Bài 1. (Trang 9 VBT Toán 4)Bài 2. (Trang 9 VBT Toán 4)Bài 3. (Trang 9 VBT Toán 4)Bài 4. (Trang 9 VBT Toán 4)

Bài 1. (Trang 9 VBT Toán 4)

Viết số thích hợp vào khu vực chấm:

a) 14 000 ; 15 000 ; 16 000 ; … ; … ; …

b) 48 600 ; 48 700 ; … ; 48 900 ; … ; …

c) 76 870 ; 76 880 ; 76 890 ; …; … ; …

d) 75 697 ; 75 698 ; … ; 75 700 ; …; …

Bài giải

a) 14 000 ; 15 000 ; 16 000 ; 17 000 ; 18 000 ; 19 000

b) 48 600 ; 48 700 ; 48 800 ; 48 900 ; 49 000 ; 49 100

c) 76 870 ; 76 880 ; 76 890 ; 76 900 ; 76 910 ; 76 920

d) 75 697 ; 75 698 ; 75 699 ; 75 700 ; 75 701 ; 75 702

Bài 2. (Trang 9 VBT Toán 4)

Viết số tương thích vào ô trống:

Viết sốTrăm nghìnChục nghìnNghìnTrămChụcĐơn vịĐọc số
853 201
730130
621010
bốn trăm nghìn cha trăm linh một
Bài giải
Viết sốTrăm nghìnChục nghìnNghìnTrămChụcĐơn vịĐọc số
853 201853201tám trăm năm mươi tía nghìn hai trăm linh một
730 130730130bảy trăm bố mươi ngàn một trăm ba mươi
621 010621010sáu trăm nhị mươi mốt không trăm mười
400 301400301bốn trăm nghìn tía trăm linh một


Bài 3. (Trang 9 VBT Toán 4)

Nối (theo mẫu)

*
*
*
*
*
*
*

hackxuvip.comvn
gmail.com


bạn cần đăng nhập để thường xuyên ×
Bạn nên đăng nhập nhằm tiếp tục
Đăng nhập
bạn cần đăng ký tài khoản VIP để liên tục ×
Bạn buộc phải trở thành VIP nhằm tiếp tục. Để luyện tập không giới hạn, hãy đăng ký ngay thông tin tài khoản VIP

Đăng ký VIP