Toán 6 tập 2 trang 19

      3
- Chọn bài xích -Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợpBài 2: Tập hợp những số tự nhiênBài 3: Ghi số tự nhiênBài 4: Số bộ phận của một tập hợp. Tập hợp conLuyện tập trang 14Bài 5: Phép cùng và phép nhânLuyện tập 1 trang 17Luyện tập 2 trang 19Bài 6: Phép trừ cùng phép chiaLuyện tập 1 trang 24Luyện tập 2 trang 25Bài 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân nhị lũy thừa thuộc cơ sốLuyện tập trang 28Bài 8: chia hai lũy thừa cùng cơ sốBài 9: sản phẩm tự thực hiện các phép tínhBài 10: tính chất chia không còn của một tổngLuyện tập trang 36Bài 11: dấu hiệu chia hết cho 2, mang đến 5Luyện tập trang 39Bài 12: tín hiệu chia hết cho 3, đến 9Luyện tập trang 42Bài 13: Ước và bộiBài 14: Số nguyên tố. Thích hợp số. Bảng số nguyên tốLuyện tập trang 47Bài 15: Phân tích một vài ra quá số nguyên tốLuyện tập trang 50Bài 16: Ước tầm thường và bội chungLuyện tập trang 53Bài 17: Ước chung lớn nhấtLuyện tập 1 trang 56Luyện tập 2 trang 57Bài 18: Bội chung nhỏ tuổi nhấtLuyện tập 1 trang 59Luyện tập 2 trang 60Ôn tập chương 1 (Câu hỏi - bài xích tập)

Xem cục bộ tài liệu Lớp 6: tại đây

Sách giải toán 6 rèn luyện 2 trang 19 giúp cho bạn giải các bài tập vào sách giáo khoa toán, học tốt toán 6 để giúp bạn rèn luyện kỹ năng suy luận phải chăng và vừa lòng logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống với vào những môn học khác:

Luyện tập 2 (trang 19-20)

Bài 35 (trang 19 sgk Toán 6 Tập 1): Tìm các tích cân nhau mà không yêu cầu tính hiệu quả của mỗi tích.

15.2.6; 4.4.2; 5.3.12; 8.18; 15.3.4; 8.2.9

Lời giải:

Ta bao gồm :

15.2.6 = 15.(2.6) = 15.12

5.3.12 = (5.3).12 = 15.12

15.3.4 = 15.(3.4) = 15.12

4.4.9 = 4.(2.2).9 = (4.2).(2.9) = 8.18

8.2.9 = 8.(2.9) = 8.18

Do đó ta có các tích bằng nhau là :

15.2.6 = 5.3.12 = 15.3.4

4.4.9 = 8.18 = 8.2.9

Luyện tập 2 (trang 19-20)

Bài 36 (trang 19 sgk Toán 6 Tập 1): hoàn toàn có thể tính nhẩm tích 45.6 bằng cách:

Áp dụng tính chất kết hợp của phép nhân:

45.6 = 45.(2.3) = (45.2).3 = 90 .3 = 270

Áp dụng đặc điểm phân phối của phép nhân đối với phép cộng:

45.6 = (40+ 5).6 = 40.6 + 5.6 = 240 +30 = 270

a) Hãy tính nhẩm bằng cách áp dụng tính chất phối kết hợp của phép nhân:

15.4; 25.12; 125.16

b) Hãy tính nhẩm bằng phương pháp áp dụng đặc điểm phân phối của phép nhân đối với phép cộng:

25.12; 34.11; 47.101


Lời giải:

a) Áp dụng tính chất phối hợp của phép nhân a.b.c = a.(b.c) =(a.b).c ta có:

15.4 = (3.5).4 = 3.(5.4) = 20.3 = 60 hoặc 15.4 = 15.(2.2) = (15.2).2 = 30.2 = 60.

25.12 = 25.(4.3) = (25.4).3 = 100.3 = 300.

125.16 = 125.(8.2) = (125.8).2 = 1000.2 = 2000

b) Áp dụng đặc điểm phân phối của phép nhân so với phép cộng: a(b+c)=ab+ac ta có:

25.12 = 25.(10 + 2) = 25.10 + 25.2 = 250 + 50 = 300.

34.11 = 34.(10 + 1) = 34.10 + 34 = 340 + 34 = 374.

47.101 = 47.(100 + 1) = 47.100 + 47.1 = 4700 + 47 = 4747.

Luyện tập 2 (trang 19-20)

Bài 37 (trang 20 sgk Toán 6 Tập 1): Áp dụng đặc thù a.(b – c) = a.b – a.c nhằm tính nhẩm. Ví dụ:

13.99 = 13.(100 – 1) = 13.100 – 13.1 = 1300 – 13 = 1287

Hãy tính: 16.19; 46.99; 35.98

Lời giải:

Ta bóc tách các số 19, 99, 98 thành những hiệu, trong những số ấy có chứa số tròn chục hoặc tròn trăm rồi vận dụng tính chất: a(b – c) = ab – ac nhằm tính cấp tốc như sau:

16.19 = 16.(20 – 1) = 16.20 – 16 = 320 – 16 = 304;

46.99 = 46.(100 – 1) = 46.100 – 46 = 4600 – 46 = 4554;

35.98 = 35.(100 – 2) = 35.100 – 35.2 = 3500 – 70 = 3430.

Luyện tập 2 (trang 19-20)

Bài 38 (trang 20 sgk Toán 6 Tập 1): Sử dụng máy tính xách tay bỏ túi:

*

Dùng máy tính bỏ túi để tính:

375.376; 624.625; 13.81.215

Lời giải:

Kết quả:

375.376 = 141000

624.625 = 390000

13.81.215 = 226395

Cách bấm nút:

*

Luyện tập 2 (trang 19-20)

Bài 39 (trang đôi mươi sgk Toán 6 Tập 1): Đố. Số 142857 có đặc thù rất sệt biệt. Hãy nhân nó với mỗi số 2, 3, 4, 5, 6 em sẽ kiếm được tính hóa học đăc biệt ấy.

Lời giải:

142857 x 2 = 285714

142857 x 3 = 428571

142857 x 4 = 571428

142857 x 5 = 714285

142857 x 6 = 857142

* nhấn xét: lúc nhân 142857 với các số 2, 3, 4, 5, 6 ta được kết quả bằng phương pháp chuyển một trong những chữ số của số 142857 từ phía bên trái sang mặt phải.

* Mở rộng: một trong những khác có tính chất đặc biệt quan trọng như trên là 076923:

076923 x 3 = 230769

076923 x 4 = 307692

076923 x 9 = 692307

076923 x 10 = 769230

076923 x 12 = 923076.

Bạn rất có thể tìm thêm số không giống nữa không?

Luyện tập 2 (trang 19-20)

Bài 39 (trang trăng tròn sgk Toán 6 Tập 1): Đố. Số 142857 có tính chất rất sệt biệt. Hãy nhân nó với từng số 2, 3, 4, 5, 6 em sẽ kiếm được tính hóa học đăc biệt ấy.

Lời giải:

142857 x 2 = 285714

142857 x 3 = 428571

142857 x 4 = 571428

142857 x 5 = 714285


142857 x 6 = 857142

* dấn xét: lúc nhân 142857 với những số 2, 3, 4, 5, 6 ta được kết quả bằng phương pháp chuyển một số trong những chữ số của số 142857 từ phía trái sang mặt phải.

* Mở rộng: một số trong những khác gồm tính chất đặc biệt như bên trên là 076923:

076923 x 3 = 230769

076923 x 4 = 307692

076923 x 9 = 692307

076923 x 10 = 769230

076923 x 12 = 923076.

Bạn hoàn toàn có thể tìm thêm số không giống nữa không?

Luyện tập 2 (trang 19-20)

Bài 40 (trang trăng tròn sgk Toán 6 Tập 1): Bình Ngô đại cáo ra đời năm nào?

Năm , nguyễn trãi viết Bình Ngô đại cáo tổng kết thành công của cuộc đao binh do Lê Lợi chỉ đạo chống quân Minh. Biết rằng
là tổng thể ngày trong nhì tuần lễ, còn gấp đôi . Tính xem năm
là năm nào?

Lời giải:

– Ta hiểu được mỗi tuần gồm bảy ngày yêu cầu số ngày trong nhì tuần là 7.2 = 14 (ngày). Vị đó:

Vậy đường nguyễn trãi viết Bình Ngô đại cáo vào năm 1428.

Luyện tập 2 (trang 19-20)

Bài 40 (trang 20 sgk Toán 6 Tập 1): Bình Ngô đại cáo ra đời năm nào?

Năm , nguyễn trãi viết Bình Ngô đại cáo tổng kết thành công của cuộc nội chiến do Lê Lợi lãnh đạo chống quân Minh. Hiểu được
là tổng số ngày trong nhì tuần lễ, còn gấp hai . Tính xem năm
là năm nào?

Lời giải:

– Ta biết rằng mỗi tuần gồm bảy ngày bắt buộc số ngày trong nhị tuần là 7.2 = 14 (ngày). Vày đó: