Toán 7 giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ

      53

Giải bài 4: giá trị tuyệt vời nhất của một vài hữu tỉ - Sách VNEN toán 7 tập 1 trang 15. Phần dưới đang hướng dẫn vấn đáp và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Phương pháp làm đưa ra tiết, dễ dàng hiểu, mong muốn các em học viên nắm giỏi kiến thức bài bác học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


A. Chuyển động khởi động

Xem tranh và trả lời câu hỏi

*

1.

Bạn đang xem: Toán 7 giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ

Hình trên biểu diễn hai bạn trẻ An (A) với Bình (B) cùng bắt đầu từ điểm nơi bắt đầu 0. Quan ngay cạnh hình vẽ với trả lời:

a) An đi về phía nào và biện pháp gốc 0 từng nào ki-lô-mét?

b) Bình đi về phía nào và biện pháp gốc 0 từng nào ki-lô-mét?

Trả lời:

a) An đi về phía Đông và bí quyết gốc 0 một khoảng tầm là 3 ki-lô-mét.

b) Bình đi về hướng Tây và cách gốc 0 một khoảng là 5 ki-lô-mét.

2. cho những số 1; 3; 0; 2; $frac12$; -2; -5.

a) Biểu diễn những số đã mang lại trên trục số cùng tìm khoảng cách từ đặc điểm đó đến điểm cội 0.

b) tìm kiếm xem đa số số làm sao trên trục số mà khoảng cách từ điểm đó đến cội 0 bởi 2.

Trả lời:

a)

 

*

b) phần lớn số bên trên trục số biện pháp điểm gốc một khoảng bằng 2 là -2 và 2.

B. Hoạt động hình thành loài kiến thức

1. Tìm giá chỉ trị tuyệt vời của từng số sau

5; 3,6; $frac17$; -10; 4$frac35$; -0,5.

Xem thêm: Học Phí Đại Học Ngoại Thương 202 1 Tín Chỉ Bao Nhiêu Tiền Một Tín Chỉ?

Trả lời:

|5| = 5; |3,6| = 3,6; |$frac17$| = $frac17$; |-10| = 10; |4$frac35$| = 4$frac35$; |-0,5| = 0,5.

2. A) Điền vào chỗ trống (...)

Nếu x = 2,3 thì |x| = ... Nếu như x > 0 thi |x| = ...

Nếu x = $frac-47$ thì |x| = ...  ví như x = 0 thì |x| = ...

trường hợp x

Trả lời:

Nếu x = 2,3 thì |x| = 2,3 trường hợp x > 0 thi |x| = x

Nếu x = $frac-47$ thì |x| = $frac47$  trường hợp x = 0 thì |x| = 0

nếu như x

b) - kiếm tìm |x|, biết: x = $frac15$; x = 0,37; x = -1$frac23$; x = 0.

Trả lời:

|x| = $frac15$; |x| = 0,37; |x| = 1$frac23$; |x| = 0.

- tìm kiếm x, biết: |x| = 3.

Trả lời:

|x| = 3 $Rightarrow$ x = 3 hoặc x = -3.

3. So sánh: |-7| cùng |7|; |-0,5| và -5; |2,1| với 2,1; $left | frac34 ight |$ và $left | frac-15 ight |$.

Trả lời:

|-7| = |7|; |-0,5| > -5; |2,1| = 2,1; $left | frac34 ight |$ > $left | frac-15 ight |$.