Về đây em lo có lời

      2
với mùa ướp lạnh lùng buốt giá bán Nỗi cô đơn riêng mình ta Và ngày đông một trời white xóa Cho tâm tư tình cảm năm tháng trong ngày hôm qua Đời còn những nhung nhớ cho dù tình tôi đã lỡ Vẫn mong cho trơn người quay về Về phía trên em tìm đến quá khứ Đã cho đôi ta mơ mộng Về trên đây em một trời như thơ Sẽ đến ta hầu hết kỷ niệm xưa Tình còn các tha thiết cùng đời một greed color biếc cứng cáp em không nỡ lòng ra đi Ta yêu thương em trong giấc mơ này Ta yêu em trong những cơn say Một trời ân ái bản thân hãy sống buông lơi thời hạn Ta với mọi người trong nhà quên hết u sầu Vui cùng nhau cho hết tối thâu tình thương sẽ có ta mang đến gần bên nhau.

Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.