Toán lớp 5

      9

- Khi phát âm (hoặc viết) hỗn số ta đọc (hoặc viết) phần nguyên rồi hiểu (hoặc viết) phần phân số.

Lời giải đưa ra tiết:

a) (2dfrac14) : nhì và một phần tư.

b) (2dfrac45): nhị và tư phần năm.

c) (3dfrac23): bố và hai phần ba.


Viết lếu số thích hợp vào vị trí chấm bên dưới mỗi vun của tia số:

a) 

*

b)

*

Phương pháp giải:

- Quan gần kề hình vẽ để viết láo số thích phù hợp với mỗi hình.

- Khi viết lếu láo số ta viết phần nguyên rồi viết phần phân số.

Lời giải đưa ra tiết:

a)

*

b)

*


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*

*
*

Vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai bao gồm tả

Giải khó hiểu

Giải không nên

Lỗi khác

Hãy viết cụ thể giúp hackxuvip.com


Cảm ơn chúng ta đã thực hiện hackxuvip.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


*

Đăng ký để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép hackxuvip.com nhờ cất hộ các thông báo đến bạn để cảm nhận các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.