Bài tập Toán lớp 3: phân tách số tất cả bốn chữ số đến số bao gồm một chữ số là tư liệu ôn tập Chương 3 với những bài tập Toán lớp 3 cơ bản, giúp các em học viên luyện tập những dạng Toán lớp 3 đạt kết quả tốt nhất, góp phần củng cầm thêm kiến thức của các em.


Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về đào tạo và giảng dạy và học tập tập các môn học lớp 3, hackxuvip.com mời các thầy cô giáo, những bậc cha mẹ và chúng ta học sinh truy vấn nhóm riêng giành cho lớp 3 sau: team Tài liệu học hành lớp 3. Rất mong mỏi nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và những bạn.


1. Bài xích tập về chia số tất cả bốn chữ số mang đến số tất cả một chữ số

1. Đặt tính rồi tính:

3456 : 3 3456 : 6 3456 : 7

……………………… ……………………… ………………………

……………………… ……………………… ………………………

……………………… ……………………… ………………………

……………………… ……………………… ………………………

……………………… ……………………… ………………………

2. có 2468 loại cốc được xếp vào các hộp, mỗi hộp có 4 loại cốc. Hỏi cần từng nào hộp để đựng không còn số ly đó?

Bài giải

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

3. mỗi bộ áo quần may hết 3m vải. Hỏi bao gồm 2468 vải vóc thì may được rất nhiều nhất bao nhiêu bộ áo xống và còn quá mấy mét vải?

Bài giải

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

4. Search x

a) x × 2 = 1023 + 345

b) 4 × x = 304 × 9

5. Một xe cộ chở dầu 1020l dầu. Tại điểm bán dầu bạn ta đã kéo ra một lượng dầu thì trên xe còn lại

*
số dầu ban đầu. Hỏi người ta đã mang ra bao nhiêu lít dầu?


Bài giải

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

6. Một xí nghiệp sản xuất sản xuất được 2000l dầu ăn. Sau khoản thời gian ngườita cung cấp đi 725l dầu ăn thì số dầu sót lại được đóng vào các bình, từng bình 3l dầu. Hỏi đóng góp được bao nhiêu bình dầu?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

7. Cần có 3dm vải nhằm may một lá cờ. Hỏi bao gồm 405m vải thì may được bao nhiêu lá cờ như thế?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

8. Kiếm tìm X

a) X × 4 =1840

b) 5 × X = 1260

2. Đáp số bài bác tập về phân tách số bao gồm bốn chữ số mang đến số có một chữ số

1.

3456 : 3 =1152

3456 : 6 = 576

3456 : 7 = 493 (dư 5).

2. Số vỏ hộp cần dùng làm đựng không còn số cốc đó:

2468 : 4 = 617 (hộp).

Đáp số: 617 hộp.

3. Số bộ áo quần may được từ bỏ 2468m vải:

2468 : 3 = 822 (dư 2m).

Vậy tất cả 2468m vải thì may được nhiều nhất 822 bộ quần áo và còn dư 2m vải.


4.

a) x × 2 = 1023 + 345

x × 2 = 1368

x = 1368 : 2

x = 684

b) 4 × x = 304 × 9

4 × x = 2736

x = 2736 : 4

x = 684

5.

Số lít dầu bên trên xe còn lại:

1020 : 6 = 170 (lít)

Số lít dầu bạn ta đã đưa ra:

1020 – 170 = 850 (l).

Đáp số: 850 lít dầu.

6. Số lít dầu nạp năng lượng còn lại sau khi bán:

2000 – 725 = 1275 (lít)

Số lít dầu đóng góp được:

1275 : 3 = 425 (bình)

Đáp số: 425 bình dầu.

7. Đổi 405m = 4050dm

Số lá cờ may được là:

4050 : 3 = 1350 (lá)

Đáp số: 1350 lá cờ.

8.

x = 460

x = 252

...........................................................................................

Với đầy đủ tài liệu này đã giúp các em học viên lớp 3 hoàn toàn có thể tham khảo cũng như rất có thể làm các bài tập từ đơn giản và dễ dàng đến khó để tự bản thân củng cố kỹ năng và kiến thức và rèn luyện kỹ năng học môn Toán.

Như vậy, hackxuvip.com vẫn gửi tới các bạn Bài tập Toán lớp 3: chia số bao gồm bốn chữ số đến số gồm một chữ số. Ngoài ra, những em học sinh rất có thể tham khảo môn Toán lớp 3 cải thiện và bài tập môn Toán lớp 3 không hề thiếu khác, nhằm học xuất sắc môn Toán hơn và sẵn sàng cho các bài thi đạt công dụng cao.

.........................................................

1. Đề thi học tập kì 1 lớp 3 tải nhiều:

2. Đề thi học kì 1 lớp 3 Hay chọn lọc

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 - 2021:


Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Việt năm 2020 - 2021:

3. Đề thi học tập kì 1 lớp 3 hackxuvip.com biên soạn:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 - 2021:

Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn giờ Việt năm 2020 - 2021: