Bài 54 trang 30 SGK Toán 7 Tập 1

Tìm 2 số x, y biết
*
và x + y = 16.
Ta có:
*
và x + y = 16.Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
*
Suy ra
*
*

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bởi nhau, ta có:
*
Vậy
*

Bài 56 trang 30 sgk Toán 7 tập 1

Tính diện tích của một hình chữ nhật hiểu được tỉ số giữa hai cạnh của nó bằng
*
cùng chu vi bằng 28m.
Gọi x(m) cùng y (m) là những cạnh của hình chữ nhật. Theo đề bài bác ta có:
*
cùng 2 ( x + y ) = 28Suy ra
*
cùng x + y = 14Áp dụng đặc thù dãy tỉ số bởi nhau, ta có:
*
Vậy
*
*
Diện tích hình chữ nhật là: S = x.y = 4.10 = 40 (m2)