Thông tư 28/2011/tt-btnmt

      9
MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ----------------

Số: 28/2011/TT-BTNMT

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2011

THÔNGTƯ

QUYĐỊNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT quan lại TRẮC MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ xung quanh VÀ TIẾNG ỒN

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀINGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04tháng 3 năm 2008 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và cơ cấutổ chức của bộ Tài nguyên cùng Môi trường, đã có sửa đổi, bổ sung cập nhật tại Nghị địnhsố 19/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 cùng Nghị định số 89/2010/NĐ-CP ngày 16tháng 8 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15tháng 9 năm 2008 của chính phủ nước nhà về vấn đề thu thập, quản lí lý, khai quật và sử dụngdữ liệu về tài nguyên cùng môi trường;

Căn cứ đưa ra quyết định số 16/2007/QĐ-TTg ngày 29tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng chính phủ nước nhà phê xem xét Quy hoạch tổng thể và toàn diện mạng lướiquan trắc tài nguyên cùng môi trường non sông đến năm 2020;

Xét kiến nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Vụ trưởng Vụ Khoa họcvà Công nghệvàVụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUY ĐỊNH:Chương IQUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điềuchỉnh

Thông tứ này phương tiện về tiến trình kỹ thuậtquan trắc môi trường không khí bao quanh và giờ đồng hồ ồn, gồm: xác định mục tiêuquan trắc, thiết kế chương trình quan trắc và thực hiện chương trình quan lại trắc.

Điều 2. Đối tượng ápdụng

1. Thông tứ này vận dụng với những đối tượngsau:

a) những cơ quan cai quản nhà nước về môi trườngở tw và địa phương; các trạm, trung trung khu quan trắc môi trường xung quanh thuộc mạnglưới quan tiền trắc môi trường quốc gia và màng lưới quan trắc môi trường địaphương;

b) những tổ chức gồm chức năng, nhiệm vụ về hoạtđộng quan liêu trắc môi trường, vận động dịch vụ quan liêu trắc môi trường để giao nộpbáo cáo, số liệu cho cơ quan thống trị nhà nước về môi trường thiên nhiên ở trung ương và địaphương;

2. Thông tư này không áp dụng cho hoạt độngquan trắc môi trường xung quanh không khí xung quanh và ồn ào bằng các thiết bị trường đoản cú động,liên tục.

Điều 3. Giải thíchthuật ngữ

Trong Thông tư này, các thuật ngữ dưới đây đượchiểu như sau:

1. Không khí bao bọc là ko khíngoài trời mà con người, thực vật, động vật hoặc đồ dùng liệu có thể tiếp xúc vớinó;

2. Bụi: là hệ phân tán mịn trong đómôi trường phân tán là pha khí, còn pha phân tán là những hạt rắn có kích thước lớnhơn kích thước phân tử và nhỏ tuổi hơn 100 mm.

Điều 4. Lý lẽ ápdụng những tiêu chuẩn, cách thức viện dẫn

1.Việc áp dụng các tiêu chuẩn, phương pháp viện dẫn phải vâng lệnh theo các tiêuchuẩn, cách thức quan trắc với phân tích được hình thức tại Chương II của Thôngtư này;

2. Ngôi trường hợp những tiêu chuẩn, phương phápquan trắc với phân tích khí cụ tại Chương II của Thông tứ này sửa đổi, vấp ngã sunghoặc thay thế sửa chữa thì vận dụng theo tiêu chuẩn, phương thức mới.

Chương II QUY TRÌNH KỸ THUẬTQUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH

Điều 5. Mục tiêu quantrắc

Cácmục tiêucơ bạn dạng trong quan liêu trắc môi trường không khí bao bọc là:

1. Khẳng định mức độ ô nhiễm và độc hại không khí hình ảnh hưởngđến sức khoẻ xã hội theo những tiêu chuẩn chất nhận được hiện hành;

2. Xác định tác động của các nguồn thảiriêng biệt tuyệt nhóm các nguồn thải tới chất lượng môi trường bầu không khí địaphương;

3.Cung cấp thông tin giúp cho vấn đề lập kế hoạch kiểm soát ô nhiễm cùng quy hoạchphát triển công nghiệp;

4.Đánh giá bán diễn biến chất lượng môi trường không gian theo thời gian và ko gian;

5.Cảnh báo về ô nhiễm môi trường ko khí;

6.Đáp ứng những yêu mong của công tác cai quản môi trường của tw và địaphương.

Điều 6. Xây dựng chương trình quan trắc

Chươngtrình quan lại trắc sau khi xây cất phải được cấp bao gồm thẩm quyền hoặc phòng ban quảnlý chương trình quan trắc phê lưu ý hoặc chấp thuận bằng văn bản. Việc thiết kếchương trình quan tiền trắc môi trường thiên nhiên không khí xung quanh cụ thể như sau:

1. Phong cách quan trắc

Căn cứ vào phương châm quantrắc, khi xây cất chương trình quan liêu trắc phải khẳng định kiểu quan trắc là quantrắc môi trường nền tốt quan trắc môi trường xung quanh tác động.

2. Địa điểm với vị tríquan trắc

a)Việc xác định địa điểm, địa điểm quan trắc môi trường thiên nhiên không khí bao bọc căn cứvào kim chỉ nam chương trình quan trắc;

b)Trước khi chắt lọc địa điểm, địa điểm quan trắc, buộc phải điều tra, khảo sát cácnguồn thải gây ô nhiễm môi trường ko khí xung quanh tại khu vực cần quantrắc. Sau khi đi khảo sát thực tiễn vị trí các điểm quan trắc được khắc ghi trênsơ đồ vật hoặc bản đồ;

c) khi xác xác định trí những điểm quan liêu trắc không khíxung quanh đề nghị chú ý:

-Điều kiện thời tiết: phía gió, vận tốc gió, sự phản xạ mặt trời, độ ẩm, sức nóng độkhông khí;

-Điều khiếu nại địa hình: địa hình vị trí quan trắc đề xuất thuận tiện, thông thoáng và đạidiện cho khoanh vùng quan tâm. Tại hầu hết nơi bao gồm địa hình phức tạp, địa điểm quan trắcđược xác minh chủ yếu ớt theo những điều kiện phát tán viên bộ.

3. Thông số kỹ thuật quan trắc

a)Trước tiên buộc phải tiến hành thu thập thông tin và khảo sát hiện trường để biếtthông tin về vị trí quan trắc (khu dân cư, khu vực sản xuất…), loại hình sảnxuất, các vị trí vạc thải, mối cung cấp thải trường đoản cú đó để lựa chọn đúng mực các thông sốđặc trưng và thay mặt đại diện cho vị trí quan trắc;

b) Các thông số kỹ thuật cơ bảnđược chọn lựa để tấn công giá chất lượng môi trường không khí bao quanh là:

- Các thông số bắt buộcđo đạc tại hiện nay trường: hướng gió, tốc độ gió, nhiệt độ, nhiệt độ tương đối, áp suất,bức xạ mặt trời;

- Các thông số kỹ thuật khác:lưu huỳnh đioxit (SO2), nitơ đioxit (NO2), nitơ oxit (NOx),cacbon monoxit (CO), ozon (O3), vết mờ do bụi lơ lửng tổng số (TSP), bụi gồm kíchthước bé dại hơn hoặc bằng 10 µm (PM10), chì (Pb);

c) địa thế căn cứ vào mụctiêu và yêu thương cầu của công tác quan trắc, còn có thể quan lại trắc cácthông số theo QCVN 06: 2009/BTNMT.

4. Thời gian và tần suấtquan trắc

a) thời gian quan trắcphụ nằm trong vào những yếu tố như:

- phương châm quan trắc;

- thông số quan trắc;

- tình hình hoạt độngcủa các nguồn thải bên phía trong và bên cạnh khu vực quan tiền trắc;

- nhân tố khí tượng

- sản phẩm quan trắc;

- phương thức quan trắcđược áp dụng là chủ động hay bị động;

- phương thức xử lý sốliệu;

- Độ tinh tế của phươngpháp phân tích.

b) gia tốc quan trắc

- tần suất quan trắcnền: về tối thiểu 01 lần/tháng;

- tần suất quan trắctác động: về tối thiểu 06 lần/năm.

c) xem xét khi xác địnhtần suất quan lại trắc:

Khi gồm có thay đổitheo chu kỳ của chất lượng không khí, phải kiến tạo khoảng thời gian đủ ngắn giữahai lần mang mẫu liên tiếp để phát hiện được những chuyển đổi đó;

5. Lập kế hoạch quan trắc

Lập kế hoạch quan trắccăn cứ vào công tác quan trắc, bao hàm các ngôn từ sau:

a) danh sách nhân lực triển khai quan trắc vàphân công trọng trách cho từng cán bộ tham gia;

b) Danh sách các tổ chức, cá thể tham gia, phốihợp triển khai quan trắc môi trường thiên nhiên (nếu có);

c) danh mục trang thiết bị, dụng cụ, hóa chấtquan trắc tại hiện trường cùng phân tích trong chống thí nghiệm;

d) Phương tiện, lắp thêm bảo hộ, đảm bảo an toàn antoàn lao rượu cồn cho hoạt động quan trắc môi trường;

đ) những loại mẫu đề nghị lấy, thể tích chủng loại và thờigian lưu giữ mẫu;

e) cách thức phân tích trong phòng thí nghiệm;

g) ghê phí tiến hành quan trắc môi trường;

h) chiến lược thực hiện bảo đảm an toàn chất lượng vàkiểm soát chất lượng trong quan tiền trắc môi trường.

Điều 7. Thực hiệnquan trắc

Việc tổ chức tiến hành chương trình quan tiền trắcgồm các các bước sau:

1. Công tác chuẩn bị

Trước khi tiến hành quantrắc cần tiến hành công tác chuẩn bị như sau:

a) sẵn sàng tài liệu, các bản đồ, sơ đồ,thông tin chung về khoanh vùng định đem mẫu;

b) Theo dõi đk khí hậu, tình tiết thờitiết;

c) chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị cần thiết;kiểm tra, dọn dẹp và hiệu chuẩn các đồ vật và luật pháp lấy mẫu, đo, thử trướckhi ra hiện trường;

d) chuẩn bị hoá chất, trang bị tư, nguyên lý phục vụlấy chủng loại và bảo vệ mẫu;

đ) sẵn sàng nhãn mẫu,các biểu mẫu, nhật cam kết quan trắc và phân tích theo quy định;

e) Chuẩnbị những phương nhân thể phục vụ vận động lấy chủng loại và chuyên chở mẫu;

g) sẵn sàng các máy bảo hộ, đảm bảo antoàn lao động;

h) sẵn sàng kinh giá thành và nhân lực quan trắc;

i) sẵn sàng cơ sở giữ trú cho những cán bộ côngtác nhiều năm ngày;

k) sẵn sàng các tài liệu, biểu mẫu tất cả liênquan khác.

2.Lấy mẫu, đo và phân tích tại hiện tại trường

a) tại vị trí rước mẫu,tiến hành đo các thông số kỹ thuật khí tượng (nhiệt độ, độ ẩm, áp suất khí quyển, tốc độgió với hướng gió) tại hiện tại trường;

b)Căn cứ vào vào mục tiêu quality số liệu, phương thức đo, phân tích với lấy mẫukhông khí đề xuất tuân theo 1 trong những các phương thức quy định tại Bảng 1 bên dưới đây:

Bảng 1. Phương phápđo, phân tích và lấy mẫu mã không khí tại hiện tại trường

STT

Thông số

Số hiệu tiêu chuẩn, phương pháp

1

SO2

• TCVN 7726:2007 (ISO10498:2004);

• TCVN 5971:1995 (ISO 6767:1990);

• TCVN 5978:1995 (ISO 4221:1980).

2

CO

• TCVN 5972:1995 (ISO 8186:1989)

3

NO2

• TCVN 6137:2009 (ISO 6768:1998)

4

O3

• TCVN 6157:1996 (ISO 10313:1993);

• TCVN 7171:2002 (ISO 13964:1998)

5

Chì bụi

• TCVN 6152:1996 (ISO 9855:1993)

6

Bụi

• TCVN 5067:1995

7

Các thông số kỹ thuật khí tượng

• Theo những quy định quan liêu trắc khí tượng của Tổng viên Khí tượng Thuỷ văn.

• Theo những hướng dẫn sử dụng thiết bị quan tiền trắc khí tượng của các hãng sản xuất.

b) Khi chưa xuất hiện các tiêu chuẩn quốc gia về đo,phân tích cùng lấy chủng loại không khí tại hiện nay trường trên Bảng 1 Thông tứ này thì ápdụng tiêu chuẩn chỉnh quốc tế đã chính sách tại Bảng 1 hoặc áp dụng tiêu chuẩn chỉnh quốc tếkhác gồm độ đúng mực tương đương hoặc cao hơn;

c) Công tác bảo đảm an toàn chất lượng và điều hành và kiểm soát chấtlượng tại hiện trường tiến hành theo các văn bản, quy định của cục Tài nguyên vàMôi trường về phía dẫn bảo vệ chất lượng với kiểm soát unique trong quantrắc môi trường.

3. Bảo quản và di chuyển mẫu

a) cách thức lưu giữmẫu phải tương xứng với thông số quan trắc cùng kỹ thuật phân tích chủng loại tại chống thínghiệm. Mẫu mã lấy ngừng phải so sánh ngay, còn nếu không thì mẫu đề xuất được bảo vệ lạnhở ánh sáng 5oC không quá 24 giờ;

b) Đối với các mẫu đem theo phương thức hấpthụ, dung dịch sẽ hấp thụ được đưa vào lọ thuỷ tinh gồm nút cứng cáp chắn, đặttrong giá bán đỡ xếp, chèn cảnh giác vào thùng bảo vệ lạnh;

c) Đối với mẫu mã CO, lấy theo phương pháp thaythế thể tích, dụng cụ đựng mẫu cần được thu xếp gọn gàng, không chèn lên nhauhoặc bị các vật khác đè lên nhằm mục tiêu tránh bị đổ vỡ và hạn chế rò rỉ;

d) Đối với chủng loại bụi, chủng loại được cho vô bao kép,đóng nắp bao cẩn thận, xếp vào hộp bí mật và bảo vệ ở đk thường;

4. So sánh trong phòngthí nghiệm

a) căn cứ vào mục tiêu unique số liệu cùng điềukiện phòng thí nghiệm, việc phân tích các thông số kỹ thuật phải tuân theo một trong các cácphương pháp lý lẽ trong Bảng 2 bên dưới đây:

Bảng 2. Phương thức phân tích các thông sốtrong chống thí nghiệm

STT

Thông số

Số hiệu tiêu chuẩn, phương pháp

1

SO2

• TCVN 5971:1995 (ISO 6767:1990);

• TCVN 5978:1995 (ISO 4221:1980)

2

CO

• TCVN 5972:1995 (ISO 8186:1989);

• TCVN 7725:2007 (ISO 4224:2000)

3

NO2

• TCVN 6137:2009 (ISO 6768:1998);

• TCVN 6138:1996 (ISO 7996:1985)

4

Chì bụi

• TCVN 6152:1996 (ISO 9855:1993)

5

Bụi

• TCVN 5067:1995

b)Khi chưa tồn tại các tiêu chuẩn quốc giađể xác minh giá trị của các thông số kỹ thuật quy định tại Bảng 2 Thông tư này thì áp dụngtiêu chuẩn chỉnh quốc tế quy định tại Bảng 2 hoặc những tiêu chuẩn quốc tế khác tất cả độchính xác tương tự hoặc cao hơn;

c) Công tác bảo đảm chất lượng và điều hành và kiểm soát chấtlượng trong chống thí nghiệm thực hiện theo những văn bản, quy định của bộ Tàinguyên và môi trường về hướng dẫn bảo đảm chất lượng và điều hành và kiểm soát chất lượngtrong quan lại trắc môi trường.

5. Giải pháp xử lý số liệu với báo cáo

a) cách xử trí số liệu

- khám nghiệm số liệu: đánh giá tổng thích hợp về tínhhợp lý của số liệu quan tiền trắc với phân tích môi trường. Việc kiểm tra dựa vào hồsơ của mẫu (biên bản, nhật cam kết lấy chủng loại tại hiện tại trường, biên phiên bản giao dìm mẫu,biên phiên bản kết trái đo, đối chiếu tại hiện nay trường, biểu ghi tác dụng phân tíchtrong phòng thí nghiệm,…) số liệu của chủng loại QC (mẫu trắng, chủng loại lặp, chủng loại chuẩn,…);

- xử lý thống kê: Căncứ theo lượng mẫu và văn bản của báo cáo, bài toán xử lý thống kê hoàn toàn có thể sử dụngcác phương pháp và các phần mềm khác biệt nhưng nên có các thống kê miêu tảtối thiểu (giá trị nhỏ tuổi nhất, giá trị khủng nhất, giá trị trung bình, số giá bán trịvượt chuẩn...);

- comment về số liệu: việc bình luận số liệuphải được tiến hành trên cơ sở kết quả quan trắc, phân tích đang xử lý, kiểm travà những tiêu chuẩn, quy chuẩn chỉnh kỹ thuật bao gồm liên quan.

b) báo cáo kết quả

Saukhi xong xuôi chương trình quan tiền trắc, báo cáo kết trái quan trắc bắt buộc được lập vàgửi phòng ban nhà nước gồm thẩm quyền theo quy định.

Chương IIIQUY TRÌNH KỸ THUẬTQUAN TRẮC TIẾNG ỒN

Điều 8. Mục tiêu quantrắc

Các mục tiêu cơ bạn dạng trong quan trắc tiếngồn là:

1. Xác định mức độ ồn ảnh hưởng đến sức khoẻcộng đồng theo những tiêu chuẩn có thể chấp nhận được hiện hành;

2. Xác định tác động của các nguồn gâytiếng ồn lẻ tẻ hay nhóm những nguồn tạo tiếng ồn;

3.Cung cấp tin tức giúp cho vấn đề lập kế hoạch kiểm soát và điều hành tiếng ồn;

4.Đánh giá tình tiết ô lây truyền ồn theo thời gian và ko gian;

5.Cảnh báo về ô nhiễm và độc hại tiếng ồn;

6.Đáp ứng những yêu ước của công tác cai quản môi trường của tw và địa phương.

Điều 9. Kiến tạo vàthực hiện chương trình quan trắc

1. Địa điểm quan lại trắc giờ đồng hồ ồn

a) Quy chuẩn kỹ thuật quốcgia QCVN 26: 2010/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật giang sơn về giờ ồn phép tắc giới hạntối đa những mức ồn tại các quanh vùng có con tín đồ sinh sống, chuyển động và có tác dụng việc;tiếng ồn vào quy chuẩn này là tiếng ồn do hoạt động vui chơi của con fan tạo rakhông phân biệt loại nguồn gây tiếng ồn, địa điểm phát sinh giờ ồn.

b) Các quanh vùng phải đo tiếng ồn bao gồm:

- khu vực cần quan trọng yên tĩnh: bệnh viện,thư viện, nhà điều dưỡng, công ty trẻ, ngôi trường học;

- quần thể dân cư, khách sạn, công ty ở, phòng ban hànhchính;

- quanh vùng thương mại, dịch vụ;

- khu vực sản xuất nằm xen kẽ trong khu vực dâncư.

c) gạn lọc vị trí điểm quan lại trắc giờ đồng hồ ồntheo tiêu chuẩn chỉnh quốc gia TCVN 5964:1995. Vào đó, phải xem xét các điểm sau:

- Vị trí tuyển lựa phải đặc thù cho khu vực vựccần quan liêu trắc (phải gồm toạ độ xác định);

- Tránh các vật cản gây phản xạ âm;

- Tránh các nguồn tạo nhiễu nhân tạo: tiếngnhạc, tiếng va đập của kim loại, trẻ nhỏ nô đùa...;

- lựa chọn vị trí đo thế nào cho có sự truyền âm ổn địnhnhất với yếu tắc gió thổi không thay đổi từ nguồn mang đến vị trí đo.

d) Đối với những cơ sơ cung ứng công nghiệp phảitiến hành quan lại trắc tại những vị trí thao tác làm việc quy định trong tiêu chuẩn chỉnh quốc gia TCVN3985:1999.

2. Thông số kỹ thuật quan trắc

Các thông số kỹ thuật trong quan trắc tiếng ồn ào gồm:

a) LAeq mức âm tương đương;

b) LAmax nấc âm tương tự cực đại;

c) LAN,T nấc phần trăm;

d) so sánh tiếng ồn ở các dải tần số1 ôcta (tại các khu công nghiệp);

đ) Cường độ dòng xe (đối với tiếng ồngiao thông).

3. Thời hạn và tần suất quan trắc

a) tần suất quan trắc

Tần suất quan trắc tiếng ồn được xác địnhtuỳ thuộc vào yêu cầu của cơ quan quản lý chương trình quan tiền trắc, kinh phí đầu tư và mụcđích của lịch trình quan trắc nhưng buổi tối thiểu buộc phải là 04 lần/năm.

b) thời hạn quan trắc

- Đối với ồn ào tại các quanh vùng quyđịnh với tiếng ồn giao thông: đo tiếp tục 12, 18 hoặc 24 giờ tuỳ theo yêu cầu;

- Đối với tiếng ồn tại những cơ sở sảnxuất, phải thực hiện đo vào giờ làm cho việc;

- Do những mức âm bị tác động bởi các điềukiện thời tiết, vì chưng vậy, lúc chọn thời gian quan trắc tiếng ồn ào phải để ý các điểmsau:

+ các khoảng thời gian đo được chọnsao mang lại ở trong khoảng đó nấc âm mức độ vừa phải được xác định trong một dải những điềukiện thời tiết mở ra ở các vị trí đo;

+ các khoảng thời hạn đo được chọnsao cho những phép đo được thực hiện trong đk thời máu thật sệt trưng.

4. Sản phẩm quan trắc

a) vật dụng quan trắc được sử dụngtheo tiêu chuẩn chỉnh quốc gia TCVN 5964:1995;

b) sản phẩm công nghệ được áp dụng là các máy đotiếng ồn tích phân tất cả kèm theo bộ phân tích tần số. Trường hòa hợp không cómáy đo tiếng ồn tích phân thì đo sử dụng máy đo nút âm tiếp xúc trong số ấy các khoảngthời gian yêu cầu được khắc ghi và dùng phương pháp phân cha thống kê nhằm tính LAeq,T:

*

Trong kia

- T = åti: là tổngcác khoảng thời hạn cần đem mẫu;

- ti : là thời gian tác dụngcủa nấc ồn LAi; (ứng với thời gian đo sản phẩm i);

- LAi: là mức âm theo đặctính A sống thọ trong khoảng thời gian ti;

- n: là mốc giới hạn đo mức ồn.

c) Để bảo vệ chất lượng quan lại trắc,thiết bị đo giờ đồng hồ ồn yêu cầu được chuẩn chỉnh theo cỗ phát âm chuẩn chỉnh ở nấc âm 94 và 104dBA trước mỗi đợt quan trắc và chu kỳ được kiểm chuẩn chỉnh tại những cơ quan có chứcnăng kiểm chuẩn chỉnh thiết bị.

5. Phương pháp quan trắc

Phương pháp cùng khoảng thời hạn quantrắc được chọn lọc theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5964:1995 và TCVN 5965:1995.

a) các phép đo

Khi triển khai các phép đo ngoại trừ trời phảigiảm phản xạ âm đến tối thiểu. Những phép đo phải thực hiện cách cấu trúc phản xạâm ít nhất 3,5 mét không kể mặt đất. Khi không có quy định khác thì độ dài tiếnhành đo là 1,2-1,5 mét so với phương diện đất.

b) những phép đo kế bên trời gần những nhàcao tầng

Các phép đo này được thực hiện ở những vịtrí cơ mà tiếng ồn đối với nhà cao tầng cần được quan tâm. Nếu không tồn tại chỉ địnhgì khác thì vị trí các phép đo cực tốt là cách tòa bên 1-2 mét và biện pháp mặt đấttừ 1,2-1,5 mét.

c) những phép đo tiếng ồn giao thông

- Độ cao tiến hành đo là 1,2-1,5 métso với phương diện đất;

- bắt buộc giảm bức xạ âm đến tối thiểu;

- cần tránh những nguồn ồn ào gâynhiễu ảnh hưởng tới phép đo.

d) những phép đo trong nhà

- những phép đo này tiến hành bên tronghàng rào, mà ở kia tiếng ồn được quan tiền tâm. Nếu không có chỉ định khác, các vịtrí đo cách các tường hoặc bề mặt phản xạ khác tối thiểu 1 mét, phương pháp mặt sàn từ1,2-1,5 mét với cách những cửa sổ khoảng chừng 1,5 mét; giải pháp nguồn gây ồn khoảng 7,5mét;

- khi đo tiếng ồn ào tại nơi thao tác docác lắp thêm công nghiệp gây nên phải đo tiếng ồn theo tần số nghỉ ngơi dải 1:1 ôcta (theo tiêuchuẩn đất nước TCVN 3985:1999).

đ) những điểm bắt buộc lưu ý

- Khoảng thời hạn đo liên tục của mỗiphép đo là 10 phút, trong khoảng 1 giờ thực hiện 3 phép đo, tiếp đến lấy giá chỉ trịtrung bình của 3 phép đo. Hiệu quả thu được xem như giá trị trung bình của giờđo đó;

- Đối với giờ ồn giao thông vận tải do dòngxe khiến ra, ngoài việc đo tiếng ồn ào thì phải xác minh cường độ dòng xe (xe/giờ) bằngphương pháp đếm bằng tay thủ công hoặc máy tự động. Phải thực hiện phân loại các loạixe trong loại xe, bao gồm:

+ Xe cực lớn (xe containơ với trên 10bánh);

+ Xe cài và xe cộ khách;

+ Xe bé (dưới 12 chỗ ngồi);

+ mô tô, xe máy.

- khi đo mức ồn ào theo dải 1:1ôcta, làm việc cũng tương tự, nhưng chú ý sau khi để thời gian, phải kê chế độđo theo tần số sống dải 1:1 ôcta.

6. Giải pháp xử lý số liệu cùng báo cáo

a) giải pháp xử lý sốliệu

- bình chọn số liệu: kiểm tra tổng hợpvề tính hợp lý và phải chăng của số liệu quan trắc tiếng ồn. Việc kiểm tra dựa trên hồ sơquan trắc (biên bản, nhật ký, tác dụng đo tại hiện nay trường, …);

- cách xử trí thốngkê: căn cứ theo số lượng hiệu quả đo và nội dung của báo cáo, việc xử lý thốngkê rất có thể sử dụng các phương pháp và các phần mềm khác biệt nhưng phải bao gồm cácthống kê biểu đạt tối thiểu (giá trị nhỏ tuổi nhất, giá trị bự nhất, giá trị trungbình, số quý hiếm vượt chuẩn...);

- bình luận về số liệu:việc comment số liệu nên được triển khai trên cơ sở tác dụng quan trắc đã xửlý, khám nghiệm và những tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật gồm liên quan.

b) report kết quả

Sau khi xong chương trình quan tiền trắc,báo cáo công dụng quan trắc tiếng ồn nên được lập cùng gửi cơ sở nhà nước tất cả thẩmquyền theo quy định.

CHƯƠNG IVTỔ CHỨC THỰCHIỆN

Điều 10. Tổchức thực hiện

1. Tổng viên Môi trườngcó trọng trách hướng dẫn, kiểm tra, thống kê giám sát việc triển khai Thông bốn này;

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng ban ngành ngangBộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc bao gồm phủ, quản trị Uỷ ban nhân dân các cấp với tổchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai Thông tứ này.

Điều 11. Hiệulực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực tính từ lúc ngày15 tháng 9 năm 2011.

2. Trong quá trình thực hiện Thông tưnày, nếu gồm khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá thể phản ánhvề bộ Tài nguyên và môi trường (qua Tổng viên Môi trường) nhằm kịp thời coi xét, giảiquyết./.

Nơi nhận: - Thủ tướng chính phủ nước nhà và các Phó Thủ tướng thiết yếu phủ; - công sở Quốc hội; - Văn phòng chủ tịch nước; - Văn phòng thiết yếu phủ; - Văn phòng tw và các Ban của Đảng; - toàn án nhân dân tối cao nhân dân tối cao; - Viện Kiểm cạnh bên nhân dân về tối cao; - các Bộ, ban ngành ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ; - kiểm toán Nhà nước; - Ủy ban tw Mặt trận nhà nước Việt Nam; - cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực nằm trong Trung ương; - Cục đánh giá văn bạn dạng QPPL (Bộ tứ pháp); - những Thứ trưởng cỗ TN&MT; - những đơn vị trực thuộc bộ TN&MT, trang web của Bộ; - Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - những đơn vị trong mạng lưới quan trắc môi trường xung quanh quốc gia; - Công báo, Cổng thông tin điện tử chính phủ; - Lưu: VT, KHCN, PC, TCMT (QTMT). 300