Trường đại học nông lâm tp hcm tuyển sinh 2015

      2
-

Trường Đại học Nông Lâm tp.hồ chí minh thông báo điểm trúng tuyển chọn nguyện vọng bổ sung cập nhật đợt 1 năm 2015 như sau:

1. ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN QUỐC TẾ

STT

Mã ngành

Tên ngành

Mã tổ hợp

Điểm trúng tuyển

1

D310106Q

Thương mại nước ngoài

A00

17.00

A01

17.00

D01

17.00

2

D340120Q

Kinh doanh quốc tế

A00

17.00

A01

17.00

D01

17.00

3

D420201Q

Công nghệ sinh học tập

A00

17.00

A01

17.00

B00

17.00

4

D440301Q

Khoa học tập và quản lý môi trường

A00

17.00

A01

17.00

B00

17.00

5

D480201Q

Công nghệ tin tức

A00

17.00

A01

17.00

6

D620114Q

Quản lý và kinh doanh nông nghiệp thế giới

A00

17.00

A01

17.00

D01

17.00

ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TẠI PHÂN HIỆU GIA LAI

STT

Mã ngành

Tên ngành

Mã tổ hợp

Điểm trúng tuyển

1

D340301

Kế toán

A00

15.00

D01

15.00

2

D540101

Công nghệ thực phẩm

A00

15.00

B00

15.00

3

D620109

Nông học

A00

15.00

B00

15.00

4

D620201

Lâm nghiệp

A00

15.00

B00

15.00

5

D850101

Quản lý tài nguyên với môi trường

A00

15.00

B00

15.00

6

D850103

Quản lý đất đai

A00

15.00

A01

15.00

3. ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TẠI PHÂN HIỆU NINH THUẬN

STT

Mã ngành

Tên ngành

Mã tổ hợp

Điểm trúng tuyển

1

D340101N

Quản trị gớm doanh

A00

15.00

D01

15.00

2

D540101N

Công nghệ thực phẩm

A00

15.00

B00

15.00

3

D620109N

Nông học

A00

15.00

B00

15.00

4

D620301N

Nuôi trồng thủy sản

A00

15.00

B00

15.00

5

D640101N

Thú y

A00

15.00

B00

15.00

6

D850101N

Quản lý tài nguyên cùng môi trường

A00

15.00

B00

15.00

7

D850103N

Quản lý đất đai

A00

15.00

A01

15.00

Lưu ý:

-Phân hiệu ngôi trường Đại học tập Nông Lâm tp.hcm tại Gia Lai với Ninh Thuận chỉ tuyển thí sinh tất cả hộ khẩu thường trú tại những tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên.

-Điểm chuẩn trúng tuyển chọn trên áp dụng cho thí sinh là học sinh phổ thông không hưởng ưu tiên, thí sinh thuộc các nhóm đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên khác được hưởng ưu tiên theo quy định tuyển sinh ĐH-CĐ hiện tại hành