Truyện thánh gióng có liên quan đến sự thật lịch sử nào

      3
*

*

Truyền thuyết thường liên quan đến sự thật lịch sử. Theo em, truyện Thánh Gióng tương quan đến sự thật lịch sử dân tộc nào? | Câu 4 trang 23 Ngữ Văn 6


Soạn bài: Thánh Gióng (soạn 3 cách)

Câu 4 (trang 23 sgk Ngữ văn 6 tập 1)

Truyền thuyết thường tương quan đến thực sự lịch sử. Theo em, truyện Thánh Gióng liên qua đến việc thật lịch sử vẻ vang nào?

Soạn cách 1

Truyện Thánh Gióng tương quan tới sự kiện định kỳ sử:

- Thời kỳ nghìn Bắc thuộc, chúng đô hộ nước ta, cướp, giết, bóc tách lột dân tộc, bởi vậy nhân dân phẫn nộ đứng lên tranh đấu chống giặc để bảo đảm an toàn đất nước.

- quần chúng. # ta luôn luôn tạo ra bước nâng tầm trong việc chế tạo vũ khí tiến công giặc

- Đề cao sức khỏe đoàn kết trong cộng đồng để hủy diệt giặc thù, ngoài ra còn bức tốc gia thế thêm sức mạnh dân tộc.

Soạn phương pháp 2

Truyện Thánh Gióng liên quan tới sự kiện lịch sử:

- Thời Hùng Vương, liên tục phải kháng giặc phương Bắc để đảm bảo an toàn đất nước.

- dân chúng ta luôn tạo ra được những nâng tầm trong việc chế tạo vũ khí hiện đại chống giặc

- diễn đạt sự ý thức về việc tạo ra sức khỏe mạnh đoàn kết trong xã hội để tiêu giệt giặc thù.