Trường đại học sư phạm ky thuat tp hcm

      2

Trường Đại học Sư phạm chuyên môn TPHCM đã chính thức chào làng thông tin tuyển chọn sinh hệ đại học năm 2022.


GIỚI THIỆU CHUNG

hcmute.edu.vn

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022

1, các ngành tuyển sinh

Các ngành tuyển sinh vào năm 2022 trường Đại học tập Sư phạm Kỹ thuật tp.hồ chí minh như sau:

Mã ngành: 7510301DTổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành technology kỹ thuật điện, năng lượng điện tử (CLC giờ đồng hồ Việt)Mã ngành: 7510301CTổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CLC giờ đồng hồ Anh)Mã ngành: 7510301ATổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510302DTổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông (CLC tiếng Việt)Mã ngành: 7510302CTổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành technology kỹ thuật điện tử – viễn thông (CLC tiếng Anh)Mã ngành: 7510302ATổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông (CLC Việt – Nhật)Mã ngành: 7510302NTổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7480108DTổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành technology kỹ thuật máy tính (CLC giờ đồng hồ Việt)Mã ngành: 7480108CTổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành technology kỹ thuật máy tính xách tay (CLC giờ Anh)Mã ngành: 7480108ATổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510303DTổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hóa (CLC tiếng Việt)Mã ngành: 7510303CTổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa (CLC tiếng Anh)Mã ngành: 7510303ATổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7520212DTổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành chuyên môn y sinh (Điện tử y sinh) (CLC giờ Việt)Mã ngành: 7520212CTổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành khối hệ thống nhúng cùng IoTMã ngành: 7480118DTổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510209NTTổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510202DTổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ sản xuất máy (CLC giờ đồng hồ Việt)Mã ngành: 7510202CTổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ sản xuất máy (CLC giờ Anh)Mã ngành: 7510202ATổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chế tạo máy (CLC Việt – Nhật)Mã ngành: 7510202NTổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử (Đào tạo nhân tài)Mã ngành: 7510203NTTổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510203DTổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử (CLC giờ đồng hồ Việt)Mã ngành: 7510203CTổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành technology kỹ thuật cơ điện tử (CLC giờ đồng hồ Anh)Mã ngành: 7510203ATổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510201DTổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC tiếng Việt)Mã ngành: 7510201CTổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC giờ Anh)Mã ngành: 7510201ATổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành nghệ thuật công nghiệpMã ngành: 7520117DTổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Kỹ nghệ gỗ cùng nội thấtMã ngành: 7549002DTổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510102DTổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng (CLC giờ Việt)Mã ngành: 7510102CTổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành technology kỹ thuật công trình xây dựng (CLC giờ đồng hồ Anh)Mã ngành: 7510102ATổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7580205DTổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7580302DTổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành khối hệ thống kỹ thuật công trình xây dựngMã ngành: 7510106DTổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành cai quản và vận hành hạ tầngMã ngành: 7840110DTổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành technology kỹ thuật xe hơi (Đào tạo ra nhân tài)Mã ngành: 7510205NTTổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510205DTổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành công nghệ kỹ thuật ô tô (CLC tiếng Việt)Mã ngành: 7510205CTổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành công nghệ kỹ thuật xe hơi (CLC tiếng Anh)Mã ngành: 7510205ATổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510206DTổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành technology kỹ thuật sức nóng (CLC giờ đồng hồ Việt)Mã ngành: 7510206CTổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành technology kỹ thuật sức nóng (CLC tiếng Anh)Mã ngành: 7510206ATổ đúng theo xét tuyển:
Mã ngành: 7510208DTổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Xe điện – xe pháo laiMã ngành: 7510208DTổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7380101DTổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành technology thông tin (Đào sản xuất nhân tài)Mã ngành: 7480201NTTổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7480201DTổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành công nghệ thông tin (CLC giờ Việt)Mã ngành: 7480201CTổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành công nghệ thông tin (CLC giờ Anh)Mã ngành: 7480201ATổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7480202DTổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành kỹ thuật dữ liệuMã ngành: 7480203DTổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510601DTổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành làm chủ công nghiệp (CLC tiếng Việt)Mã ngành: 7510601CTổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành làm chủ công nghiệp (CLC giờ đồng hồ Anh)Mã ngành: 7510601ATổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7340301DTổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành kế toán (CLC giờ Việt)Mã ngành: 7340301CTổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7340122DTổ hòa hợp xét tuyển:
Ngành dịch vụ thương mại điện tử (CLC giờ Việt)Mã ngành: 7340122CTổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Logistics và thống trị chuỗi đáp ứng (Đào tạo ra nhân tài)Mã ngành: 7510605NTTổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510605DTổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7340120DTổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7540209DTổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành technology may (CLC tiếng Việt)Mã ngành: 7540209CTổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành technology Kỹ thuật inMã ngành: 7510801DTổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành technology Kỹ thuật in (CLC giờ Việt)Mã ngành: 7510801CTổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7210403DTổ hòa hợp xét tuyển: H00, H01, H04, H06
Mã ngành: 7580101DTổ vừa lòng xét tuyển:
Mã ngành: 7580103DTổ vừa lòng xét tuyển:
Mã ngành: 7510402DTổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D07, D90
Mã ngành: 7510406DTổ vừa lòng xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Ngành công nghệ kỹ thuật môi trường xung quanh (CLC tiếng Việt)Mã ngành: 7510406CTổ hòa hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Mã ngành: 7540101DTổ thích hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Ngành technology thực phẩm (CLC giờ Việt)Mã ngành: 7540101CTổ thích hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Ngành công nghệ thực phẩm (CLC giờ Anh)Mã ngành: 7540101ATổ vừa lòng xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Mã ngành: 7510401DTổ hòa hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Ngành công nghệ kỹ thuật chất hóa học (CLC giờ Việt)Mã ngành: 7510401CTổ đúng theo xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Mã ngành: 7810202DTổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7210404DTổ vừa lòng xét tuyển:
Ngành thiết kế thời trang (CLC tiếng Việt)Mã ngành: 7210404CTổ hợp xét tuyển:
Mã ngành: 7140231DTổ hòa hợp xét tuyển: D01, D96
Mã ngành: 7220201DTổ hợp xét tuyển: D01, D96

2, Các tổ hợp xét tuyển

Các khối thi trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố hcm năm 2022 bao gồm:

Khối A00 (Toán, Lý, Hóa)Khối A01 (Toán, Lý, Anh)Khối B00 (Toán, Hóa, Sinh)Khối D01 (Toán, Văn, Anh)Khối D07 (Toán, Hóa, Anh)Khối D90 (Toán, Anh, kỹ thuật tự nhiên)Khối D96 (Toán, Anh, KHXH)Khối V01 (Toán, Văn, Vẽ TT)Khối V02 (Toán, Anh, Vẽ TT)Khối V03 (Toán, Văn, Vẽ ĐT)Khối V04 (Toán, Lý, Vẽ ĐT)Khối V05 (Toán, Anh, Vẽ ĐT)Khối V06 (Văn, Anh, Vẽ ĐT)Khối V07 (Văn, Vẽ ĐT, Vẽ TT)Khối V08 (Văn, Anh, Vẽ TT)Khối V09 (Toán, Vẽ ĐT, Vẽ TT)

3, phương thức xét tuyển

Trường Đại học Sư phạm chuyên môn TPHCM tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 theo những phương thức xét tuyển chọn sau:

thủ tục 1: tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển

Trường xét tuyển chọn thẳng cùng ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của bộ GD&ĐT, núm thể:

Phương thức 1: Xét học bạ THPTPhương thức 2: Xét công dụng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022Phương thức 3: Xét kết quả thi reviews năng lực vày ĐHQGHCM tổ chức năm 2022Phương thức 4: Xét tuyển thẳng cùng ưu tiên xét tuyển phương thức 1. Xét học bạ THPT

Hình thức xét tuyển: Xét điểm TB học tập bạ 5 học kì (HK1 lớp 10 tới HK1 lớp 12) của từng môn theo tổ hợp xét tuyển chọn >= 7.0

Chỉ vận dụng xét tuyển các ngành chất lượng cao hoặc đại trà.

thủ tục 2. Xét tuyển theo tác dụng thi thpt năm 2022

Ngưỡng bảo đảm an toàn chất lượng đầu vào theo quy định của bộ GD&ĐT.

Hồ sơ và thời hạn đăng ký xét tuyển chọn theo quy định của bộ GD&ĐT.

cách tiến hành 3. Xét hiệu quả thi reviews năng lực bởi vì ĐHQGHCM tổ chức năm 2022

Điều khiếu nại xét tuyển: Điểm thi đánh giá năng lực bởi vì ĐHQGHCM tổ chức triển khai năm 2022 >= 700 điểm.

phương thức 4. Xét tuyển chọn thẳng cùng ưu tiên xét tuyển

Đối tượng xét tuyển chọn thẳng

Đối tượng trực thuộc diện xét tuyển thẳng theo quy định của cục GD&ĐT

Đối tượng ưu tiên xét tuyển chọn thẳng

Thí sinh đạt giải nhất, nhì, tía cấp tỉnh giấc HSG cung cấp tỉnhThí sinh giành giải khuyến khích cung cấp HSG cấp quốc giaThí sinh giành giải khuyến khích trở lên cuộc thi khkt cấp quốc giaHọc sinh tốt trường siêng – đứng top 200Thí sinh có chứng chỉ IELTS quốc tế, SAT quốc tếThí sinh là là học sinh trường THPT link do Hiệu trưởng giới thiệu

HỌC PHÍ NĂM 2021 – 2022

Học giá tiền trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM năm học 2021 – 2022 như sau:

Hệ đại trà: 18.500.000đ – 20.500.000đ/năm họcChương trình rất chất lượng bằng giờ đồng hồ Việt: 29.000.000đ – 31.000.000đ/năm họcChương trình chất lượng cao bằng giờ đồng hồ Anh: 33.000.000đ/năm họcChương trình rất chất lượng Việt – Nhật: Học chương trình như hệ CLC giờ đồng hồ Việt + 50 tín chỉ giờ đồng hồ Nhật: 29.000.000đ – 31.000.000đ/năm học

ĐIỂM CHUẨN/ĐIỂM TRÚNG TUYỂN 2021

Xem cụ thể điểm chuẩn các phương thức tại: Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Sư phạm kỹ thuật TPHCM

Ngành họcKhối XTĐiểm chuẩn
201920202021
Sư phạm giờ Anh23.0425.527.25
Thiết kế đồ gia dụng họaV012123.7524.25
V0224.75
V0724.25
Thiết kế thời trangV0118.442221.25
V0221.75
V0721.25
V0921.25
Ngôn ngữ Anh22.32426.25
Kinh doanh Quốc tếA0021.62525.25
A01, D0125.75
D9025.75
Thương mại năng lượng điện tửA0022.425.426.0
A01, D0126.5
D9026.5
Kế toánA0021.124.2524.75
A01, D0125.25
D9025.25
Công nghệ kỹ thuật trang bị tínhA0022.925.7526.5
A01, D0127.0
D9027.0
Hệ thống nhúng cùng IoTA002526.0
A01, D0126.5
D9026.5
Công nghệ thông tinA0023.926.526.75
A01, D0127.25
D9027.25
Công nghệ tin tức (Hệ nhân tài)A0028.25
A01, D0128.75
D9028.75
Kỹ thuật dữ liệuA0022.224.7526.25
A01, D0126.75
D9026.75
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựngA0021.323.7524.5
A0125.0
D0125.0
D9025.0
Hệ thống kỹ thuật dự án công trình xây dựngA0019.222.7523.75
A0124.25
D0124.25
D9024.25
Công nghệ kỹ thuật cơ khíA0022.925.2526.0
A0126.5
D0126.5
D9026.5
Công nghệ chế tạo máyA0021.92525.75
A0126.25
D0126.25
D9026.25
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tửA0023.12626.25
A0126.75
D0126.75
D9026.75
Công nghệ chuyên môn cơ điện tử (Hệ nhân tài)A0028.25
A0128.75
D0128.75
D9028.75
Công nghệ chuyên môn ô tôA0023.726.526.75
A0127.25
D0127.25
D9027.25
Công nghệ nghệ thuật nhiệtA0021.524.2525.15
A0125.65
D0125.65
D9025.65
Năng lượng tái tạoA002123.524.75
A0125.25
D0125.25
D9025.25
Robot và trí tuệ nhân tạo (Hệ nhân tài)A0025.22726.5
A0127.0
D0127.0
D9027.0
Công nghệ nghệ thuật điện, điện tửA0022.825.426.0
A0126.5
D0126.5
D9026.5
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thôngA0021.725.425.5
A0126.0
D0126.0
D9026.0
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và auto hóaA0023.52626.5
A0127.0
D0127.0
D9027.0
Công nghệ nghệ thuật Hóa họcA0022.425.526.0
B0026.0
D0726.5
D9026.5
Công nghệ trang bị liệu18.5521.5
Công nghệ nghệ thuật môi trườngA001921.523.5
B0023.5
D0724.0
D9024.0
Quản lý công nghiệpA0022.225.325.75
A0126.25
D0126.25
D9026.25
Logistics & làm chủ chuỗi cung ứngA0023.326.326.25
A0126.75
D0126.75
D9026.75
Công nghệ kỹ thuật inA0020.323.524.25
A0124.75
D0124.75
D9024.75
Kỹ thuật công nghiệpA0019.823.524.75
A0125.25
D0125.25
D9025.25
Kỹ thuật y sinh (Điện tử Y sinh)A0020.752425.0
A0125.5
D0125.5
D9025.5
Công nghệ thực phẩm A0022.225.2526.0
B0026.0
D0726.5
D9026.5
Công nghệ mayA0021.12424.5
A0125.0
D0125.0
D9025.0
Kỹ nghệ gỗ và nội thấtA0018.52223.75
A0124.25
D0124.25
D9024.25
Kiến trúcV0320.3322.2522.5
V0422.5
V0523.0
V0623.0
Kiến trúc nội thấtV0321.2522.5
V0422.5
V0523.0
V0623.0
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thôngA0018.42223.5
A0124.0
D0124.0
D9024.0
Quản lý xây dựngA0020.323.524.0
A0124.5
D0124.5
D9024.5
Quản trị quán ăn và dịch vụ thương mại ăn uống A0021.424.2524.25
A0124.75
D0124.75
D0724.75
Quản lý và quản lý hạ tầngA0019.0
A0119.5
D0119.5
D9019.5
Kỹ thuật nữ công18
Công nghệ vật liệu dệt may18
Chương trình rất chất lượng dạy bởi tiếng Việt
Kế toánA001921.523.75
A0124.25
D0124.25
D9024.25
Công nghệ kỹ thuật thứ tínhA0021.223.7525.5
A0126.0
D0126.0
D9026.0
Công nghệ thông tinA0022.325.2526.25
A0126.75
D0126.75
D9026.75
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựngA0018.62120.5
A0121.0
D0121.0
D9021.0
Công nghệ chuyên môn cơ khíA0021.423.7524.5
A0125.0
D0125.0
D9025.0
Công nghệ sản xuất máyA0020.723.2524.0
A0124.5
D0124.5
D9024.5
Công nghệ nghệ thuật cơ điện tửA0021.724.2524.85
A0125.35
D0125.35
D9025.35
Công nghệ kỹ thuật ô tôA0022.725.2526.0
A0126.5
D0126.5
D9026.5
Công nghệ kỹ thuật nhiệtA0019.72223.25
A0123.75
D0123.75
D9023.75
Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tửA002123.524.25
A0124.75
D0124.75
D9024.75
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thôngA0019.52223.75
A0124.25
D0124.25
D9024.25
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hóaA0022.22525.5
A0126.0
D0126.0
D9026.0
Công nghệ kỹ thuật hóa họcA0025.0
B0025.0
D0725.5
D9025.5
Công nghệ nghệ thuật môi trườngA001719.519.75
B0019.75
D0720.25
D9020.25
Quản lý công nghiệpA0020.223.524.25
A0124.75
D0124.75
D9024.75
Công nghệ nghệ thuật inA0018.22020.25
A0120.75
D0120.75
D9020.75
Công nghệ thực phẩmA002023.2524.5
B0024.5
D0725.0
D9025.0
Thương mại năng lượng điện tửA0025.5
A0126.0
D0126.0
D9026.0
Công nghệ mayA0018.22119.25
A0119.75
D0119.75
D9019.75
Thiết kế thời trangV002221.25
V0221.75
V0721.25
V0921.25
Chương trình rất tốt dạy bằng tiếng Anh
Công nghệ kỹ thuật thứ tínhA0020.3522.525.0
A0125.5
D0125.5
D9025.5
Công nghệ thông tinA0021.824.7525.75
A0126.25
D0126.25
D9026.25
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựngA0017.82019.5
A0120.0
D0120.0
D9020.0
Công nghệ chuyên môn cơ khíA0020.521.2523.75
A0124.25
D0124.25
D9024.25
Công nghệ sản xuất máyA0019.52123.0
A0123.5
D0123.5
D9023.5
Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tửA00212224.25
A0124.75
D0124.75
D9024.75
Công nghệ chuyên môn ô tôA0021.824.2525.25
A0125.75
D0125.75
D9025.75
Công nghệ chuyên môn nhiệtA0018.052020.25
A0120.75
D0120.75
D9020.75
Công nghệ nghệ thuật điện, điện tửA0019.32123.75
A0124.25
D0124.25
D9024.25
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thôngA0018.42023.0
A0123.5
D0123.5
D9023.5
Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóaA0021.52325.0
A0125.5
D0125.5
D9025.5
Quản lý Công nghiệpA0018.521.2524.0
A0124.5
D0124.5
D9024.5
Công nghệ thực phẩmA0018.452123.0
B0023.0
D0723.5
D9023.5
Chương trình chất lượng cao Việt – Nhật
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thôngA002121.75
A0122.25
D0122.25
D9022.25
Công nghệ chế tạo máyA002123.25
A0123.75
D0123.75
D9023.75

Clip đánh giá trường Đại học tập Sư phạm kỹ thuật TPHCM