Theo dự định một xưởng mộc phải làm trong 30 ngày

      8

Theo dự định, một xưởng mộc đề nghị làm vào 30 ngày, hằng ngày đóng được 12 cái bàn ghế thì mới xong kế hoạch.


Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 5 tất cả các môn

Toán - tiếng Việt - tiếng Anh tất cả đáp án và giải mã chi tiết


Đề bài

Theo dự định, một xưởng mộc đề nghị làm vào 30 ngày, hàng ngày đóng được 12 bộ bàn ghế thì mới xong kế hoạch. Do đổi mới kĩ thuật, hàng ngày xưởng kia đóng được 18 chiếc bàn ghế. Hỏi xưởng mộc làm trong từng nào ngày thì xong xuôi kế hoạch?


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


- Tính tổng số cái bàn ghế xưởng đó nên đóng.

- Số ngày xong = Tổng số bộ bàn ghế yêu cầu đóng phân tách cho số chiếc bàn ghế mỗi ngày xưởng phân phối được theo thực tế.


Lời giải bỏ ra tiết

Tóm tắt

Mỗi ngày 12 cái bàn ghế: 30 ngày 

Mỗi ngày 18 bộ bàn ghế: ? ngày

Bài giải

Số cái bàn ghế cần phải đóng là:

12 × 30 = 360 (bộ)

Số ngày nhằm xưởng đó xong kế hoạch là:

360 : 18 = 20 (ngày)

Đáp số: đôi mươi ngày.

hackxuvip.com


*
phân chia sẻ
*
Bình luận
Vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp hackxuvip.com


*
CHƯƠNG I. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN quan tiền ĐẾN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH

Cảm ơn bạn đã sử dụng hackxuvip.com.Đội ngũ thầy giáo cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?