng của cửa sổ.)

Lặp lại công việc trên phía trên đối với bất kỳ Ghi chú cấp tốc nào mà bạn có nhu cầu tạo thêm.

Bạn hoàn toàn có thể di chuyển Ghi chú nhanh đến ngẫu nhiên chỗ nào trên màn hình hiển thị và để nó sinh hoạt đó nhằm tham chiếu vào bao thọ tùy ý. Khi bạn không còn đề xuất đến một Ghi chú cấp tốc nữa, hãy tạm dừng hoạt động sổ của nó.


Lưu ý: Đóng cửa sổ Ghi chú cấp tốc sẽ không xóa bỏ ghi chú đó. Giống như các chú giải thông thường, OneNote auto lưu những Ghi chú Nhanh của bạn ngay khi bạn tạo ra chúng và bất kỳ khi nào bạn sửa đổi chúng. Ghi chú cấp tốc được giữ trong phần Ghi chú không được Xếp trong sổ ghi chép mang định của bạn. Bạn cũng có thể tìm thấy chúng một phương pháp nhanh chóng bằng cách mở danh sách Sổ biên chép (bấm vào mũi tên hướng xuống lân cận tên của sổ ghi chép và xem trên cuối danh sách để thấy Ghi chú Nhanh).


Tạo ghi chú Nhanh khi không chạy OneNote

Bạn có thể tạo ghi chú Nhanh ngay cả khi không mở OneNote.

Trên bàn phím, hãy Windows + alternative text + N.

Nhập ghi chú của khách hàng vào cửa sổ ghi chú nhỏ.


Mẹo: Để mở chú thích Nhanh ngã sung, hãy Windows + alt + N bên trên bàn phím cho từng Ghi chú Nhanh bổ sung mà bạn muốn tạo. 


Ghim hồ hết Ghi chú Nhanh đặc trưng vào màn hình

Nếu bạn đang dùng Ghi chú cấp tốc để giữ những lời nhắc với thông tin đặc biệt luôn trong vòng mắt, bạn cũng có thể ghim nhằm chúng luôn luôn hiển thị trên các cửa sổ khác trên màn hình của bạn.

Trong ngẫu nhiên Ghi chú nhanh nào mà bạn muốn luôn hiển thị, bên trên thanh công cụ, nên chọn lựa Dạng xem > Luôn bên trên Cùng. (Nếu bạn không nhận thấy thanh công cụ này, hãy bấm vào ... ở phía bên trên cùng của cửa sổ.)

Di đưa mỗi ghi chú đã ghim đến chỗ mà bạn có nhu cầu nó hiện trên màn hình.

Để bỏ ghim một ghi chú khỏi phần trên cùng của màn hình, hãy lặp lại bước 1 (nút này là một nút chuyển trạng thái).

Xem lại tất cả Ghi chú Nhanh

Cho dù bạn đã tạo ra ghi chú nhanh ra làm sao và vào lúc nào, các bạn luôn rất có thể dễ dàng coi qua toàn bộ các chú giải Nhanh của bản thân bất cứ bao giờ bạn muốn.

Ở gần phía trên cùng của trang hiện tại thời, hãy nhấn vào tên của sổ ghi chép hiện thời (ví dụ như "Sổ ghi chép của Tôi").

Ở cuối list Sổ ghi chép, bấm Ghi chú Nhanh.

*

Trong phần ghi chú Nhanh, click chuột tab của các trang mà bạn muốn xem lại.

Bạn có thể lưu giữ những Ghi chú nhanh trong phần chú thích Nhanh, hoặc bạn có thể di chuyển các ghi chú đã lựa chọn đến các phần khác của sổ ghi chép. Để dịch chuyển trang, hãy bấm vào phải vào tab trang, chọn Di chuyển hoặc Sao chép, và làm theo các lời nhắc.


Tạo ghi chú Nhanh trong khi OneNote vẫn chạy

Bấm Xem > Sổ >Công cụ OneNote chuyển >Ghi chú nhanh Mới.

*

Nhập ghi chú của người sử dụng vào hành lang cửa số ghi chú nhỏ. Chúng ta cũng có thể định dạng văn phiên bản bằng những lệnh trên thanh hình thức mini xuất hiện.

Lặp lại công việc trên đây đối với ngẫu nhiên Ghi chú cấp tốc nào mà bạn có nhu cầu tạo thêm.

Bạn hoàn toàn có thể di gửi Ghi chú nhanh đến bất kỳ chỗ như thế nào trên screen và để nó nghỉ ngơi đó để tham chiếu trong bao thọ tùy ý. Khi chúng ta không còn nên đến một Ghi chú nhanh nữa, hãy đóng cửa sổ của nó.


Lưu ý: Đóng cửa sổ Ghi chú nhanh sẽ không xóa sổ ghi chú đó. Y như ghi chú thông thường, OneNote rượu cồn lưu ghi chú Nhanh của người sử dụng ngay khi bạn tạo ra chúng và bất cứ lúc nào bạn sửa đổi chúng, để bạn có thể tham khảo sau. Ghi chú nhanh được lưu lại trong phần Ghi chú nhanh của sổ ghi chép mà bạn có thể truy nhập vào đó từ dưới cùng của list Sổ ghi chép.


Tạo chú giải Nhanh khi không chạy OneNote

Bạn hoàn toàn có thể tạo chú giải Nhanh trong cả khi chưa mở OneNote.

Trên bàn phím, hãy Windows + alternative text + N.

Khi hành lang cửa số Gửi mang lại OneNote, nhấn N để sản xuất Ghi chú cấp tốc mới.

Nhập ghi chú của công ty vào hành lang cửa số ghi chú nhỏ. Chúng ta cũng có thể định dạng văn bản bằng giải pháp chọn văn bản, rồi sử dụng các lệnh bên trên thanh giải pháp mini xuất hiện.

Lặp lại công việc trước đó cho ngẫu nhiên Ghi chú cấp tốc nào mà bạn muốn tạo thêm. 


Lưu ý: Ngay cả lúc OneNote đã không chạy, bất kỳ Ghi chú cấp tốc nào mà các bạn đã tạo nên sẽ tự động được lưu vào phần Ghi chú cấp tốc của sổ ghi chép.


Ghim rất nhiều Ghi chú Nhanh đặc biệt quan trọng vào màn hình

Nếu ai đang dùng Ghi chú nhanh để giữ các lời nhắc với thông tin đặc biệt quan trọng luôn trong vòng mắt, chúng ta cũng có thể ghim nhằm chúng luôn hiển thị trên các hành lang cửa số khác trên màn hình hiển thị của bạn.

Trong ngẫu nhiên Ghi chú nhanh nào mà bạn có nhu cầu luôn hiển thị, hãy bấm Xem > Luôn bên trên cùng.

Di đưa mỗi ghi chú sẽ ghim cho chỗ mà bạn muốn nó hiện trên màn hình.

Để bỏ ghim chú thích lên đầu màn hình, hãy lặp lại bước 1.

Xem lại tất cả Ghi chú Nhanh

Cho dù các bạn đã tạo ra ghi chú nhanh ra làm sao và vào khoảng nào, chúng ta luôn hoàn toàn có thể dễ dàng xem qua tất cả các chú thích Nhanh của bản thân mình bất cứ lúc nào bạn muốn.

Ở gần phía bên trên cùng của trang hiện tại thời, hãy click chuột tên của sổ ghi chép bây chừ (ví dụ như "Sổ biên chép của Tôi").

Ở cuối danh sách Sổ ghi chép, bấm Ghi chú Nhanh.

Trong phần chú thích Nhanh, bấm chuột tab của các trang mà bạn có nhu cầu xem lại.

Lặp lại công việc trước kia cho bất kỳ Ghi chú cấp tốc nào mà bạn muốn tạo thêm.

Bạn hoàn toàn có thể lưu giữ các Ghi chú cấp tốc trong phần chú thích Nhanh, hoặc bạn cũng có thể di chuyển các ghi chú đã chọn đến các phần khác của sổ ghi chép.